Strategia Price Action Candle Power

4447
Price Action Candle Power
J2T Trade

W strategiach krótkoterminowych często stosowane są różnego rodzaju wskaźniki, co jest naturalną kwestią przy niskich interwałach, gdyż potrzebujemy mieć pewność, że nie mamy do czynienia z „szumem” na wykresie tylko z autentycznym ruchem trendowym. Filtrować można na różne sposoby, zarówno z wykorzystaniem oscylatorów czy wskaźników, jak również za pomocą samego wykresu. W przypadku, gdy rezygnujemy z wykorzystania oscylatorów, czy tez wskaźników do zdefiniowania trendu, warto wykorzystać różne interwały czasowe, co pozwoli na lepsze rozeznanie się w sytuacji, która ze stron stała się dominującą siła na rynku – popyt czy podaż. Więcej o interwałach znajdziesz w tym artykule.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Price Action Candle Power

W strategii Price Action Candle Power wykorzystujemy jedynie „czysty wykres” bez wspomagania się żadnymi oscylatorami. Jako filtr służą nam różne interwały czasowe, które pozwalają nam odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy na wykresie jesteśmy w stanie zaobserwować chwilowe „zaburzenia mocy” wynikające z niepewności uczestników co do dalszego pozycjonowania się, czy może istotny ruch, który determinuje dalsze trendy na wybranym instrumencie. W tej strategii wykorzystujemy jedynie cztery interwały – godzinowy (H1), czterogodzinny (H4), trzydziestominutowy (M30) oraz pięciominutowy (M5). Dowiedz się więcej odnośnie Price Action.


Swing TraderSwing Trader radzi:

Strategię Price Action Candle Power najlepiej sprawdzisz na rachunku demo – dzięki temu, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo znajdziesz tutaj.

FP Markets

Price Action Candle Power – wejście w pozycję

W poniższej strategii zajmujemy pozycje jedynie o pełnej godzinie, gdy dojdzie do zamknięcia świecy H1. W momencie, w którym świeca zamknie się w określonym kierunku (wzrostowa lub spadkowa), przechodzimy na wykres M30, w celu sprawdzenia, czy ostatnia świeca również jest świecą posiadającą ten sam „kierunek zamknięcia”. W przypadku, w którym stwierdzimy taki fakt, przechodzimy na wykres M15, a następnie M5, by móc stwierdzić, że każda ostatnia świeczka posiada ten sam „kierunek zamknięcia” na wszystkich czterech różnych interwałach. Gdy tak się stanie wówczas zajmujemy transakcję zgodną ze wskazaniem ostatniej świeczki z wykresu H1.

Oznacza to bowiem, że w sytuacji, gdy wszystkie świeczki ze wspomnianych interwałów wskazują na dominację rynku niedźwiedzia wówczas zajmujemy pozycję krótką. Natomiast w momencie, gdy każda ze świec zamknie się powyżej otwarcia, wówczas można śmiało stwierdzić, iż rynkiem rządzą kupujący i następnie zajmujemy pozycję po długiej stronie rynku.

GBPUSD H1

GBPUSD M30

GBPUSD M15

GBPUSD M5

Strategia Price Action Candle Power – wyjście z pozycji

Jak w każdej innej strategii inwestycyjnej, tak i w tej celem tradera jest szybkie ucinanie strat oraz maksymalizacja zysków. Stop loss jest umiejscowiony poniżej świecy godzinowej (H1) w przypadku dokonania transakcji kupna, natomiast powyżej świecy H1 w przypadku dokonania transakcji sprzedaży. Take profit jest umiejscowiony na poziomie dwukrotności SL (risk/reward – 1:2), by móc nie tylko zyskiwać na większej skuteczności, ale również na korzystnym kształtowaniu się relacji zysku do ryzyka.

Price Action Candle Power GBPUSD

Zarządzanie kapitałem w strategii Price Action Candle Power

Z racji, że transakcje mają miejsce jedynie w pełnej godzinie, pozwala to na wykorzystanie okazji inwestycyjnych, z jednoczesnym pogodzeniem innych obowiązków zawodowych lub też prywatnych. Jako, że setupy kształtują się relatywnie rzadziej niż w innych strategiach wykorzystujących tak niskie interwały, maksymalne ryzyko na pojedynczą transakcję nie powinno przekraczać 1% środków przeznaczonych na trading. Dowiedz się również, czy warto stosować Stop Loss i Take Profit w handlu na rynkach.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Swing Trader
Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.