Strategia Forex Pivot Points

J2T Trade

Wskaźniki od lat cieszą się ogromną popularnością wśród traderów. Przydają się one zarówno w day tradingu, jak i inwestowaniu średnioterminowym. Niestety często, inwestorzy testują wiele z nich, co gorsza jednocześnie. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one generować sprzeczne sygnały. W konsekwencji osiąganie zysków okazuje się niewykonalne.

Warto więc poszukać konkretnego wskaźnika bazowego, który będzie się optymalnie sprawdzał na danym rynku i miał w zwyczaju odwdzięczanie się satysfakcjonującą stopą zwrotu. Takie warunki z nawiązką spełnia wskaźnik Pivot Points. Jego działanie, jak sama nazwa wskazuje, opiera się o Punkty Pivota wyznaczane na podstawie zachowania ceny, dzięki czemu Strategia Forex Pivot Points świetnie sprawdza się na parach walutowych odznaczających się odpowiednią płynnością w przeciągu pojedynczych sesji.

Narzędzia stosowane w Strategii Forex Pivot Points

Jedynym narzędziem wykorzystywanym w tej strategii jest wskaźnik Pivot Points. Polega on na wyrysowaniu poziomów wsparcia i oporu na podstawie punktu równowagi. Wylicza się go na podstawie wzoru: (cena maksymalna + cena minimalna + cena otwarcia) / 3. Natomiast wsparcia i opory wyznaczane są w następujący sposób:

 • Pierwszy opór (R1): 2 x PP -cena minimalna
 • Pierwsze wsparcie (S1): 2 x PP – cena maksymalna
 • Drugi opór (R2): PP + (cena maksymalna – cena minimalna)
 • Drugie wsparcie (S2): PP – (cena maksymalna – cena minimalna)
 • Trzeci opór (R3): cena maksymalna + 2 x (PP – cena minimalna)
 • Trzecie wsparcie (S3): cena minimalna – 2 x (cena maksymalna – PP)

Dzięki temu mamy istotne poziomy na kolejną sesję po zakończeniu handlu w danym dniu. Oczywiście Punkty Pivota można wyznaczać również na interwałach godzinowych i tygodniowych, jednak podstawową i najbardziej przydatną wersją są dzienne. Posiadając rozrysowane na wykresie te poziomy można z powodzeniem handlować, zwłaszcza na interwałach M15 i M30.

FP Markets

Strategia Forex Pivot Points – wejście w pozycję

W przypadku strategii Forex Pivot Points nigdy nie należy walczyć z panującym trendem. Naszym celem będzie szukanie najlepszych okazji, by do niego dołączyć. Jak ocenić tendencję przy użyciu tej metody w obrębie pojedynczej sesji?

Stosunkowo łatwo, po prostu na podstawie wyliczenia aktualnego położenia punktu równowagi (Punktu Pivota) względem poprzedniego dnia. Jeżeli dzisiejszy Pivot znajduje się powyżej wczorajszego mamy do czynienia z trendem wzrostowym, jeśli poniżej spadkowym.

Według tej strategii zlecenie kupna otwieramy w dwóch przypadkach:

 1. W przypadku silnego trendu. Jeśli panuje tendencja wzrostowa, a kurs danej pary walutowej idzie w górę, przebijając dołem PP lub dany poziom wsparcia/oporu i świeca zamyka się powyżej niego natychmiast należy wejść w pozycję długą
 2. W przypadku reakcji obronnej. Jeśli panuje tendencja wzrostowa, lecz aktualnie kurs spada, a mimo to nie jest w stanie przebić danego PP lub poziomu wsparcia/oporu. Gdy zaobserwujemy obronę tej strefy, natychmiast zaleca się zawrzeć zlecenie long

Przykład otwarcia pozycji długiej:

 

Forex Pivot Points - otwarcie pozycji długiej

Mamy tutaj wejście według pierwszego scenariusza, cena otwarcia 1.08381 (należy doliczyć koszty spreadu).

Z kolei zlecenie sprzedaży należy otworzyć, w dwóch poniższych sytuacjach:

 1. W przypadku silnego trendu. Jeśli panuje tendencja spadkowa, a kurs danej pary walutowej się obniża, przebijając górą PP lub dany poziom oporu/wsparcia i świeca zamyka się poniżej niego natychmiast należy wejść w pozycję krótką
 2. W przypadku reakcji obronnej. Jeśli panuje tendencja spadkowa, lecz aktualnie kurs rośnie, a mimo to nie jest w stanie przebić danego PP lub poziomu oporu/wsparcia. Gdy zaobserwujemy obronę tej strefy, natychmiast zaleca się zawrzeć zlecenie short

Przykład otwarcia pozycji krótkiej:

 

Forex Pivot Points - otwarcie pozycji krótkiej

Mamy tutaj wejście na podstawie drugiego scenariusza, cena otwarcia 1.08714.

Strategia Forex Pivot Points – wyjście z pozycji

Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc należy zacząć od ustalenia zlecenia Stop Loss. Powinno się ono znajdować:

 • Tuż poniżej poziomu wsparcia/oporu lub PP, przy którym nastąpiło wejście, w przypadku pozycji długiej
 • Tuż nad poziomem wsparcia/oporu lub PP, przy którym nastąpiło wejście, jeśli mowa o pozycji krótkiej

Natomiast Take Profit powinien znajdować się:

 • Tuż pod najbliższym powyższym poziomie w przypadku zlecenia kupna
 • Tuż nad najbliższym poziomem pod aktualnym kursem w przypadku zlecenia sprzedaży

Dzieje się tak, ponieważ najbliższy poziom zgodnie z kierunkiem trendu może okazać się aktualnym wsparciem/oporem w danej sesji.

Przykład zamknięcia pozycji long:

Forex Pivot Points - zamknięcie pozycji długiej

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08320, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.08526.

Przykład zamknięcia pozycji short:

Forex Pivot Points - zamknięcie pozycji krótkiej

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08850, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.08510 (należy doliczyć koszty spreadu).

Strategia Forex Pivot Points a zarządzanie kapitałem

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym.

Jednak w przypadku metody Forex Pivot Points, stosunek poziomu zysku do straty (tzw. risk ratio) jest z reguły bardzo korzystny dla inwestora. Należy jednak pamiętać, aby nie zaryzykować potencjalnej straty w wysokości większej niż 2% naszego depozytu na pojedynczej pozycji.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.