Platforma transakcyjna MetaTrader 5

MetaTrader 5
J2T Trade

Kiedy już przedstawiliśmy już funkcjonalność słynnej i znanej wszystkim platformy transakcyjnej Forex MetaTrader 4, przyszedł czas by omówić szczegółowo drugą odsłonę znanego softu firmy MetaQuotes o nazwie MetaTrader 5.

W początkowych założeniach platforma ta miała całkowicie zdominować poprzednią wersję, jednakże platforma MT4 tak mocno przesiąkła do świadomości inwestorów, że MT5 stała się jedynie platformą dodatkową. Jest to doskonała alternatywa dla brokerów, którzy w swojej ofercie zaproponują swoim klientom kilka różnych modeli egzekucji zleceń, włącznie z rynkową realizacją naszej transakcji.

Początki MT5 wynikają z faktu, że rynek walutowy zaczął się rozwijać niezwykle prężnie, co spowodowało zapotrzebowania na platformę transakcyjną dostosowaną do potrzeb rynku STP oraz ECN. W związku z tym, na platformie znajdziemy szereg dodatkowych narzędzi, które zostały zaimplementowane.

Platforma Meta Trader 5 wprowadziła kosmetyczne zmiany w kodzie źródłowym, także warto pamiętać, że przed zaimplementowaniem jakiegoś „experta” na platformę MT5, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej konwersji celem dopasowania go do nowych warunków informatycznych. Poniższy artykuł pozwoli na odpowiedź, jaka platforma Forex jest odpowiednia dla tradera pod kątem jego oczekiwań tradingowych.

FP Markets

Najważniejsze funkcje platformy MT5

Podstawową kwestią, która nie występowała w poprzedniej wersji platformy jest bez wątpienia tzw. głębokość rynku. Głębokość ta prezentuje dane odnośnie wolumenu bezpośrednio od dostawców płynności. Funkcja ta pozwala na zwiększenie transparentności tej platformy, ponieważ daje nam konkretne informacje ile na danym poziomie cenowym możemy zrealizować lotów w danej transakcji.

Nie jest to rzecz jasna wolumen w sensie giełdowym, gdyż rynek Forex jest rynkiem OTC, czyli zdecentralizowanym. Natomiast wiedząc, jakie zlecenie znalazłoby pokrycie pozostawia większe pole do popisu dla wszystkich tych, którzy podejmują znacznie większe ryzyko zajmując pozycje o ponadprzeciętnym wolumenie.

MT5 – Interwały

Większa ilość interwałów pozwala na szczegółową analizę rynku, dzięki czemu można analizować nie tylko w ograniczonych interwałach jak na platformie MetaTrader 4, która udostępniała takie interwały jak m.in. H4, H1, czy M15.

W przypadku platformy transakcyjnej MetaTrader 5, możemy określić bardzo szczegółowo interwał jaki jest nam niezbędny zarówno do analizy rynku, jak również do określania czy warto jest podejmować ryzyko, czy jednak uzasadnione byłoby wstrzymanie się od podejmowania decyzji inwestycyjnej.

Platforma Transakcyjna MetaTrader 5 – Zlecenia

Kolejnym elementem godnym naszej uwagi jest bez wątpienia powiększona liczba zleceń możliwych do realizacji. We wcześniejszej wersji byliśmy zmuszeni do podjęcia decyzji, czy decydujemy się zajmować zlecenie po lepszej cenie realizacji (buy/sell limit), czy też wejdziemy tylko wtedy, gdy rynek da nam jasny sygnał dopiero po wybiciu się z określonego przedziału cenowego (buy/sell stop).

Na platformie MT 5 jesteśmy w stanie skorzystać z zupełnie nowego zlecenia jakim jest buy stop limit oraz sell stop limit. Hybryda tych dwóch zleceń pozwala nam na wystawienie zlecenia z limitem gdy tylko dojdzie do wybicia powyżej, bądź poniżej interesującej nas ceny. Wynika to z faktu, że w momencie gdy cena osiągnie zadeklarowaną przez nas cenę wówczas system automatycznie wyśle na rynek zlecenie po określonej przez nas cenie, która jest niższa niż cena rynkowa w przypadku zlecenia kupna, bądź wyższa w przypadku zlecenia sprzedaży.

Jest to pewnego rodzaju rewolucja w formie realizacji zleceń, gdyż pamiętajmy że zdecydowana większość giełd na świecie pozostawia wybór inwestorom. Wybór ten polega na obligatoryjnym wyborze, czy decydujemy się na zawarcie np. zlecenia kupna po cenie niższej od obecnej – zlecenie buy limit – albo cenie wyższej – buy stop.

Alternatywę stanowi zawarcie zlecenia po dostępnej cenie kupna bądź sprzedaży. Wynika to z faktu, że giełda faworyzuje tych, którzy chcą zapłacić wyższą cenę w przypadku zleceń kupna, bądź niższą w przypadku zleceń sprzedaży. To właśnie konsensus osiągany dzięki tym zasadom powoduje, że na giełdzie mamy do czynienia z ciągłą wymianą określonych walorów.

Platforma MT5 pozwala inwestorom na otrzymanie znaczenie większych możliwości, dzięki czemu nie ulegają tzw. pułapkom wystawianym na niedoświadczonych inwestorów. Pułapki te polegają na tym, że w momencie, gdy określona grupa inwestorów doprowadzi do sytuacji, w której po osiągnięciu określonej ceny uczestnicy rynku zaczynają masowo kupować, zawierając transakcje z tymi, którzy pozbywają się walorów zakładając spadki.

Wtedy zaczyna się często trend wzrostowy, ewentualnie głębsza korekta, która powoduje realizacje zleceń stop loss klientów detalicznych. Oczywiście zlecenie buy stop limit, czy też sell stop limit nie uchowa nas przed zmianą trendu, natomiast pozwoli na umieszczenia korzystniejszego zlecenia realizacji zysków, które jest często niezbędne, by utrzymać dodatnią wartość oczekiwaną naszego systemu.


ProgramistaProgramista radzi:

Możliwości platformy transakcyjnej najlepiej przetestujesz na bezpłatnym rachunku demo. Rachunek demonstracyjny to narzędzie, które pozwoli Ci zapoznać się z platformą transakcyjną i inwestować z wykorzystaniem wirtualnych środków. Bezpłatne demo zarejestrujesz tutaj.


Historia Transakcji MT5

Rozbudowane narzędzie historii transakcji pozwala traderom na określanie chociażby na ile system wykorzystywany na określonym walorze pozwala nam na generowanie dochodów. Każda bowiem strategia inwestycyjna jest dopasowana do określonych warunków rynkowych. Jeżeli nasza strategia nie przynosi zysków może to oznaczać dwie rzeczy.

Pierwszą, która poniekąd jest oczywistą sprawą, ze system jest po prostu zły i nie generuje dodatniej stopy zwrotu. Drugą kwestią, często pomijana przez traderów jest fakt, że stworzona strategia jest dopasowana do określonego rynku.

Rynki poza oczywistym podziałem na rynek walutowy, akcyjny, towarowy, czy obligacji, możemy podzielić na bardziej bądź mniej zmienne. Skreślenie od razu danej strategii, która wydała nam się nielogiczna z powodu generowania straty nie jest zawsze rozsądnym rozwiązaniem.

Warto przyjrzeć się, na ile dana strategia się przydaje na innym np. mniej zmiennym rynku. Oczywiście w przypadku, gdy jesteśmy traderami na tylko jednym rynku, sprawą oczywistą jest, że możemy wyrzucić ją do kosza, gdyż z niej pożytku nie będzie. Natomiast zawsze warto z tyłu głowy mieć tą myśl, że obsunięcia kapitału występują przy najlepszej strategii o największej skuteczności. Dowodzi to, że możliwość wyszczególnienia danych instrumentów w raporcie może być kluczowa dla spekulantów.

Fill or Kill a MetaTrader 5

Kolejnym smaczkiem wartym przybliżenia jest niewątpliwie ciekawa opcja realizacji zleceń „fill or kill”, która umożliwia nam określonej ceny po jakiej pragniemy zrealizować nasze zlecenie. Oznacz to bowiem, że w przypadku gdyby w momencie, w którym zostanie zrealizowane nasze zlecenie, bez wyjątku, czy to zlecenie oczekujące, czy natychmiastowe, miałoby dojść do realizacji po innej cenie niż zadeklarowana, to wówczas zlecenie zostanie w pełni anulowane.

Zdając sobie sprawę z tego, po jakich cenach i w jakich wielkościach dostawcy płynności zapewniają płynność, warto pamiętać, że może dojść do sytuacji, w której z racji braku płynności częściowo, bądź w całości zlecenie musiałoby zostać zrealizowane po gorszej cenie. Tego typu dodatkowa opcja w MetaTrader 5 daje większy wybór co do realizacji zleceń.

Pozycje Hedge a MT5

W przypadku MT4 zawsze istnieje możliwość otwarcia tzw. transakcji hedge. Transakcja ta polega na zawarciu dodatkowego zlecenia sprzedaży, w przypadku gdy zawarliśmy wcześniej zlecenie kupna, bądź otwarcia zlecenia kupna, gdy posiadamy już otwartą transakcje sprzedaży.

Jest to nieco kontrowersyjny sposób zawierania transakcji, gdyż nieodpowiedzialne z niego korzystanie prowadzi do wyczyszczenia rachunku, tytułem pobranych samych kosztów transakcyjnych. Sama idea polega na tym, że w przypadku zawarcia np. transakcji długoterminowej na rynku ropy, spodziewając się spadków, jednocześnie możemy zająć pozycję długą, by zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, bądź np. zarobić na tworzącej się właśnie korekcie wzrostowej.

W przypadku platformy inwestycyjnej MetaTrader5 musimy liczyć się z tym, iż fakt, że została stworzona z myślą o rynku przybliżonym do rynku giełdowego, uniemożliwia otwieranie transakcji przeciwstawnych. W przypadku rynku giełdowego kupując dany instrument, by zamknąć pozycję musimy wystawić zlecenie sprzedaży.

W związku z tym MT5 posiada system agregacji zleceń rynkowych, co powoduje, że w oknie transakcji widzimy naszą ekspozycję netto. W momencie, gdy zlecimy przeciwstawne zlecenie tej samej wielkości, wówczas pozycja zostanie w całości zamknięta. W przypadku, w którym zdecydujemy się na częściowe otwarcie pozycji przeciwstawnej do posiadanej przez nas pozycji, wówczas analogicznie zostanie pozycja częściowo zamknięta.

Dla kogo MetaTrader 5?

MetaTrader 5 podobnie jak poprzedniczka w postaci platformy MT4, jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla tych, którzy mają doświadczenie w inwestowaniu na rynkach lewarowanych, jak również dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie. Bardziej rozbudowany interfejs pomoże traderom spragnionym szerszej gamy narzędzi na platformie na otrzymanie należytych instrumentów, które są im niezbędne do generowania dodatniej stopy zwrotu.

Bardziej zaawansowany kod źródłowy wprowadza wprawdzie kosmetyczne zamiany dla wszelkiej maści osób działających w języku MQL. Jednakże, dla wszystkich, którym z różnych kwestii technicznych MT4 Forex nie pozwalała na realizowanie planu tradingowego, powinni być zadowoleni z dostępnych nowych funkcji na platformie.

Gdyby pominąć kwestie opisane powyżej w artykule, można by stwierdzić, że platforma tradingowa Forex MetaTrader 5 różni się bardziej w kwestiach wizualnych. Niektórzy zarzucają platformie MetaTrader 4, że posiada dosyć ubogą szatę graficzną. W związku z takimi zarzutami wszyscy, którzy cenią sobie wygląd wykresu, powinni być zadowoleni ze zmian jakie wprowadził MetaQuotes w wyglądzie platformy.

Podsumowując, MetaTrader 5 zaczyna zyskiwać coraz większe grono zwolenników. Z informacji jakie krążą po rynku można wywnioskować też, że MT5 już wkrótce wyprze swoją poprzedniczkę. Wszystko dlatego, że prawdopodobnie MetaQuotes przestanie unowocześniać MT4 i położy nacisk na rozbudowę platformy MetaTrader 5. Na chwilę obecna to tylko plotki, ale w mojej opinii tak też właśnie będzie.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Programista
Specjalista w zakresie funkcjonowania platform transakcyjnych i oprogramowania tradingowego. Pasjonat rynków finansowych i ich aktywny uczestnik. Zwolennik statystycznego podejścia do rynków, z wyłączeniem ludzkiej ingerencji, dzięki algorytmizacji i automatyzacji procesu transakcyjnego. Autor wielu systemów Expert Advisor, dedykowanych głównie dla scalperów i day-traderów.