Hiperinflacja

    1813

    Proces skrajnego wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Hiperinflacja dotyczy ceny dóbr i usług wytwarzanych w danej gospodarce wyrażonej w walucie tej gospodarki. Każdy kraj posiada cel inflacyjny, który mieści się zwykle w przedziale od 1% (w przypadku gospodarek rozwiniętych) do nawet 7% (w przypadku gospodarek rozwijających się). Hiperinflacja to inflacja przekraczająca poziom 150%.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.