Carry Trade w oparciu o swapy walutowe – Graal tradingu czy ściema?

Carry Trade
J2T Trade

Rynki finansowe pozwalają inwestorom na generowanie dochodu na różnoraki sposób. Wśród nich możemy wymienić takie podejścia jak krótkoterminowy scalping, który jest częścią strategii zwanej day trading, łapanie lokalnych szczytów i dołków w średnim terminie (swing trading) oraz podejście długoterminowe (long term). Każde z tych podejść posiada swoje niezaprzeczalne zalety, jednakże ich wybór jest bezpośrednio związany z czasem trwania danej transakcji. Istnieje również podejście Carry Trade zakładające zyskiwanie środków każdego dnia. Wydawać się to może nieco „magicznym” podejściem, ponieważ każdy z doświadczonych traderów, zdaje sobie sprawę z tego, że regularne zarabianie pieniędzy dzień w dzień jest niezwykle trudnym zadaniem.

W związku z tym, że nie jest to wcale takie proste zajęcie, poniższy artykuł przybliży nieco podejście znane od wielu lat, pod wspomnianą już wyżej nazwą Carry Trading. Nazwa tego podejścia wywodzi się od słowa Carry, które oznacza przetrzymywanie pozycji na dzień kolejny. FX Carry Trade zakłada zaciągnięcie pożyczki w walucie posiadającą niskie stopy procentowej (co czyni pożyczkę również nisko oprocentowaną), by następnie ją ulokować w kraju posiadającą wyższe stopy procentowe. W ten sposób inwestor osiąga zysk w postaci różnicy pomiędzy kosztem pożyczki, a swoim przychodem z lokaty. W półświatku traderskim, oznacza to zajęcie pozycji długiej na walucie o wyższej stopie procentowej, z jednoczesną krótką pozycją na walucie z niską stopą procentową.

Czym jest zatem stopa procentowa?

Stopa procentowa jest kosztem użyczenia kapitału innym wyrażonym jako procent od danej sumy, w skali roku. Banki pożyczają pieniądze swoim klientom w formie kredytów oprocentowanych na danym poziomie. Wysokość oprocentowania kredytu w bankach komercyjnych oscyluje wokół stóp procentowych ustalonych przez bank centralny danego kraju. W Polsce instytucją uprawnioną do wydawania decyzji dotyczącą poziomu stóp procentowych jest Narodowy Bank Polski (NBP), a bardziej uściślając – jej organ, czyli Rada Polityki Pieniężnej (RPP).

Podwyższanie, bądź obniżanie stóp procentowych jest elementem przyjętej polityki pieniężnej przez bank centralny. Działania te mają na celu regulowanie ilości pieniądza na rynku. Dodatkowo, każdy bank centralny ma na celu dopełnić wszelkich starań, by ceny na rynku były stabilne. Jako, że gospodarka jest żywym organizmem, jest także wystawiona na wiele ryzyk. Główne ryzyka są związane z nadmierną inflacją (hiperinflacja), która doprowadza do wywindowania cen w sklepach. Kolejną budzącą obawy sytuacją jest deflacja, która z kolei powoduje spadek cen. Na pierwszy rzut oka deflacja wydawać się może sytuacją korzystną ze strony konsumenta, gdyż za tą samą ilość gotówki może nabyć więcej dóbr. Jednakże z punktu widzenia ekonomii, deflacja czyni ogromne spustoszenie w gospodarce. W związku z powyższymi zagrożeniami, bank centralny decyduje się interweniować poprzez ustalenia poziomu rocznej stopy, po której można nabywać oraz lokować pieniądz w danym kraju.

FP Markets

Swap walutowy carry trade a stopa procentowa

Handlując u danego brokera Forex, prędzej czy później zdarzy nam się przetrzymać pozycję z jednego dnia na drugi. W takiej sytuacji zauważymy, że w oknie naszej platformy transakcyjnej Forex pojawi się naliczenie w rubryce „SWAP”. W wielu wypadkach będzie to nasz koszt, co oznacza że będzie to swap ujemny. Jednakże w zależności od posiadanej pozycji, może się okazać, że otrzymaliśmy dodatkowe środki w wyniku przetrzymania transakcji na kolejny dzień rozliczeniowy, a więc dodatni swap forex. Omawiana rubryka „SWAP” zawiera punkty swapowe naliczone przez brokera. Wysokość punktów Forex swap jest ustalana przez brokera. Wartość fx swap wyrażona jest w gotówce, która wynika z iloczynu wysokości punktów swapowych oraz wartości transakcji.

Co odzwierciedlają punkty swapowe?

Wysokość punktów swapowych jest zależna od danego brokera Forex/CFD, jednakże zawsze będzie to pochodna dysparytetu stóp procentowych. Dysparytet ten wynika z faktu, że w parze walutowej, w większości wypadków, każda z walut posiada stopę procentową na różnym poziomie. W związku z powyższym, wysokość swap Forex w swap trading będzie zależna od kierunku wybranej transakcji.

Samo naliczanie punktów swap wynika z faktu, że w tradingu detalicznym stosuje się efekt dźwigni finansowej. Przykładowo, decydując się na zajęcie długiej pozycji na parze EURUSD, w wysokości 1 lota, trader de facto nabył 100 000 EUR płacąc w USD po danym rynkowym kursie. Korzystając z efektu lewarowania pozycji, nie musiał wpłacać równowartości kwoty transakcji, a jedynie jej część (depozyt zabezpieczający), co oznacza że reszta środków została skredytowana. W przypadku handlu na instrumentach CFD nie posiadających daty wygasania (przeciwnie do kontraktów terminowych, czy opcji), punkty swap walutowy są naliczane codziennie od dnia zawarcia transakcji, aż do dnia zamknięcia pozycji.


InwestorInwestor radzi:

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu inwestycyjnym online i dowiedz się, czy strategia carry trade w dalszym ciągu jest dochodowa. Wymień się swoimi poglądami z prowadzącym i innymi uczestnikami szkolenia. Termin najbliższego webinaru znajdziesz pod tym linkiem.


Carry trade Forex w praktyce, czyli strategia carry trade

Wyobraźmy sobie, że zajęliśmy krótką pozycję wielkości 1 lota na parze walutowej EUR/TRY (euro do liry tureckiej). Stopa procentowa w Strefie Euro wynosi obecnie 0%, zaś w Turcji 8%. Przykładowa transakcja została zawarta dnia 29.09.2015 roku, po kursie 3.4290, a zamknięta po cenie 3.3430, dokładnie rok później, 29.09.2016 roku. W celu ułatwienia wyliczeń niezbędnych do określenia opłacalności carry-trade, przyjmę założenia, że w czasie trwania transakcji Forex na EURTRY wysokość stóp w obu regionach, pozostaje na niezmiennym poziomie.

Carry Trade na EURTRY
źródło: xStation3

Na pierwszy rzut oka widać, że trader zyskał na tej transakcji, ponieważ zamknął krótką pozycję poniżej ceny otwarcia. Zysk z tej transakcji wyniósł 860 pipsów, co przy wielkości transakcji oznacza zysk w postaci 8600 TRY, czyli około 2575 EUR. Z uwagi na różnicę stóp procentowych pomiędzy Strefą Euro a Turcją, codziennie są naliczane punkty swapowe. W przykładzie tym ustalmy, że dodatni swap Forex dla pozycji krótkiej na EURTRY wynosi 8 pipsów. Taka wielkość stanowi uproszczenie, jednakże jest to wielkość zbliżona do obecnej wysokości swap dla EURTRY short, która w lipcu 2017 roku wynosi ok. 10,2 pipsów w zależności od danego brokera.

Dla wspomnianego przykładu daje to dodatkowe 2928 pipsów zysku w momencie zamknięcia transakcji (zamknięcie bowiem miało miejsce 366 dni później). Dzięki temu wynik z transakcji jest większy o ponad 29 280 TRY, co jest następstwem codziennego księgowania  dodatniego swapu Forex (ok. 8 758 EUR). Widać zatem, że zysk końcowy wyniósł ponad 11 333 EUR, z czego 77,27% jest rezultatem naliczenia swap przez brokera Forex.

Przykład powyższy pokazuje siłę strategii carry trade. Nawet w sytuacji, w której transakcja zostałaby domknięta po cenie otwarcia, dodatni swap pozwoliłby na zaksięgowanie przyzwoitego zysku. Po takim przedstawieniu strategii, można zacząć ją gloryfikować i prezentować na rynku forex carry trading jako sposób na zyski. Warto jednak zastanowić się, czy aby na pewno jest to strategia, która pozwoli spekulantowi na osiągnięcie dochodu pasywnego? W celu lepszego zrozumienia czym jest carry trade, zastanówmy się jakby kształtowała się sytuacja finansowa spekulanta walutowego, w momencie, w którym zdecydowałby się trzymać pozycję otwartą do 29.06.2017 roku, zamiast zamykać ją dziewięć miesięcy wcześniej.

Carry Trade na EURTRY
źródło: xStation3

A więc, inwestor walutowy zarobił na dodatnim swap ponad 5128 pipsów w wyniku trzymania otwartej pozycji przez 1 rok i 9 miesięcy, czyli równowartość 51 280 TRY. Z kolei zamknął pozycję po cenie równiej 4,0000, co daje 5710 pipsów straty. Oznacza to bowiem, że strata w wyniku różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia wyniosła równowartość 57 100 TRY. Daje nam to wynik końcowy w postaci straty w wysokości 5 820 TRY, czyli ok. 1 455 EUR, zakładając że trader posiada rachunek w euro.

Plusy i minusy carry trade na Forex

We wcześniejszej symulacji można było zauważyć, że na wynik końcowy ma wpływ odpowiedni timing. Bez dwóch zdań największym plusem strategii wykorzystującej carry trade jest codzienne księgowanie dodatkowej sumy na rachunku spekulanta. Dzięki temu, im dłużej trwa dana transakcja, tym lepiej dla tradera, ponieważ czas działa na jego korzyść. Tylko w strategii carry trading, trader może zamknąć pozycję po cenie otwarcia (break even), a dzięki temu, że transakcja była otwarta przez kilka, czy nawet kilkanaście miesięcy, dodatni swap zapewnił inwestorowi walutowemu satysfakcjonujący zysk.

Największą wadą tego podejścia jest sytuacja, w której waluta o niższym oprocentowaniu zaczyna się umacniać. Przy handlowaniu z użyciem carry trade jedyną możliwą opcją jest założenie aprecjacji waluty wyżej oprocentowanej. W przypadku, gdy spekulant założyłby umocnienie waluty o gorszym oprocentowaniu (co jest zawsze prawdopodobne) i zdecydował się otworzyć pozycję, wówczas dane zagranie nie mogłoby być sklasyfikowane, jako zgodne z metodologią strategii carry trading.

Arbitraż walutowy – nie do końca!

W poprzedniej części artykułu została zaprezentowana symulacja na przykładzie pary walutowej EUR/TRY. Jest to para, która prezentuje dosyć wyraźne dysproporcje w wysokościach stóp procentowych dwóch regionów. Ta niewspółmierność jest bardzo dobrym przykładem dla omawianego wątku w tej publikacji. Średnia zmienność dla tej pary wynosi ok. 380 pipsów dziennego zakresu. Wyobraźmy sobie zatem, że trader zajmuje krótką pozycję, wielkości 1 lota, po czym w ciągu miesiąca cena wzrosła o 2000 pipsów. Wzrost o tą wartość jest prawdopodobny, gdyż wielkość ta mieści się w średnio miesięcznym zakresie wahań. Wówczas pomimo naliczenia dodatnich punktów swapowych na poziomie 240 pipsów (30*8 pipsów), trader odnotuje stratę netto rzędu 1760 pipsów, czyli 17 600 TRY. Przy kursie EURTRY na poziomie 4,0000 i rachunku w EUR, spekulant walutowy odnotuje spadek kapitału o ponad 4 400 EUR.

By móc otworzyć pozycję wielkości jednego lota, przy dźwigni 1:50, trader potrzebuje 2 000 EUR na swoim rachunku. Widać zatem, że w przypadku zainwestowania wszystkich dostępnych środków, trader nie zdoła przetrzymać pozycji przez wspomniane 30 dni, gdyż wcześniej zadziała mechanizm stop out, który zamknie pozycję z uwagi na brak uzupełnienia depozytu. Należy przy tym pamiętać, że dźwignia 1:50 nie jest największą możliwą dźwignią na rynku instrumentów OTC w Polsce. Carry trade zatem nie stanowi panaceum na straty w trading oraz nie gwarantuje zysków. Warto pamiętać, że strategia carry, pomimo swoich wielu zalet, również może doprowadzić do bankructwa spekulanta walutowego.

Carry trade – czy warto?

Podsumowując powyższe argumenty powstaje pytanie, czy carry trading stanowi Graal, a więc rewelacyjny sposób na pomnożenie gotówki na rachunku inwestycyjnym, czy może jest to przysłowiowa „ściema” mająca na celu wabić nieświadome umysły, w celu wyciągnięcia od nich jak największej ilości pieniędzy przez brokera. Można na to pytanie odpowiedzieć dwojako.

Strategia carry trading generuje bardzo korzystny przepływ pieniędzy w stronę spekulanta, jeśli wdrożona jest na rachunku inwestycyjnym w odpowiednim stadium rynku. Podstawowym kryterium jest określenie panującego trendu na danym instrumencie. Trader powinien zawierać transakcję tylko zgodne z panującym trendem. Trend można określić na różne sposoby, a najprościej zrobić to na podstawie położenia średnich względem ceny. Dzięki temu zlecenie posiada potencjał, ze względu na fakt, że zgodnie z teorią Dowa, trend trwa dłużej niż komukolwiek by się wydawało. W przeciwnym wypadku spekulant próbuje złapać „spadające noże” zakładając, że odnalazł „magiczny” punkt odwrócenia trendu.

Korzystanie z carry trading może być też fatalne w skutkach, jeśli inwestor zdecyduje się na inwestowanie w sposób nieodpowiedzialny. Wychodzenie z założenia, że samo nabycie waluty o wyższym oprocentowaniu jest sposobem na zarabianie pieniędzy na Forex jest takim przykładem. Należy przy tym pamiętać, że sam trend oraz bieżąca stopa procentowa nie jest decydujące, przy generowaniu dodatniej stopy zwrotu. Kluczowe jest też określenie panującego sentymentu względem polityki pieniężnej oraz zmian w krzywej dochodowości obligacji. To właśnie ona będzie miała bezpośredni wpływ na decyzję banków centralnych, a co za tym idzie, wysokość punktów swapowych ustalanych przez brokera Forex.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.