National Futures Association NFA

Chicago
J2T Trade

National Futures Association (NFA), czyli Narodowe Stowarzyszenie Kontraktów Futures (w wolnym tłumaczeniu) to organizacja regulująca amerykański rynek instrumentów pochodnych, włącznie z kontraktami futures notowanymi na amerykańskich giełdach, a także pozagiełdowy detaliczny rynek walutowy (Forex) oraz inne pozagiełdowe instrumenty pochodne – przede wszystkim swapy.

National Futures Association zostało założone w 1982 roku. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Chicago w stanie Illinois, a biuro działa także w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork. Jest to stowarzyszenie non-profit odpowiedzialne za niezależne regulowanie rynku. Organizacja nie jest stowarzyszeniem handlowym i nie jest operatorem żadnego rynku. NFA nie jest utrzymywana z funduszy podatników – koszty jej finansowania porywane są ze składek członków. Organizacja przez cały okres swojego istnienia opracowuje zasady, przygotowuje programy oraz udostępnia usługi, których celem jest zapewnienie integralności rynku instrumentów pochodnych, ochrona inwestorów z amerykańskiego rynku finansowego oraz pomoc podmiotom instytucjonalnym w przygotowywaniu usług spełniających zasady tworzone przez stowarzyszenie. Misja jaka przyświeca stowarzyszeniu to budowanie zaufania inwestorów rynku instrumentów pochodnych, które jest niezbędne do jego rozwoju. Aby je zdobyć, NFA dąży do integralności i bezpieczeństwa wszystkich uczestników rynku – zarówno inwestorów jak i podmiotów oferujących usługi finansowe.

Podmioty oferujące usługi związane z branżami regulowanymi przez National Futures Association są zobligowane do członkostwa w stowarzyszeniu, co oznacza, że wszystkie podlegają tym samym prawom i regulacjom i musza sprostać wysokim standardom etyki zawodowej. Członkami National Futures Association muszą być nie tylko podmioty oferujące detaliczny handel na rynku Forex, obrót giełdowy kontraktami futures i innymi pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi, ale także dealerzy swap’ów oraz najwięksi uczestnicy wymiany swap’ów. Stowarzyszenie skupia około 4 tysiące przedsiębiorstw oraz 55 tysięcy współpracowników.

Historia National Futures Association

Historia National Futures Association rozpoczęła się w roku 1974, kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych utworzył agencję Commodity Futures Trading Commission (CFTC), federalną agencję regulującą rynek kontraktów futures, o której więcej możesz przeczytać w tym artykule. Ustawa wprowadzająca ten podmiot dopuściła także tworzenie zarejestrowanych stowarzyszeń związanych z rynkiem futures’ów, co pozwoliło na utworzenie ogólnoamerykańskiej, samoregulującej organizacji zrzeszającej podmioty rynku futures. Taka właśnie organizacja – National Futures Association, powstała 8 lat później, w 1982 roku. Kolejne regulacje rozszerzające działalność NFA oraz CFTC weszły w życie w roku 2000 wraz z przyjęciem Commodity Futures Modernization Act of 2000 utworzonego na polecenie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz w 2008 roku. Przepisy te dotyczyły kontrahentów na detalicznym rynku walutowym, brokerów walutowych, brokerów wprowadzających itp., którzy zostali zobowiązani do przedstawiania raportów CFTC oraz związania się z NFA. Kolejne uprawnienia NFA otrzymała w 2010 roku wraz z reformą Dodd-Frank Wall Street Reform, która ze stowarzyszeniem związała dealerów swap’ów oraz głównych uczestników tego rynku.

FP Markets

Usługi świadczone przez NFA

Cztery podstawowe usługi NFA to Background Affiliation Status Information Center (BASIC), News Center, Investor Information oraz Market Regulation.

W systemie BASIC przeznaczonym zarówno dla członków National Futures Association jak i osób niezrzeszonych zawarto rejestr Commodity Futures Trading Commission, informacje o członkostwie w National Futures Association oraz dane dotyczące działań NFA, CFTC oraz amerykańskich giełd futures na rynku kontraktów futures.

News Center, jak sama nazwa wskazuje, zawiera najświeższe informacje dotyczące aktywności członków stowarzyszenia, inwestorów, regulatorów oraz wszelkie wydarzenia z nimi związane – informacje dla członków, przemówienia i zeznania pracowników NFA, zgłoszenia, rejestr działań itp.

Investor Information to baza wiedzy dla osób, które chcą związać się z rynkiem futures – zasady działania rynku, podmioty na nim funkcjonujące, przepisy i inne informacje, które mają pomóc inwestorom w zorientowaniu się w funkcjonowaniu rynku.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.