Blockchain (łańcuch bloków) – technologia przyszłości

blockchain co to jest
J2T Trade

Kryptowaluty stanowią obecnie ogromny rynek, który wyceniany jest na ponad 300 mld USD. Wraz z pojawieniem się ich na rynku, zaczęła również zyskiwać technologia blockchain, na której się opierają. Warto najpierw wspomnieć o historii pieniądza, jako narzędzia płatniczego. Następnie zostanie wyjaśniona kwestia, co to jest blockchain co to jest token, jak funkcjonują kryptowaluty, etc.

Historia pieniądza sięga początków cywilizacji. Wcześniej ludzie wykorzystywali handel zamienny, jako sposób, na uzyskanie interesujących ich produktów. Wprowadzenie pieniądza, który służył do zapłaty za nabywane za jego pośrednictwem dobra, spowodowało unifikację w funkcjonowaniu ówczesnego społeczeństwa. Pieniądzem były monety bite za pomocą dostępnych kruszców, takich jak np. złoto, czy srebro. Ich wyjątkowość polegała na tym, że poza pięknym wyglądem, dobra te były trudne do zdobycia dla zwykłego człowieka oraz ich ilość była ograniczona. Pieniądze posiadające pokrycie w złocie, zostały w pewnym momencie zastąpione przez ich papierową formę. Kolejnym krokiem, było wprowadzenie środka płatności, występującego jako zapis cyfrowy – pieniądz elektroniczny. Wprowadzenie kryptowaluty, jest całkowitym zastąpieniem fizycznego pieniądza kodem komputerowym. Dlatego też wielu użytkowników kryptowalut wskazuje, że pieniądz ten jest kolejnym etapem ewolucji pieniądza.

Blockchain co to jest

blockchain co to jest

Wielu ze świeżo upieczonych inwestorów kryptowalut, napotyka na różne neologizmy, które nie do końca pojmują. Jednym z takich określeń jest blockchain co to jest dokładnie zostanie wyjaśnione w poniższym tekście. Technologia blockchain to łańcuch blokowy, który jest zdecentralizowaną, a zarazem rozproszoną bazą danych. Idea tego typu baz danych polega na zasadzie, że występuje na wielu komputerach, zaś traktowana jest jako jedna logiczna całość, przez co zmiany na jednym komputerze są uwzględniane na kolejnym. Block chain ma za zadanie księgować transakcje, do których dochodzi wewnątrz sieci. Jest to możliwe dzięki temu, że wykorzystywana w blockchain technologia oparta jest na architekturze peer-to-peer (P2P), której historia sięga początków tworzenia Internetu. Wówczas sieć P2P wszystkich użytkowników sieci stawiała na równi, przez co nie posiadała żadnej jednostki nadrzędnej, czy administratora. Wraz z rozwojem sieci, sytuacja ta uległa zmianie.

FP Markets

Blokchain jest zdecentralizowaną platformą transakcyjną, która posiada ogólnodostępny rejestr transakcji. Łańcuch bloków umożliwia zlokalizowanie i dojście do każdej zrealizowanej transakcji. Jednocześnie każdy z użytkowników sieci posiada całkowitą anonimowość, gdyż dane zapisywane przez łańcuch blokowy dotyczą jedynie informacji o samych transakcjach. Istotę blockchain wikipedia nawet postanowiła wyjaśnić, ze względu na ogromne zainteresowanie tą tematyką.

Technologia blockchain

Po zadaniu pytania przez krypto-spekulantów, które brzmi: blockchain co to jest właściwie, kolejnym pytaniem jest: w jaki sposób funkcjonuje technologia blockchain? Blockhain, czyli łańcuchy bloków rozmieszczone są w postaci bloków danych, które występują jeden po drugim. Każdy ze wspomnianych bloków zawiera informacje o liczbie dokonanych transakcji, zaś po jego wypełnieniu, tworzy się kolejny, etc. Statystycznie, co 10 minut pojawia się nowy blok, wypełniony informacjami o dokonanych transakcjach. Blockchain ma za zadanie utrzymać wspólną księgę rachunkową transakcji, w cyfrowej formie, która rozproszona jest po całej sieci. Każdy komputer użytkownika sieci, może wziąć udział w przesyłaniu oraz uwierzytelnianiu transakcji. Narzędzia kryptograficzne mają na celu zapewniać bezpieczeństwo wszystkich odbywających się transakcji. To właśnie dzięki kodowaniu za pomocą algorytmów kryptograficznych, podrobienie przykładowo kryptowaluty Bitcoin jest praktycznie niewykonalne.

Zapisanie transakcji w bloku blockchain jest nieodwracalne. Jakakolwiek próba zmiany kolejności, bądź wielkości transakcji, wpłynęłoby na cały lancuch blokowy, co doprowadziłoby do niezgodności w bazie danych blockchain. Transakcje podpisywane są cyfrowo, za pomocą kryptografii asymetrycznej. Przetwarzane są przez komputery w sieci, które nazywane są węzłami, zaś po potwierdzeniu poprawności, dodawane są do łańcucha bloków. Wszystkie transakcje są jawne, przy zachowaniu pełnej anonimowości użytkowników. Kryptografia, zaawansowane metody matematyczne, jak również brak uprzywilejowanych administratorów oraz możliwość weryfikacji wszystkich przeprowadzonych transakcji (łańcuch bloków), wpływa bezpośrednio na zaufanie użytkowników do technologii blocchain.

Zdaję sobie sprawę, że po omówieniu kwestii blockchain co to jest token, stanowi kolejne pytanie do zadania. Sama kryptowaluta, czy nawet blochchain nie ma większego znaczenia w tym zdigitalizowanym „krypto-świecie”, bez funkcjonowania tokenów. Kryptowaluty funkcjonują na zasadzie cyfrowego zapisu. Różnica polega na tym, że zapis na elektronicznym rachunku bankowym jest uznawany przez system bankowy, który odgrywa podstawową rolę we współczesnej gospodarce. Kryptowaluta z kolei funkcjonuje w łańcuchu bloków blocchain, dzięki szyfrowaniu kryptograficznemu. Dokonując płatności w sieci, kod zostaje przekazany z jednego portfela kryptowaluty, na drugi. Pojedynczy kod to właśnie token.

Bitcoin blockchain – najpopularniejsza kryptowaluta oparta na blockchain

Bitcoin

Bitcoin (BTC) jest najstarszą, a zarazem najpopularniejszą kryptowalutą, której historia sięga przełomu XX i XXI wieku. Już w 1998 roku została opisana koncepcja kryptowaluty przez jednego z programistów. Bitcoin blockchain powstał w obecnej formie w 2008 roku, wraz z publikacją manifestu przez jej twórcę. Autor BTC ukrywa się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Do dziś nie wiadomo, czy osoba kryjąca się pod tym imieniem i nazwiskiem, jest w rzeczywistości jedną, dwoma czy może całą grupą osób.

Pierwszy łańcuch blokowy Bitcoin blockchain nazywał się genesis. Wówczas kryptowaluta stanowiła całkowitą innowację w świecie finansowym, a ludzie zastanawiali się wówczas blockchain co to jest takiego? Stworzony Bitcoin jest podzielny do 8 cyfr po przecinku (0.00000001), co oznacza że można zarówno nabywać, zbywać oraz płacić ułamkowymi wielkościami tego instrumentu. Całkowita ilość Bitcoin jest dokładnie znana. Bitcoin blockchain przewiduje jedynie 21 mln sztuk.

Na początku października 2009 roku ustalono wartość tej kryptowaluty na poziomie równym 1 USD za 1309 BTC. Wartość ta była równowartością ówczesnego kosztu wydobycia. Każda kryptowaluta jest „wydobywana” przez specjalne koparki, które są w rzeczywistości komputerami deszyfrującymi. Tak też było w przypadku prekursora kryptowalut – BTC. Warto przy tym wspomnieć, że w listopadzie 2017 roku 1 Bitcoin przekroczył wartość 11 000 USD. Pokazuje to, że między pytaniem „a ten blockchain co to jest za dziwny wynalazek”, do współczesnej wyceny pojawiła się szansa dla spekulantów do zrealizowania ogromnych zysków.

Blockchain co to jest - BTCUSD
źródło: MetaTrader 4

ProgramistaProgramista radzi:

Wszystko wskazuje na to, że blockchain i kryptowaluty to technologie przyszłości. Już dzisiaj zainwestuj swój czas w naukę handlu na kryptowalutach. Zarejestruj bezpłatne demo i ćwicz na wirtualnych środkach.


Ethereum blockchain i inne „młode” kryptowaluty

Bitcoin jest pierwszą kryptowalutą, której nazwa stała się synonimem kryptowaluty. Natomiast wraz z rozwojem cyfryzacji oraz popularyzacją innowacyjnych metod płatności, zaczęły powstawać coraz to nowsze kryptowaluty. Pomaga w tym przybliżenie kwestii blockchain co to jest, a także natury jego funkcjonowania. Obecnie istnieje ponad 1320 altcoinów, czyli alternatywnych do Bitcoina kryptowalut. Jedną z nich jest popularny Ether (ETH). Jest to kryptowaluta oparta na Ethereum blockchain, którą wspiera zbliżona do Bitcoin blockchain technologia. Pomimo zamiennego stosowania Ether i Ethereum, na kryptowalutę stworzoną w 2015 roku, prawdą jest, że są to dwie kwestie, które pomimo oczywistych powiązań, powinny być rozpatrywane oddzielnie. Ethereum jest platformą sieciową, która oparta jest o łańcuchy bloków (blockhain). Z kolei występujący w ramach ETH blockchain Ether to token Ethereum.

Blockchain co to jest - Ethereum
źródło: MetaTrader 5

Kolejne kryptowaluty zaczęły być tworzone przez różne grupy informatyków. Powstał m.in. Litecoin, DashRipple a nawet kryptowaluta stworzona przez dwóch naszych rodzimych informatyków – Polcoin. Każda nowa „waluta krypto” funkcjonuje na technologii blockchain. W tym miejscu można zadać pytanie, jaka jest różnica pomiędzy kryptowalutami i na czym polega ich wycena?

Każda kryptowaluta zaczęła wprowadzać nowe elementy, które wyróżniają ją od pozostałych, dzięki czemu nie stają się jedynie „kopią” pierwowzoru – BTC. Ethereum, jak już zostało opisane powyżej, stanowi całą sieć, na której można tworzyć wiele aplikacji. Kryptowaluta Ether jest jednym z elementów Eth Blockchain, powstałą do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji w środowisku open source. Tymczasem blockchain BTC, posiada jedynie kryptowalutę, co oznacza że jest to jedyna wartość tego łańcucha bloków.

Litecoin dla przykładu wprowadził kryptograficzny scrypt, jako algorytm mieszający (tzw. hashing algorithm), co jest jednym z głównych argumentów zwolenników technologii Litecoin blockchain. Więcej o LTC przeczytasz w dedykowanym artykule. Z kolei np. waluta Ripple została stworzona na języku programowania Python.

Co z ceną kryptowalut?

Ze względu na fakt, że istnieje ograniczona ilość sztuk każdej kryptowaluty, a wraz z wydobywaniem kolejnych przez koparki, staje się to coraz trudniejsze, „górnicy”, zajmujący się odszyfrowywaniem kryptowalut, wystawiają je po coraz wyższych cenach, żeby pokryć koszt wydobycia. Wycena kryptowalut względem tradycyjnych środków płatniczych, takich jak np. USD, czy EUR, bazuje na zasadach wolnego handlu, co oznacza że uczestnicy wymiany sami ustalają, jak wiele chcą za nią zapłacić. W tym momencie można założyć, że kryptowaluty ze względu na wzrastające koszty wydobycia zawsze będą rosły, jednakże warto podkreślić, że jest to spore nadużycie. Zawsze będą sprzedający, którzy będą skłonni wystawić je po wyższej cenie, natomiast potrzebni są jeszcze ludzie, którzy będą chcieli nabywać kryptowalutę po tych cenach. To z kolei zależy od specyfiki danego instrumentu oraz od tego, jak bardzo inwestorzy będą widzieli w nim potencjał.

Szerokie wykorzystanie technologii blockchain

Zainteresowanie kwestiami blockchain oraz jego wykorzystania we współczesnym świecie sięga znacząco ponad kryptowaluty. Jak już zostało wcześniej wspomniane Ethereum blockchain wykorzystuje łancuchy blokowe do tworzenia różnych aplikacji. Bardzo często osoby zajmujący się cyberbezpieczeństwem wskazują blochain, jako technologię praktycznie niemożliwą do złamania. Źródła tego poglądu można znajdować w rozproszeniu danych, które wynikają z jego całkowitej decentralizacji.

Obecnie technologia blockchain jest wykorzystywana m.in. w branży IT, jak również w ochronie danych. Choć jeszcze ledwie parę lat temu, wiele instytucji pytało z pogardą: „…a ten blockchain co to jest właściwie za wymysł?…”, to dziś przyznają, że może być on przyszłością tradycyjnego systemu finansowego. Powstała nawet branża FinTech, której nazwa pochodzi od połączenia finansów i technologii. Takie gigantyczne instytucje finansowe, jak m.in. Citi, Bank of America, Goldman Sachs, czy Morgan Stanley, postawiły sobie za cel rozwój technologii blockchain, ponieważ dostrzegły jej ogromny potencjał. Nawet znany miliarder Elon Musk, który jest twórcą m.in. SpaceX i Tesli, wyszedł z założenia, że jego firma SolarCity, nie będzie tylko produkowała i magazynowała energii elektrycznej, ale także inwestowała w rozliczanie i dystrybucję transakcji, w oparciu o technologię blockchain. Pokazuje to, że nie tylko finansowe instytucje zainteresowała ta technologia, ale także branżę energetyczną.

Blockchain opinie – jaka przyszłość czeka technologię

Wśród osób, które wiedzą czym jest blockchain co to jest dokładnie, czy w jaki sposób funkcjonuje, zdania co do tej technologii są podzielone. Jedna grupa wskazuje na ogromny potencjał, przed jakim stoi w oparciu o blockchain technologia, zaś inni wskazują na niebezpieczeństwa z nią związane. Argumenty za zostały wymienione w powyższej części artykułu. Podstawowym jest decentralizacja, która doskonale się sprawdza w przypadku ewentualnych ataków hakerskich. Dodatkowo architektura peer-to-peer, stawiająca wszystkich użytkowników na równi przyczynia się z pewnością do demokratyzacji sieci. Przy omawianiu blockchain co to jest zostały wspomniane narzędzia kryptograficzne, które są wykorzystywane przy szyfrowaniu. Fakt, że funkcjonuje dzięki narzędziom kryptograficznym jest kolejnym punktem, który wymieniany jest jako zaleta, ponieważ znacznie utrudnia to podrobienie kodu.

Obawy związane z kwestią blockchain oraz tego jak funkcjonuje w sieci, są w głównej mierze kontrargumentami powyższych kwestii. Dlatego też o blockchian opinie są zróżnicowane. Głównym kontrargumentem wobec decentralizacji jest przede wszystkim to, że zdecentralizowane łącze zawsze jest wolniejsze od scentralizowanego. Dodatkowo utrzymanie sieci blockchain konsumuje ogromne nakłady energii. Utrzymanie sieci blockchain jest niemożliwe bez tysięcy podłączonych do niej serwerów. Brak nadzoru, choć z jednej strony jest traktowane jako ogromna zaleta, tworzy też obawy ze strony przeciwników. Zaufanie do twórców kodu stanowi fundament do efektywnego wykorzystania blockchain co to jest traktowane w pewnych środowiskach, jako przejaw naiwności.

Samo szyfrowanie kryptograficzne jest bardzo skutecznym narzędziem, jednakże ma to swoje oczywiste wady. Główną wadą jest fakt, że szyfr musi być najwyższej możliwej jakości. W innym przypadku, spełnia się jedno z praw Murphy’ego, które głosi: „Jeżeli coś może się nie udać, to się nie uda”, a sam szyfr będzie tylko przysłowiowym bublem.

Podsumujmy na szybko

Technologia blockchain tworzy szereg nowych rozwiązań, które z pewnością będą rozwijane wraz z postępem informatyki. Po wyjaśnieniu blockchain co to jest dokładnie oraz na czym bazuje, został wspomniany, jako przedmiot ogromnego zainteresowania ze strony różnych branż oraz instytucji. Z pewnością nie jest to koniec takiego stanu rzeczy. Możemy być pewni, że w najbliższej przyszłości blockchain będzie dokładnie analizowany i poddawany szeregu modyfikacjom. Przybliżenie kwestii blockchain co to jest oraz jak funkcjonuje, stanowi podstawę do przyszłych ogromnych zysków w branży informatycznej.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Programista
Specjalista w zakresie funkcjonowania platform transakcyjnych i oprogramowania tradingowego. Pasjonat rynków finansowych i ich aktywny uczestnik. Zwolennik statystycznego podejścia do rynków, z wyłączeniem ludzkiej ingerencji, dzięki algorytmizacji i automatyzacji procesu transakcyjnego. Autor wielu systemów Expert Advisor, dedykowanych głównie dla scalperów i day-traderów.