Mierzenie zmienności za pomocą wskaźnika ATR

J2T Trade

Początkujący trader z reguły znajduje określony oscylator na platformie transakcyjnej, który budzi w nim zainteresowanie. Gdy dowiaduje się więcej o jego konstrukcji oraz wykorzystaniu w tradingu, zaczyna korzystać z niego w celu generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Czasami wybór pierwszego wskaźnika determinuje sposób handlu oraz podejmowanie decyzji. Wskaźniki możemy podzielić na takie, które generują określony sygnał (np. kup/sprzedaj), jak również takie w których mierzony jest określony czynnik. Zastosowanie tych drugich wymaga odpowiedniej interpretacji, by wiedzieć w jaki sposób wykorzystać narzędzie w spekulacji. Jednym z takich wskaźników analizy technicznej jest ATR. Skrót ten oznacza Average True Range, czyli średnią rzeczywistego zasięgu. Dzięki niemu wiadomo w jakim zakresie cenowym porusza się średnio cena.

Average True Range – ATR

Wskaźnik ten został wynaleziony przez J. Welles’a Wildera, który w 1978 roku opisał go w swojej książce New Concepts in Technical Trading Systems. Wilder opracował ten wskaźnik z myślą o rynku towarów, który cechowały częste luki cenowe, powodujące problem z ustaleniem rzeczywistej zmienności. Konstrukcja ATR pozwala określić prawdziwy zasięg ruchu cenowego, ponieważ w przypadku luk miedzy sesjami, ciężko jest określić uczestnikom rynków na ile zmienny jest dany walor. Określenie tego na podstawie zmienności pomiędzy wartościami skrajnymi z danego dnia może być niewystarczająca, ponieważ częste występowanie luk zaburza prawdziwą zmienność i uniemożliwia swing traderom ustalenie odpowiedniego zlecenia zabezpieczającego (stop loss).

Konstrukcja wskaźnika ATR

ATR

Choć wskaźnik mierzący zmienność może się wydawać mocno skomplikowany w przypadku ATR obliczenia te są stosunkowe proste. Wzór na średni zasięg ruchu prezentuje się w następujący sposób:

FP Markets

ATR = (średnia z TR (n-1) okresów + obecny TR/n)

Wskaźnik ATR jest średnią wyliczaną z prawdziwego zasięgu cenowego. True Range (TR), który przyjmuje największą wartość dla jednego z poniższych wyników:

  • odległość pomiędzy ceną zamknięcia z ostatniej świecy, a minimum z obecnej świecy
  • odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum obecnej świecy, a ceną zamknięcia obecnej świecy
  • odległością pomiędzy maksimum, a minimum z obecnej świecy

Stosować ATR można do dowolnych interwałów, jednakże stworzony został z myślą o wykresach dziennych. Najczęściej stosowanym parametrem w obliczaniu ATR jest 14 okresów. Na podstawie prawdziwego zasięgu ruchu z danego okresu jest obliczana średnia, która prezentuje w jakim zakresie cenowym porusza się dany instrument.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Czy wiesz, że działanie wskaźnika ATR najlepiej sprawdzić na bezpłatnyn rachunku demo? Pozwoli Ci to bez ryzyka przetestować działanie wskaźnika na realnych danych rynkowych, ale na wirtualnych środkach. Zarejestruj się i przekonaj, jak działa ATR.


Wykorzystanie wskaźnika ATR

Wskaźnik ATR możemy wykorzystać do podjęcia decyzji o wejściu bądź wyjściu z transakcji na określonym instrumencie. Sprawdza się w decyzjach podejmowanych pod kątem transakcji zgodnych z głównym trendem. Niskie wartości tego wskaźnika uznaje się za oznakę trendu bocznego, natomiast wyższe za wybicie z niego i prawdopodobne kształtowanie się nowego ruchu trendowego.

Stosowanie wskaźnika ATR było opisane w książce Curtis’a Faitha Droga Żółwia. Tytułowa grupa spekulantów, handlując na kontraktach terminowych na towarach oraz walutach, używała tego narzędzia do ustalenia optymalnego poziomu ustawienia zlecenia stop loss. Wykorzystywali oni dwukrotność wskaźnika ATR z 20-stu okresów do ustalenia tego zlecenia. Korzystanie z tej metody oznacza, że jeśli wartość ATR wynosi 350 pkt to stop loss umieszczany jest 700 pkt od ceny wejścia.

ATR

SL ustawiony na dwukrotność wartości ATR Forex na wykresie dziennym

Wskaźnik ten pozwala określić jak spore są wahania na rynkach. Dzięki zmierzeniu panującej zmienności, traderzy są w stanie określić panujący sentyment na rynku. Można także zastosować go w celu określenia lokalnych szczytów oraz dołków. Przyjęło się, że utworzenie lokalnego szczytu ATR zwiastuje osiągnięcie lokalnego maksimum przez wykres cenowy. Dodatkowo te wartości mogą zapowiadać dłuższą zmianę trendu.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.