Risk/Reward Ratio

    1858

    Stosunek ryzyka do zysku, RR. Otwierając pozycję każdy inwestor musi brać pod uwagę jakie straty i zyski może potencjalnie przynieść transakcja. Ryzyko, czyli różnica wartości pomiędzy ceną zawarcia transakcji a poziomem, na którym zostaje ustawiony poziom stop loss. Zysk, czyli różnica wartości pomiędzy ceną zawarcia transakcji a poziomem, na którym zostaje ustawiony poziom take profit. Potencjalny zysk powinien być co najmniej dwa razy większy od potencjalnej straty.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.