Dywersyfikacja

    2061

    W słowniku finansowym jest to zróżnicowanie inwestycji w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Dywersyfikacja zmniejsza prawdopodobieństwo poniesienia straty kosztem zmniejszenia potencjalnego zysku. Zdywersyfikowany portfel inwestycyjny jest mniej podatny na zmiany rynkowe. W przypadku rynku akcyjnego dywersyfikacja polega na utworzeniu portfela inwestycyjnego składającego się z akcji co najmniej kilku spółek o różnych profilach biznesowych.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.