Indeksy giełdowe na warszawskim parkiecie

J2T Trade

Na kanałach informacyjnych, które poruszają kwestie związane z giełdą oraz rynkami finansowymi, często widzimy komentarze dotyczące obecnej sytuacji w świecie finansów. W pewnym momencie, widzimy jak pojawiają się informacje dotyczące bieżącej sytuacji na parkietach. Najczęściej wtedy poruszane są kwestie indeksów oraz czy zyskują, czy może tracą na wartości. Warto przybliżyć czym są indeksy giełdowe.

Historia indeksów jest równie długa co samej giełdy. Jednakże giełda polska jest w miarę młodym rynkiem regulowanym. Jej historia rozpoczęła się dopiero w 1991 roku. Indeks giełdowy jest miarą statystyczną pokazującą w jaki sposób zmieniają się ceny wyselekcjonowanych spółek z danej grupy w określonym czasie. Dzięki niemu inwestorzy mogą zaobserwować, czy wybrane przez nich spółki zyskują na wartości oraz w jakim się trendzie obecnie znajdują.

Notowania indeksów giełdowych

Giełda Papierów Wartościowych posiada podział indeksów na branżowe oraz te klasyfikowane pod kątem kapitalizacji spółek wchodzących w ich skład. Za podstawowy indeks giełda warszawska obrała sobie indeks WIG. Jest to indeks szerokiego rynku, a skrót WIG oznacza Warszawski Indeks Giełdowy.

WIG 20 jest najsłynniejszym indeksem na GPW. Składa się z 20 spółek o największej kapitalizacji. Za kapitalizację przyjmuje się wartość spółki, która rozumiana jest jako iloczyn kursu akcji oraz ich ilości. To właśnie akcje wchodzące w skład tego indeksu najczęściej są wspominane w wielu pismach branżowych oraz portalach, jak również stacjach telewizyjnych zajmujących się tematyką giełdową. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

FP Markets

Giełda warszawska jednocześnie posiada inne indeksy takie jak np. mWIG 40, czy sWIG 80. Indeks mWIG jest indeksem spółek średniej kapitalizacji. W indeksie mWIG 40 nie mogą uczestniczyć spółki z indeksu WIG 20. Indeks sWIG 80 składa się z 80 małych spółek notowanych na giełdzie warszawskiej. W indeksie sWIG80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Na rodzimej giełdzie występują także poszczególne indeksy sektorowe, które prezentują inwestorom zmianę cen poszczególnych sektorów w czasie. Na parkiecie w Warszawie występują spółki z takich branż, jak np. informatyczna, budownicza, czy telekomunikacyjna.

Na które indeksy giełdowe warto zwracać szczególną uwagę?

Bardzo często handlujący traderzy próbują odnaleźć Graala inwestowania. Bez względu na to, jakie preferują „tajne” techniki, podstawowy błąd polega na tym, że starają się iść na skróty do sukcesu. A tak jak w słynnym powiedzeniu odnośnie sukcesu, tak i w tradingu nie ma windy do realizacji celów, są tylko schody i to od nas zależy czy będziemy chcieli odbyć podróż do końca. Ci, którzy już poczuli pierwsze zyski w spekulacji, czym prędzej podchodzą do określenia prostego sposobu do szybkich pieniędzy. Powstają w ten sposób szybkie recepty, które pomijają istotę holistycznego spojrzenia na rynek. I właśnie w tym miejscu swoje zastosowanie odnajdują różnego rodzaju indeksy giełdowe.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani handlem na konkretnej spółce, to powinniśmy w pierwszej kolejności zdobyć jak najwięcej informacji o obecnie panującej sytuacji w danej spółce. Po wnikliwej analizie możemy przejść do sytuacji technicznej na danym walorze. W celu określenia panującego sentymentu na GPW warto spojrzeć w pierwszej kolejności na notowania WIG 20. Sentyment panujący na tzw. „blue chips”, czyli największych spółkach na rodzimej giełdzie pozwoli dokładnie określić z jakim sentymentem mamy do czynienia. Sentyment największych spółek jest wyznacznikiem w jakim trendzie znajduje się pozostała część giełdy. Jeżeli panująca tendencja jest potwierdzona indeksem szerokiego rynku, czyli indeksem WIG możemy uznać to za potwierdzenie trendu.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na indeksy czołowych gospodarek światowych. Do takich indeksów możemy z pewnością zaliczyć np. S&P500, DAX, czy też NIKKEI. Sentymenty panujące na nich przekładają się w znacznej mierze na sytuacje na GPW. Każdy z tych wskaźników obrazuje sytuację największych giełd w danym regionie. Niemiecki DAX bardzo dobrze odzwierciedla sentyment europejskich inwestorów, natomiast świat tradingu budzi się na dalekim wschodzie, skąd przechodzi sentyment na Europę.

Wiedząc już, że na giełdzie papierów wartościowych mamy określone indeksy branżowe, możemy skupić się na jednym z nich. Każda spółka funkcjonuje w określonym sektorze. Panująca tendencja wskaże nam jak wygląda sytuacja w branży oraz jakiego ewentualnie ryzyka możemy się spodziewać. Pamiętajmy zawsze, że rynki nie działają w próżni i szerokie spojrzenie zawsze przynosi pozytywne rezultaty. Jeżeli obserwacja zachowania poszczególnych giełd oraz sektorów pozwoli uniknąć utraty pieniędzy, to powinniśmy niezwłocznie ten zwyczaj wprowadzić do naszej porannej odprawy inwestycyjnej.

Dowiedz się również jak grać na giełdzie.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.