Wskaźnik Pivot Points

J2T Trade

Wskaźniki analizy technicznej wykorzystywane na rynku Forex, a także innych rynkach – akcyjnym, towarowym itd. mają na celu pomóc nam zarabiać pieniądze na zmianach rynkowych. Z kolei zarabianie pieniędzy na rynku (z technicznego punktu widzenia, w którym pomijamy psychologię rynku, zarządzanie kapitałem itp.) sprowadza się praktycznie tylko do trzech kwestii: wyznaczenia poziomu wejścia w transakcję, wyznaczenia miejsca wyjścia z transakcji oraz wyznaczenia poziomu zlecenia obronnego, czyli Stop Loss. Niezależnie od tego, czy korzystamy ze średnich kroczących, poziomów wsparcia i oporu, świec japońskich, MACD, RSI, Stochastica, CCI, czy dowolnego innego oscylatora, albo nawet gdy gramy na podstawie czystego wykresu, niezależnie także od instrumentu i interwału na jakim się poruszamy, chcemy jedynie znaleźć odpowiednie miejsce do zajęcia transakcji oraz do jej zamknięcia w przypadku wystąpienia zysku i w przypadku pojawienia się straty.

Dlaczego więc nie wykorzystać wskaźnika, który za pomocą wsparć i oporów automatycznie wyznacza miejsca, w których cena może się zatrzymać lub przyspieszyć? Automat do ustawiania poziomów wsparć i oporów. Do tego służy właśnie wskaźnik Pivot Points. Jest to narzędzie analizy technicznej należące do grupy wskaźników wyprzedzających. Punkty Pivot swoją historię rozpoczęły na trading floor’ach, ponieważ wykorzystywane były najpierw przez zawodowych traderów handlujących na kontraktach terminowych w Stanach Zjednoczonych. Jako, że trading na kontraktach terminowych odbywa się w systemie day tradingu, czyli otwieraniu i zamykaniu pozycji w przeciągu jednej sesji, to tak właśnie był od początku wykorzystany wskaźnik Pivot Points. To oznacza, że jest to jeden z niewielu wskaźników, który został od początku stworzony dla day tradingu – w przeciwieństwie do większości narzędzi analizy technicznej, których pierwszym przeznaczeniem był średnio i długoterminowy handel akcjami.

Budowa wskaźnika Pivot Points

Pisząc o budowie wskaźnika Pivot Points trzeba przedstawić sposób obliczania jego wartości. Aby móc wyliczyć ręcznie aktualne wartości wskaźnika potrzebujemy skorzystać z pięciu następujących wzorów.

Wzór nr 1 to wzór na obliczenie Pivot Point:
P = (H + L + C) / 3

FP Markets

Wzór nr 2 to wzór na obliczenie R1, czyli pierwszego poziomu oporu:
R1 = 2 * P – L

Wzór nr 3 to wzór na obliczenie S1, czyli pierwszego poziomu wsparcia:
S1 = 2 * P – H

Wzór nr 4 to wzór na obliczenie R2, czyli drugiego poziomu oporu:
R2 = P + R1 – S1

Wzór nr 5 to wzór na obliczenie S2, czyli drugiego poziomu wsparcia:
S2 = P – R1 + S1

We wzorach, P – Pivot Point, H – cena maksymalna z okresu, L – cena minimalna z okresu, C – cena zamknięcia z okresu, R1 – pierwszy poziom oporu, R2 – drugi poziom oporu, S1 – pierwszy poziom wsparcia, S2 – drugi poziom wsparcia.

Za pomocą tych matematycznych formuł obliczane są wszystkie składowe wskaźnika Pivot Points, czyli dwa najbliższe wsparcia oraz dwa najbliższe opory. Istnieją także modyfikacje narzędzia, dzięki którym wyznaczane są po trzy najbliższe opory i wsparcia. Wygląd wskaźnika na wykresie cenowym pokazuje poniższa grafika.

Pivot Points

Warto pamiętać o pewnych zależnościach występujących w tym wskaźniku. Jeśli odejmiemy wartość S1 od R1, to uzyskamy wartość wynikającą z działania H – L, czyli różnicy pomiędzy maksimum i minimum z poprzedniego okresu. To oznacza, że wartości wskaźnika Pivot Points uwzględniają zmienność rynkową – im większa amplituda wahań występowała w poprzednim okresie, tym dalej znajdować się będą wsparcia i opory wyznaczone przez wskaźnik.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Wskaźnik Pivot Points jest doskonałym narzędziem wspierającym handel. Zarówno ten wskaźnik, jak i ponad 50 innych znajdziesz na platformie transakcyjnej brokera. Zarejestruj się, pobierz platformę i sprawdź działanie Pivot Points w praktyce.


Wykorzystanie wskaźnika Pivot Points

Istnieje wielu różnych szkół posługiwania się wskaźnikiem Pivot Points – tak jak w przypadku każdej strategii działającej w oparciu o Support & Resistance Trading. Wyróżnić możemy jednak dwa podstawowe sposoby wykorzystania tego narzędzia analizy technicznej. Pierwszy sposób wykorzystania „wskaźnika z trading floorów” jest bardziej tradycyjny. Polega on na otwarciu pozycji po przełamaniu wyznaczonych poziomów. Tak więc, pozycja kupna otwierana jest w momencie przebicia się ceny przez poziom R1, a pozycja sprzedaży ma zostać otwarta po spadku ceny poniżej poziomu S1. Drugi sposób handlu za pomocą Pivot Points jest bardziej ryzykowny i polega na założeniu, że cena będzie się konsolidować – wtedy poziomy PP traktujemy jako miejsca gdzie cena będzie zawracać – dotarcie do poziomu R1 będzie sygnałem sprzedaży, a spadek do poziomu S1 jest miejscem do zajmowania długich pozycji.

Oczywiście wskaźnik Pivot Points można wykorzystywać na wiele różnych sposobów – ilu traderów, tyle pomysłów. Jest to ogromna zaleta tego narzędzia – nie zobowiązuje traderów do określonych ustawień, pozwala dostosowywać zarówno interwały jak i czas rozpoczęcia i zakończenia okresu. Stosowanie S1 i R1 pozwala na szybkie wyłapywanie zmian rynkowych, jednak jak to bywa w przypadku wskaźników wyprzedzających, generuje dość dużą liczbę błędnych sygnałów transakcyjnych. Co więcej, Pivot Points można wykorzystywać nie tylko na wykresach krótkoterminowych (choć dla nich zostały one stworzone), ale także na wykresach w skali tygodnia czy większej. Nie warto korzystać z tego narzędzia w czasie konsolidacji, wówczas traci on swoje analityczne właściwości, podobnie jak wiele innych wskaźników. W czasie trendów sprawdza się doskonale przy wyłapywaniu początków korekt oraz ich końców.

Plusy Pivot Points

  • Wskaźnik wyprzedzający
  • Automatyczny sposób wyznaczania poziomów wsparcia i oporu
  • Łatwość użycia
  • Skuteczność w wyznaczaniu korekt

Minusy Pivot Points

  • Dość duża ilość błędnych sygnałów
  • Brak skuteczności w konsolidacjach

Nasza ocena: 9/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.