Forex

    Foreign Exchange, FX, rynek walutowy. Rynek wymiany walut, którego uczestnikami są banki inwestycyjne, banki komercyjne, banki centralne, rządy, korporacje międzynarodowe, inwestorzy instytucjonalni oraz od niedawna inwestorzy indywidualni, handlujący za pośrednictwem brokerów Forex. Handel na rynku Forex trwa 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu, a dzienny obrót na tym rynku znacznie przekracza 6 bilionów dolarów amerykańskich. Najważniejsze waluty to dolar amerykański, euro, jen japoński oraz funt brytyjski.

    Występuje w poniższych artykułach:

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.