Strategia Long Term Carry Trading

J2T Trade

Systemy long term zwane też position trading są systemami stworzonymi z myślą o osobach, których celem inwestycyjnym jest załapanie się na jak największy ruch cenowy, by móc w pełni korzystać z trendu. Osoby, które korzystają z tego typu strategii cechuje skłonność do rzadkiego otwierania zleceń, by móc jak najmniej czasu poświęcać na bieżącą analizę rynku.

Omówiony poniżej system long term wykorzystuje średnią prostą w celu określenia panującego na instrumencie trendu. Jest jednocześnie systemem, który swoje praktyczne wykorzystanie znajduje na parach walutowych Forex o jak największym dysparytecie stóp procentowych. System ten polega na identyfikacji trendu długoterminowego na wykresie dziennym z jednoczesnym połączeniem strategii carry trade. Strategia Carry trading polega na zarabianiu na dodatnim swapie za pomocą jednoczesnej sprzedaży waluty o niższej stopie procentowej i zakupie waluty o wyższej stopie.

Long Term Carry Trading – narzędzia wykorzystywane w strategii

Strategia inwestycyjna Long term Carry trading wykorzystuje średnią prostą SMA 200-stu okresową, która jest naniesiona na wykres dzienny. Pozwala to na identyfikację długoterminowego trendu panującego na danym walorze. Dzięki temu traderzy mogą z większym prawdopodobieństwem zajmować pozycję na danym instrumencie, ponieważ posiłkują się przy tej strategii analizą obecnie panującego trendu na wykresie D1.


InwestorInwestor radzi:

FP Markets

Strategię Long Term Carry Trading najlepiej sprawdzisz na rachunku demonstracyjnym – dzięki demo, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo zarejestrujesz tutaj.


Wejście w pozycję w strategii Carry Trading

Sygnał do zajęcia pozycji pojawia się momencie, w którym świeca dzienna zamyka się powyżej, bądź poniżej średniej SMA. W momencie, w którym świeca zamknęła się powyżej średniej, wówczas jest to sygnał do zajęcia pozycji długiej. W momencie, w którym świeca zamknęła się poniżej średniej, wówczas jest to sygnał do zajęcia pozycji krótkiej. Gdy powyższy scenariusz zostanie zrealizowany, trader zajmuje pozycję zgodną z zamknięciem się świecy względem średniej.

W tej strategii brane są pod uwagę jedynie te wejścia, które zakładałyby uzyskiwanie dodatkowego zysku w formie codziennie naliczanego swapu. Jeżeli wygenerowany sygnał wiązałby się z zajęciem pozycji, która codziennie nalicza swap ujemny, wówczas należy taki sygnał całkowicie zignorować.

Carry trading

Wyjście z pozycji w strategii Long Term Carry Trading

Stop Loss należy umieścić poniżej ostatnich dołków w przypadku zlecenia kupna. W przypadku zlecenia sprzedaży, stop loss powinien się znaleźć powyżej ostatnich szczytów. Zamknięcie pozycji będzie miało miejsce wtedy, gdy zostanie aktywowane zlecenie obronne, bądź gdy dojdzie do sygnału przeciwstawnego względem pozycji. Przeciwstawny sygnał oznacza zamknięcie się świecy dziennej poniżej średniej SMA 200-tu okresowej w przypadku wcześniejszej pozycji kupna. Natomiast w przypadku transakcji sprzedaży, przeciwstawny sygnał jest wygenerowany wówczas, gdy dochodzi do zamknięcia się świecy dziennej powyżej średniej SMA.

Zarządzanie kapitałem

W przypadku pozycji długoterminowej, trader identyfikujący określony trend może pozwolić sobie na większe ryzyko niż w przypadku transakcji krótko- i średnioterminowych, jednakże nigdy nie powinien ryzykować więcej niż 3% posiadanego kapitału inwestycyjnego.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.