Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności szczegółowo opisuje, w jaki sposób podmiot Finvest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa będący administratorem www.tradersarea.pl gromadzi i wykorzystuje informacje przekazywane przez osoby korzystające (dalej: „Użytkownicy”) ze strony internetowej www.tradersarea.pl i jej podstron (dalej: „Portal”), z uwzględnieniem danych osobowych.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką.

 1. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na dysku twardym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Portalu i jego podstron. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.
 2. Portal wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu zapewnienia lepszego korzystania z Portalu, badania aktywności Użytkownika i gromadzenia anonimowych informacji statystycznych związanych z korzystaniem z Portalu.
 3. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu identyfikacji źródła, z którego Użytkownik trafił na Portal, a także reklamowania usług świadczonych przez Portal z wykorzystaniem remarketingu i informacji o historii odwiedzin na Portalu zapisanych w plikach cookies utworzonych przez Portal i podmioty z nim współpracujące.
 4. Ustawienia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej najczęściej domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika.
 5. Przeglądarka internetowa powinna również zawierać możliwość dostosowania ustawień dotyczących plików typu cookies do preferencji Użytkownika, w szczególności do zablokowania możliwości przechowywania takich plików na dysku twardym urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika lub informowania o każdorazowym ich zamieszczeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, ich blokowania i usuwania dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 6. Pliki cookies zamieszczane na dysku twardym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z Portalem.
 7. W chwili przesłania przez Użytkownika poprzez Portal danych osobowych, Portal staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług oraz udzielania innych informacji handlowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) przez Portal.
 8. Przez pozostawienie swoich danych na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Portal.
 9. W związku z powyższym, Użytkownik jest świadomy przysługujących mu praw wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.), w szczególności prawa do dostępu danych, ich zmiany oraz usunięcia. W celu usunięcia danych osobowych przez Portal należy przesłać wiadomość wskazującą wyraźnie i wprost na taką wolę na adres e-mail puorg1721666989.tsev1721666989nif@o1721666989fni1721666989.
 10. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Portal usług drogą elektroniczną, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), przez udostępnienie Portalowi identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Portal, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

Obowiązek informacyjny

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub inne Twoje dane podane przez Ciebie w ramach korzystania z usługi oferowanej za pośrednictwem strony www.tradersarea.pl. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Finvest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa (dalej jako „Administrator). Z Administratorem możesz się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na ww. adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: puorg1721666989.tsev1721666989nif@o1721666989fni1721666989

Kiedy, w jakim celu i oparciu o jaką podstawę Twoje dane będą przetwarzane

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady cztery z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. W naszym przypadku umową będzie najczęściej regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. webinary), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dotyczy to również umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki. Bez przetwarzania Twoich danych nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci zadowalającej Cię usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora w serwisie tego administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Taka konieczność może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z działań podmiotów uprawnionych do uzyskania danych (np. sądy lub organy ścigania) – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Twoja dobrowolna zgoda. Jest ona potrzebna zazwyczaj w przypadku, gdy świadczymy Ci usługi marketingowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy w oparciu o zebrane dane usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich (co może mieć miejsce jedynie pod warunkiem, że wprost wyrazisz na to zgodę). Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do odwołania takiej zgody i zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane

Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów o których wspomniano wyżej, lecz nie dłużej niż do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, w przypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do momentu wygaśnięcia takiego obowiązku, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Kiedy i komu Twoje dane mogą zostać przekazane

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora oraz inne podmioty, o ile wprost wyrazisz na to zgodę. Twoje dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z jakimi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (są to tzw. „Podmiotami przetwarzającymi”). W naszym przypadku Podmiotami przetwarzającymi są operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów e-mail marketingu (zwłaszcza w sytuacji newslettera), kancelariom prawnym, podmiotom zajmującym się księgowością i audytami. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies i inne podobne technologie

Serwis TradersArea.pl może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty. Strona internetowa TradersArea.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka nie zezwala stronie internetowej na dostęp do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Pliki cookies wykorzystujemy w celu analizowania ruchu na naszych stronach oraz w celach reklamowych TradersArea.pl oraz naszych partnerów reklamowych. Pliki są wykorzystywane w sposób zbiorczy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Jak chronimy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W szczególności, przy przechowywaniu Twoich danych korzystamy wyłącznie z usług najbardziej renomowanych i zapewniających w powszechnym odbiorze najwyższy poziom bezpieczeństwa profesjonalnych podmiotów zajmujących tą tematyką.

Informacje odnośnie ustawień cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych przetwarzanych przez Administratora oraz podmioty, którym zdecydowałeś się udzielić zgody na przetwarzanie Twoich danych (o czym mowa była wcześniej):

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przenoszenia danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw możesz je uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Zgoda

Pamiętaj, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane.

 

Strona jest zabezpieczona przez reCAPTCHA i Google / This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Polityka Prywatności / Privacy Policy
Warunki Użytkowania / Terms of Service