Główne pary walutowe na rynku Forex

5421
J2T Trade

Rynek walutowy jest najpłynniejszym rynkiem na świecie. Dzienne obroty sięgają około 5,5 bln dolarów, z czego najwięcej obrotu (około 85% wszystkich transakcji) generują główne pary walutowe, czyli tzw. majors. Są to pary walutowe, w składzie których zawsze występuje amerykański dolar. Za składowe tej grupy powszechnie uchodzą poniższe pary walutowe:

 • EURUSD
 • USDJPY
 • USDCHF
 • GBPUSD
 • USDCAD
 • AUDUSD

EURUSD – Euro do Dolara Amerykańskiego

Największym zainteresowaniem inwestorów walutowych cieszy się para euro do dolara amerykańskiego, czyli tzw. „Edek”. Każdy z traderów na jakimś etapie swojego zaangażowania na Forex, miał okazję zajmować na niej transakcje. EURUSD jest parą, która określa kurs wymiany dolara amerykańskiego oraz waluty krajów wchodzących w strefę Euro. Tzw. Euroland składa się z państw grupy krajów członkowskich Unii Europejskiej, które zdecydowały się przyjąć Euro za swoja walutę.

Standardowa konwencja nakazuje kwotować parę EUR/USD wskazując liczbę dolarów, którą trzeba wydać na zakup 1 euro. Przykładowo kurs EURUSD równy 1,1000 oznacza, że za jedno EUR należy zapłacić 1,1 dolara amerykańskiego. W parze EUR/USD to EUR jest walutą bazową, zaś USD kwotowaną. Oznacza to bowiem, że transakcję kupna/sprzedaży dokonywane są w euro, zaś wynik tej transakcji jest rozliczany w dolarach amerykańskich. Z kolei depozyt zabezpieczający będzie zawsze iloczyn wartości transakcji i wielkości dźwigni. W związku z powyższym, przy przykładowym zawarciu transakcji wielkości 1 lota (czyli 100 000 jednostek waluty bazowej) na EURUSD oraz dźwigni 1:100, depozyt zabezpieczający dla tej transakcji wyniesie 1000 EUR.

Zmiana wielkości waluty o wartość 1 pipsa będzie równoznaczna ze zmianą na koncie tradera o wielkość 10 USD na każdy 1 lot. W przypadku transakcji wielkości mini lota (0,1 lota – 10 000 jednostek waluty bazowej) zmiana będzie wynosiła 1 USD. Z kolei w przypadku stawki micro (0,01 lota – 1 000 jednostek waluty bazowej), zmiana wyniesie 0,1 USD etc.

FP Markets

Płynność na EURUSD wynika z faktu, że kraje Eurolandu wraz z USA tworzą dwie największe gospodarki na świecie. Oznacza to nie tylko wielkie przepływy finansowe, ale również fakt, że międzynarodowe inwestycje kwotowane są w obydwu walutach tworzących tę parę walutową. Dodatkowo amerykański dolar zasila rezerwy walutowe większości krajów na świecie. Sam dolar amerykański jest elementem, który w istotny sposób wpływa na światowa gospodarkę – w tej walucie kwotowane są towary na międzynarodowych rynkach terminowych.

Najważniejsze dane ekonomiczne dla EUR:

 • Decyzje EBC – w tym stopa procentowa, kształtowanie polityki monetarnej
 • PKB
 • Indeks CPI (Inflacja)
 • Bilans handlowy
 • Wielkość produkcji przemysłowej

Najważniejsze dane ekonomiczne dla USD:

 • Non-Farm Payrolls
 • PKB
 • Indeks CPI
 • Bilans handlowy
 • Wielkość produkcji przemysłowej
 • Stopa bezrobocia
 • Dane z rynku nieruchomości (wzrost/spadek sprzedaży)

USDJPY – Dolar Amerykański do Jena Japońskiego

Para USDJPY nazywana „Ninja” stanowi wyzwanie dla wielu traderów walutowych. Wymaga często ogromu cierpliwości oraz dyscypliny do handlu. Często na tej parze walutowej zdarzają się dni, gdzie oscyluje w ograniczonym zakresie, po to by następnie wykreować silny trend w określonym kierunku. Jest to para walutowa cechująca się tym, iż często zachowuje się bardzo „technicznie” reagując na określone poziomy wsparcia/oporu. Dlatego też cieszy się ogromną popularnością wśród adeptów analizy technicznej na rynku FX.

Podobnie jak w przypadku innych par walutowych, na tej parze standardowa konwencja nakazuje kwotować parę USD/JPY wskazując liczbę jenów, którą trzeba wydać na zakup 1 dolara. USD jest walutą bazową, zaś JPY kwotowaną. Zmiana wartości o jeden pips (który wyjątkowo jest drugą, a nie czwartą liczbą po przecinku) powoduje zmianę o 1000 JPY na każdy lot.

Jen jest parą walutową, którą cechuje dodatkowo częste interwencje banku centralnego Japonii (Bank of Japan – BOJ). Fakt ten ma swoje źródła w silnym uzależnieniu Japonii od eksportu. W związku z powyższym bank centralny, często decyduje się interweniować w celu osłabienia JPY – im słabszy Jen tym lepiej dla eksportu. Dodatkowo w przypadku wzrostu niepewności na rynkach oraz zwiększającej się awersji do ryzyka, JPY reaguje często umocnieniem, jako waluta należąca do „bezpiecznej przystani”.

Najważniejsze dane ekonomiczne dla JPY:

 • Decyzje Banku Japonii w zakresie polityki monetarnej
 • Comiesięczne oceny gospodarcze oraz komentarze członków BoJ
 • Tankan Report
 • Indeks CPI
 • Bilans handlowy

EkonomistaEkonomista radzi:

Wszystkie główne pary walutowe – EURUSD, USDJPY, USDCHF, GBPUSD, USDCAD oraz AUDUSD – znajdziesz na platformie transakcyjnej brokera. Analizuj zachowanie każdej z nich i próbuj swoich sił w tradingu 'na sucho’ – bez zaangażowania własnych środków. Rachunek demo pozwoli Ci handlować na wirtualnych pieniądzach. Otwórz darmowe konto demo.


USDCHF – Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego

USDCHF, czyli tzw. Swiss to para walutowa określająca ile franków szwajcarskich należy zapłacić za jednego dolara. Zmiana wartości tej pary o jeden pips przy 1 locie wynosi 10 CHF zysku, bądź straty tradera. Podobnie jak JPY, Frank zyskał opinię „bezpiecznej przystani”. Źródła tego określenia sięgają jeszcze czasów „zimnej wojny”, kiedy widmo wojny między państwami bloku wschodniego pod dowództwem ZSRR, a kapitalistyczną zachodnią Europą wspieraną przez USA było realne. Szwajcaria już wtedy była uznawana za neutralny azyl, któremu udałoby się zachować zarówno depozyty, jak i wszelkie inne dobra.

W czasie drugiej wojny światowej Szwajcarzy zachowali neutralność, przez co byli wolni od wpływów „zewnętrznych”. Wprawdzie świat stał się znacznie mniejszy, także zachowanie neutralności przez Szwajcarię może już nie znajdować uzasadnienia. Pomimo braku członkostwa Szwajcarii w Unii Europejskiej, jest członkiem strefy Schengen. Po dziś dzień jednak szwajcarska waluta cieszy się sporym zainteresowaniem w momencie, kiedy pojawiają się różne niepokojące informacje ze świata, co pokazuje, że uczestnicy rynku reagują w bardzo schematyczny sposób.

Warto pamiętać, że Szwajcaria jest krajem mocno nastawionym na eksport, więc głównym rozgrywającym na szwajcarskiej walucie będzie bank centralny SNB (Schweizerische Nationalbank), który za jedną z najważniejszych kwestii uznaje obronę CHF przed nadmierną aprecjacją.

Najważniejsze dane ekonomiczne dla CHF:

 • Decyzje SNB oraz wypowiedzi dotyczące polityki monetarnej, jak również planowane interwencje na CHF
 • Wskaźnik globalizacji KOF
 • Wahania sprzedaży detalicznej
 • Bilans handlowy
 • Wskaźnik CPI i PPI
 • Poziom stopy bezrobocia

GBPUSD – Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego

Funt szterling, jak potocznie jest nazywana waluta Wielkiej Brytanii jest ciągle jedną z najsilniejszych walut w Europie. Jego historia sięga XII wieku i króla Henryka II. Przez wieki Imperium Brytyjskie zdobywało coraz to nowe kolonie, rozszerzając wpływy monarchii angielskiej. Czasy kolonii przeminęły, zaś siła funta jest ciągle zauważalna za sprawą faktu, że na wyspach brytyjskich generowane jest trzecie największe PKB w Unii Europejskiej, co czyni GBP (Great Britain Pound) najsilniejszym środkiem płatniczym w Europie, po Euro.

Dlatego też GPBUSD znalazł swoje miejsce wśród głównych par walutowych na rynku walutowym, jako partner wymiany handlowej największych gospodarek świata. Na tej parze walutowej George Soros dokonał słynnej akcji spekulacyjnej, dzięki której zarobił ponad 1 mld dolarów w 1992 roku. Wydarzenia te spowodowały wycofanie się Banku Anglii z Mechanizmu Kursów Walutowych (ERM II), a sam Soros został okrzyknięty „Człowiekiem, który złamał Bank Anglii”.

Najważniejsze dane ekonomiczne dla GBP:

 • Protokoły ze spotkań Rady Banku Anglii
 • Indeks cen domów
 • Badania sektora handlu detalicznego oraz trendów przemysłowych
 • Raport o sprzedaży detalicznej

USDCAD – Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego

Kanadyjski dolar (CAD) jest walutą, która wchodzi w skład tzw. walut surowcowych. Tworzą je waluty, które są silnie uzależnione od cen surowców, takich jak np. ropa naftowa, miedź, złoto albo ruda żelaza. Silne powiązania waluty Kanady wynikają z faktu, że ropa jest istotnym produktem eksportowym tego kraju. Fakt, że ropa jest kwotowana w amerykańskich dolarach oznacza bowiem, że istnieje silna ujemna korelacja pomiędzy cenami ropy, a parą USDCAD.

Najważniejsze dane ekonomiczne dla CAD:

 • Raport na temat międzynarodowego obrotu papierami wartościowymi
 • Saldo bilansu handlowego
 • Indeks Ivey
 • Ceny ropy naftowej

AUDUSD – Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego

Australijski dolar, czyli tzw. „aussie” jest walutą silnie powiązaną z między innymi cenami rudy żelaza oraz złota, ponieważ to one są głównymi produktami eksportowanymi z Australii. Wszystkie towary cechuje silna korelacja dodatnia oraz pozostawanie pod wpływem dolara amerykańskiego, dlatego też warto śledzić wydarzenia z Ameryki Północnej chcąc się pozycjonować pod daną walutę.

Dodatkowo zarówno w Australii, jak również w Nowej Zelandii mamy do czynienia z atrakcyjnymi stopami procentowymi, co często budzi zainteresowanie graczy pozycyjnych i zachęca ich do strategii „Carry trade”. Strategia ta polega na inwestowaniu w walutę o wyższej stopie procentowej, w celu zarabiania na swapie. W jednym z artykułów pisaliśmy o strategii Long Term Carry Trading, która przybliża takie podejście.

Najważniejsze dane ekonomiczne dla AUD:

 • Raporty z posiedzenia Banku Australii (RBA)
 • Wskaźniki gospodarcze z Chin, Korei oraz Japonii, z racji silnych powiązań gospodarczych
 • Ceny rudy żelaza

Główne pary Walutowe Forex – Podsumowanie

Handel na głównych parach walutowych ma swoje ogromne plusy, do których przede wszystkim należy płynność, która zapewnia najlepsze możliwe wejście oraz wyjście z transakcji. Główne pary stanowią również punkt odniesienia dla crossów walutowych (czyli par nie składających się z dolara amerykańskiego).

Podstawowym ryzykiem na jakie wystawia się trader handlujący na wspomnianych parach walutowych polega na tym, iż często te pary wykazują skłonność do poruszania się w trendach bocznych, co uniemożliwia zajmowanie pozycji dla podążających za trendem (trend following). Jednakże dla traderów gotowych odrobić pracę domową i skupiających się na dokładnie przeprowadzonej analizie stanowią ogromną okazję do zarabiania pieniędzy.

Nie bez znaczenia są tez koszty transakcyjne, które to na parach majors są najniższe. Tutaj kłania się jeszcze raz płynność, która wpływa na wysokość spreadu, który przykładowo na EURUSD wynosi około 1 pipsa. Kiedy handlujemy krótkoterminowi i przy tym zawieramy dużą ilość transakcji, można powiedzieć, że pary majors są dla nas najważniejsze.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.