Najpopularniejsza para walutowa EURUSD

J2T Trade

Na rynku Forex obrót generowany jest przede wszystkim na tzw. grupach majors. Zgodnie ze statystykami dotyczy on ponad ¾ dokonywanych na nim transakcji. Najpopularniejszą parą walutową wśród nich, bez wątpienia jest kurs euro do dolara – EUR USD. Nieraz możemy się spotkać z zapisem kurs dolar euro lub kurs dolara do euro, jednak zapis jaki obowiązuje na rynku walutowym to euro do dolara i wypada się trzymać tego zapisu. Kurs euro do dolara na rynku walutowym forex notuje aż 28% transakcji. Swoją popularność zawdzięcza z pewnością faktowi, że dolar amerykański (USD) jest niezwykle istotny z racji tego, iż waluta ta stanowi sporą część rezerw walutowych większości państw na świecie. Strefa Euro po Stanach Zjednoczonych jest największą gospodarką na świecie. Od EURUSD zaczyna się de facto rynek FX.

Wspólna europejska waluta została wprowadzona pod koniec XX wieku. Przez ten czas 19 państw przyjęło ją jako swoją walutę. Z kolei amerykański dolar pełni swoją niezmienną funkcję w Stanach Zjednoczonych od 1785 roku. Kurs 1 eur oznacza ile dolarów musimy zapłacić za EUR. Kurs euro dolar stanowi punkt odniesienia dla pozostałych par powiązanych z EUR oraz USD. Dodatkowo z racji wysokiej płynności na tej parze, traderzy detaliczni często wykorzystują porównanie kosztów transakcyjnych na tej parze, by móc ocenić jakość danego brokera forexowego.

Co wpływa na kurs euro do dolara?

Gdy kurs euro względem dolara wynosił 1,1795 co oznacza, że wówczas za jedno euro trzeba było zapłacić aż 1,1795 dolara. Od tamtej pory kurs ten znajduje się pod ścisła obserwacją wszelkiego rodzaju spekulantów, jak również obserwatorów rynków finansowych. Na kurs EURUSD, tak jak na każda inną parę walutową, wpływają określone czynniki związane z prawem popytu oraz podaży. Na kurs pary walutowej wpływa to, że inwestorzy decydują się kupować określoną walutę jednocześnie sprzedając drugą. Zmiana kursu wiąże się z tym, iż jedna waluta umacnia się, zaś druga osłabia. W zależności czy mowa o walucie bazowej, czy też kwotowanej, kurs pary wzrasta, bądź też spada.

FP Markets

Szereg czynników wpływa na tę parę, takich jak wypowiedzi oficjeli banków centralnych, dane makroekonomiczne oraz wymiana handlowa między Strefą Euro, a Stanami Zjednoczonymi. Jedną z najistotniejszych danych z rynku amerykańskiego jest Non Farm-Payrolls, czyli pozarolnicza zmiana zatrudnienia. Dane te publikowane są przez Bureau of Labor Statistics oraz opisują ile miejsc pracy przybyło w poprzednim miesiącu w gospodarce amerykańskiej, z wykluczeniem rolnictwa oraz budżetówki. Publikacja ta doskonale wpływa na postrzeganie amerykańskiej gospodarki oraz możliwe kłopoty, które wynikają z gorszych odczytów. W maju 2008 roku, przed kryzysem subprime odczyt znalazł się na minusie po raz pierwszy od 3 lat, by w kwietniu 2009 osiągnąć kulminacyjny poziom -656 tysięcy miejsc pracy. Oznacza to bowiem, że wtedy właśnie tyle miejsc pracy w USA ubyło w przeciągu miesiąca.


EkonomistaEkonomista radzi:

DEURUSD jest najczęściej handlowaną parą walutową na świecie, dzięki czemu spread na tej parze jest niezwykle niski – często oscyluje wokół 0.0 pipsów. Wykorzystaj to i naucz się inwestowania na EURUSD na rachunku demo. Rachunek jest bezpłatny, a środki wirtualne. Konto demo otworzysz tutaj.


Zarówno na jedną, jak i drugą walutę wpływają mocno odczyty dotyczące Produktu Krajowego Brutto (PKB). Dlatego też w momencie pogarszających się danych ze Strefy Euro, inwestorzy kierują się w stronę dolara i odwrotnie. Najistotniejszymi danymi ze Strefy Euro są dane z Niemiec oraz Francji. Te państwa generują największe PKB w Strefie Euro i pełnia funkcję hegemonów w Unii Europejskiej. To właśnie dane dotyczące np. PKB Niemiec będą kilkadziesiąt razy istotniejsze pod kątem awersji, bądź optymizmu do waluty euro, niż przykładowo dane odnośnie PKB Malty.

EURUSD

Istotną kwestią związaną z kursem euro do dolara są nie tylko dane z rynku pracy oraz PKB. Decyzje oficjeli oraz banków centralnych mają ogromny wpływ na kurs EURUSD oraz jego dalszy kierunek. Decyzje oficjeli kształtują długoterminowe trendy. W 2009 roku amerykański Fed pod przewodnictwem Bena Bernanke ogłosił plan luzowania ilościowego (QE – quantitative easing). Działanie to miało na celu zwiększyć podaż pieniądza i spowodować deprecjację waluty. W związku z tym na wykresie można zaobserwować, jak ówczesny osłabiający się dolar wpływał na rosnący kurs EUR USD. Luzowanie to składało się z kilku części, natomiast w momencie, gdy QE dobiegło końca, w tym samym momencie borykający się z kryzysem w Europie oraz zadłużoną Grecją, Europejski Bank Centralny (ECB – European Central Bank) postanowił rozpocząć dodruk pieniądza. W tym samym czasie Fed pod przewodnictwem już nowej osoby – Janet Yellen – zaczął wspominać o możliwości podwyżki stóp procentowych. Rozbieżność w polityce monetarnej między Stanami a Strefą Euro spowodowała długoterminowy trend spadkowy na parze EURUSD, w czasie którego na platformie EUR USD online mogliśmy oglądać spadek kursu o ponad 25%.

EURUSD

Kolejną kwestią związaną z kursem najpłynniejszej pary walutowej jest z pewnością sytuacja na poszczególnych giełdach. Największą giełdą UE jest giełda niemiecka. Powoduje to, że analiza EURUSD forex jest często poprzedzana analizą na instrumencie DAX. Stany Zjednoczone natomiast bezsprzecznie wiodą prym pod kątem największego, a zarazem najpłynniejszego rynku giełdowego na świecie. Lepsze wyniki indeksu S&P500 od DAX mogą zachęcać inwestorów do zamykania pozycji na rynku niemieckim, by następnie sprzedawać euro i kupować dolary, w celu zajmowania pozycji na amerykańskim rynku. To z kolei powoduje sytuację, w której dolar się umacnia względem euro, co sprawiam że na wykresie eurusd online jesteśmy w stanie zaobserwować ruch spadkowy.

Dlaczego warto handlować na EURUSD?

Przede wszystkim ze względu na płynność występującą na tej parze, która umożliwia nam wchodzenie w pozycję bez obawy, że nie będziemy w stanie wyjść z niej, czyli ją zamknąć. Kolejnym elementem, który jest związany z powyższym to przede wszystkim niski spread transakcyjny, który jest bardzo ważny dla traderów. Im spread jest niższy tym łatwiej traderom zarobić pieniądze. Wynika to z faktu, że spread jest kosztem transakcyjnym, który spekulant musi odrobić by „wyjść na zero”. Dopiero wówczas, kiedy pozycja odpracuje spread, trader jest w stanie zacząć zarabiać pieniądze.

Kurs euro do dolara jest punktem bazowym dla pozostałych walut. W zależności czy dojdzie do umocnienia, czy też osłabienia się tej pary, możemy zauważyć silne przełożenie na notowania pozostałych par walutowych. Wynika to z faktu silnych korelacji pomiędzy poszczególnymi walutami. Dodatkowo większość towarów jest kwotowanych w USD, dlatego też kurs euro dolar stanowi istotną wskazówkę odnośnie panującego sentymentu na rynku towarowym i surowcowym. I tak dla przykładu, w przypadku np. spadających cen ropy, pierwsze co zauważymy, to umacniający się dolar względem euro. Podsumowując, możemy znaleźć tradera walutowego, który np. nigdy nie zawarł pozycji na parze z polskim złotym, ale trudno będzie znaleźć kogoś, kto handluje na rynku walutowym i nie posiadał pozycji na EURUSD.

Przeczytaj również artykuł o najważniejszych parach walutowych z polskim złotym, czyli EURPLN i USDPLN.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.