Wprowadzenie w fundusze ETF

J2T Trade

Na rynku istnieje cały ogrom możliwości inwestycyjnych. Gama instrumentów finansowych jest tak potężna, że mało kto zna wszystkie szanse jakie pojawiły się w ostatnich latach przed inwestorami. Wiedza o tym jak je wykorzystać jest bezcenna. Nie warto zamykać się wyłącznie na jeden rodzaj inwestycji i to nie tylko ze względu na to jak ważna jest dywersyfikacja, ale po prostu ze względu na widmo utraconych korzyści. Kluczem do sukcesu na rynkach finansowych jest ciągła nauka i rozwój osobisty. Rynki wciąż się rozwijają, więc ich uczestnicy również muszą to robić. Stojąc w miejscu inwestorzy tak naprawdę cofają się. Nie można pozwolić sobie na niewiedzę. A jak szeroką gamę instrumentów mamy przed sobą? Do wyboru mamy kupno akcji oraz ich krótką sprzedaż, kontakty futures, kontrakty forward, opcje amerykańskie, europejskie oraz wiele rodzajów opcji egzotycznych, w tym opcje binarne. Oprócz tego możemy handlować walutami, kontraktami na różnicę kursową (CFD), obligacjami, bonami skarbowymi, warrantami, a także ETF’ami i wieloma innymi instrumentami finansowymi. To właśnie o tych ostatnich instrumentach – ETF jest niniejszy artykuł.

ETFy to instrumenty nieco mniej znane od kontraktów futures czy opcji, zdecydowanie jednak są warte naszej uwagi. Nie tak dawno inwestowanie w indeksy giełdowe kojarzyło się wyłącznie z kupowaniem kontraktów terminowych, których instrumentem bazowym były indeksy giełdowe lub kupowanie akcji bądź pakietów akcji, które wchodziły w skład tego indeksu. To oznacza, że każda próba inwestycji w indeks wiązała się ze znacznymi kosztami transakcyjnymi. I tutaj z pomocą przyszedł właśnie instrument ETF (z angielskiego Exchange Traded Fund, czyli fundusz notowany na giełdzie).

Czym jest Exchange Traded Fund?

Exchange Traded Fund, czyli ETF to instrument rynku kasowego, który jest otwartym funduszem indeksowym notowanym na giełdach całego świata, a to oznacza, że w posiadanie jednostki udziału może wejść każdy a także, że jednostki te notowane są na giełdzie na takich samych zasadach co akcje spółek. Celem funduszu ETF jest odwzorowywanie danego indeksu giełdowego, towarowego, obligacyjnego bądź rynku pieniężnego, a nawet konkretnego instrumentu, na przykład złota lub srebra – jest to tak zwany fundusz pasywny – stopa zwrotu ma być jak najbliższa indeksowi a nie go „prześcignąć”. Zwykle tzw. tracking error, czyli odchylenie stopy zwrotu funduszu ETF od indeksu nie przekracza 0,1 procenta. Charakterystyczną cechą funduszy ETF jest bieżąca możliwość tworzenia oraz umarzania jednostek uczestnictwa. Ponadto dużą zaletą funduszy Exchange Traded Fund jest duża płynność, którą zapewniają animatorzy oraz niskie koszty transakcyjne w porównaniu do samodzielnego budowania portfeli inwestycyjnych składających się z akcji spółek notowanych w indeksie, w który chcemy zainwestować. Czego chcieć więcej? Instrument idealny dla inwestorów, którzy chcą ulokować swoje pieniądze w indeksie. ETF pozwala na inwestowanie w określony benchmark.

Pierwsze Exchange Traded Funds pochodzą z giełdy kanadyjskiej, znajdującej się w Toronto i zostały stworzone pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Później pojawiły się także na giełdach w Nowym Jorku oraz w Hong Kongu. Z kolei na Stary Kontynent dotarły dopiero na początku XXI wieku. Z roku na rok popularność ETF’ów znacząco rosła i w końcu światowa kapitalizacja tych instrumentów przekroczyła wartość biliona dolarów. Jest to chyba wystarczający dowód na to, że jest to instrument finansowy godny uwagi inwestorów. W Polsce dostępny jest fundusz ETF odzwierciedlający wartość WIG 20 – został uruchomiony w 2010 roku i prowadzony jest przez Lyxor (Lyxor ETF WIG20).

FP Markets

W ETF’y mogą inwestować zarówno inwestorzy indywidualni jak i instytucjonalni. Inwestują w nie firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, instytucje typu Private Banking oraz Asset Management.


EkonomistaEkonomista radzi:

W ostatnich latach fundusze ETF cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów, głównie ze względu na niskie koszty i prowizje. Tematykę funduszy ETF i innych klas aktywów znajdziesz na bezpłatnych cyklicznych szkoleniach. Sprawdź najbliższy dostępny termin.


ETF a fundusze indeksowe

Inwestorzy polskiego rynku kapitałowego od lat znają jednostki funduszy inwestycyjnych, jednak nie są one przedmiotem giełdowego obrotu, a to oznacza, że nie można ich kupować ani sprzedawać na giełdzie papierów wartościowych. Jednostki udziału Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych można kupować, konwertować oraz umarzać jedynie w firmach, które obsługują dany fundusz inwestycyjny – są to domy maklerskie, pośrednicy finansowi lub banki, które prowadzą obrót jednostkami uczestnictwa na podstawie umów z TFI. ETF’y z kolei są przedmiotem obrotu giełdowego – mają wysoką płynność i są na bieżąco wyceniane (Fundusze Inwestycyjne Otwarte są wyceniane raz dziennie). Co ciekawe, jesli ETF odzwierciedla wartość przykładowo WIG 20, wcale nie oznacza, że składa się z akcji spółek z WIG 20. Jest to kolejna kwestia odróżniająca ETF od funduszu indeksowego, który opiera się na replikacji danego indeksu giełdowego. Co bardzo ważne, ETF na WIG 20 jest papierem wartościowym, ale nie jest instrumentem pochodnym, choć w części portfela posiada SWAP, który jest instrumentem pochodnym.

Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO), poza nielicznymi wyjątkami, dają możliwość gry tylko na wzrosty, a więc korzystanie z nich ma większy sens tylko podczas hossy. Oprócz tego, istotną różnicą jest opłata za zarządzanie. W przypadku funduszy typu ETF pobierana jest jedynie opłata za zarządzanie, wynosząca maksymalnie 1% w skali roku, natomiast w przypadku FIO opłata za zarządzanie często dochodzi do 5% (np. dla bardzo agresywnych funduszy akcji). W przypadku ETF-ów nie ma opłat za wejście i wyjście z transakcji (jedynym kosztem dla Inwestora jest wysokość spreadu), które to są nieodłączną częścią FIO (np. w przypadku umorzenia jednostek).

Z czego składa się ETF?

Wyjaśnimy to na przykładzie WIG20. Szczegółowy skład Lyxor ETF WIG20 zależny jest od firmy zarządzającej, w tym przypadku Lyxor Asset Management. Emitentem jest z kolei Multi Units Luxembourg. Firma inwestuje co najmniej 90% aktywów w płynne papiery wartościowe wysokiej jakości. Nie muszą być to jednak akcje z WIG 20, ani nawet akcje z polskiej giełdy – w skład funduszu mogą wchodzić dowolne akcje z terenu całej Unii Europejskiej. Nie może jednak inwestować tych funduszy w kontrakty terminowe czy towary. Pozostałe 10% (lub mniej) stanowią tzw. swapy całkowitego dochodu, które mają umożliwić naśladowanie zmian wartości WIG 20.

Podsumowanie

ETF’y mają naprawdę wiele zalet. Instrument ten jest stosunkowo prosty i przejrzysty w swojej budowie. Inwestując w niego można być pewnym, że osiągnie się stopę zwrotu na poziomie naśladowanego indeksu czy instrumentu (WIG 20, S&P 500, złota, ropy naftowej czy innego, dowolnego instrumentu finansowego, na którym oparty jest ETF), ponieważ jest on silnie skorelowany z indeksem. Jednostki ETF są bardzo płynne, a ich wycena jest aktualizowana na bieżąco. Do wejścia w posiadanie ETF wymagany jest niski kapitał własny. ETF’y dają możliwość zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego. Można w nie inwestować za pośrednictwem Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Oprócz tego ETF generuje dodatkowy dochód w postaci ekwiwalentu dywidendy.

Inwestując w ETF trzeba jednak pamiętać o ryzyku rynkowym – wartość każdego instrumentu bazowego raz rośnie, a raz spada – i tak samo swoją wartość zmienia ETF, który na tych instrumentach jest oparty. Oprócz tego występuje jeszcze ryzyko kontrahenta, czyli ryzyko niewypłacalności podmiotów, z którymi fundusz ETF zawarł transakcje SWAP.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.