CFTC – Commodity Futures Trading Commission

CFTC
J2T Trade

Commodity Futures Trading Commission (w skrócie CFTC), to niezależna agencja rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, regulująca rynki kontraktów futures oraz opcji na terenie Stanów Zjednoczonych. Agencja ta powstała w 1974 roku. Zgodnie z The Commodities Exchange Act (CEA) Commodity Futures Trading Commission ma przeciwdziałać oszustwom w obrocie kontraktami terminowymi. Misją CFTC jest wspieranie otwartego, przejrzystego i konkurencyjnego rynku finansowego, w celu uniknięcia ryzyka systemowego i ochrony uczestników rynku, ich funduszy, konsumentów oraz społeczeństwa przed manipulacjami i nadużyciami związanymi z instrumentami pochodnymi i innymi produktami finansowymi podlegającymi The Commodities Exchange Act. Po kryzysie finansowym z lat 2007 – 2008 wraz z Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, CFTC zostało zobowiązane do zwiększenia transparentności i umocnienia regulacji na wielobilionowym rynku swapów dolarowych.

Historia CFTC

Prekursorem The Commodities Exchange Act były federalne regulacje w postaci The Grain Futures Act z 1922 roku. Warto jednak zauważyć, że powstały one dopiero kilkadziesiąt lat po tym, kiedy pojawiły się pierwsze kontrakty terminowe w Stanach Zjednoczonych, a więc do tego czasu nie były one zupełnie uregulowane. Ustawa ta zmieniona została przez pierwszą wersję The Commodities Exchange Act z roku 1936. Późniejsza jej zmiana była konieczna, ponieważ rynek terminowy wyszedł daleko poza granice fizycznych towarów i produktów rolnych – objął także rynek walutowy, papierów wartościowych, rządowych papierów dłużnych oraz indeksów giełdowych krajowych i zagranicznych. CFTC utworzona została w 1974 roku przez Kongres USA jako niezależna agencja rządowa, mająca mandat do tworzenia kolejnych regulacji. Na podstawie The Commodities Exchange Act 1974 CFTC zastąpiła U.S. Department of Agriculture’s Commodity Exchange Authority i stała się jedyną niezależną agencją federalną odpowiedzialną za regulowanie rynku futures i opcji w Stanach Zjednoczonych. Działalność CFTC została rozszerzona w roku 2000 wraz z przyjęciem Commodity Futures Modernization Act of 2000, utworzonej na polecenie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz samego CFTC. Kolejnym rozszerzeniem działalności CFTC była wspomniana wyżej Dodd-Frank Wall Street Reform z 2010 roku.

Zadania Commodity Futures Trading Commission

Commodity Futures Trading Commission przeciwdziała wszelkim oszustwom w obrocie kontraktami terminowymi oraz wspiera działalność otwartego, przejrzystego i konkurencyjnego rynku finansowego, w celu uniknięcia ryzyka systemowego i ochrony uczestników rynku, ich funduszy, konsumentów oraz społeczeństwa przed manipulacjami, nadużyciami i nieuczciwymi praktykami handlowymi związanymi z instrumentami pochodnymi i innymi produktami finansowymi podlegającymi The Commodities Exchange Act oraz zapewnia finansową integralność procesu rozliczania. CFTC, w przeciwieństwie do SEC, nie wymiera wpływu ani nie reguluje poszczególnych podmiotów pod względem ich bezpieczeństwa i stabilności, z wyjątkiem regulacji dealerów swap’ów i głównych uczestników tego rynku, zgodnie z regulacjami Dodd-Frank. CFTC nadzoruje DCM-y, SEF-y, domy clearingowe derywatów, repozytoria swap’ów, dealerów swap’ów, czy pośredników. Oprócz tego agencja koordynuje swoją działalność ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami, takimi jak brytyjski Financial Conduct Authority.

Instrumenty rynku OTC

W 1998 roku, ówczesny szef Commodity Futures Trading Commission Brooksley E. Born lobbował w Kongresie oraz u Prezydenta USA o umożliwienie CFTC nadzoru nad rynkiem pozagiełdowym OTC (over the counter) i instrumentami pochodnymi, które są na nim notowane. Był jednak osamotniony w tej walce, ponieważ inni regulatorzy obawiali się, że CFTC zacznie zbyt mocno ingerować w rynek swap’ów. Po licznych „przepychankach” pomiędzy CFTC, SEC, Rezerwą Federalną, Departamentem Skarbu i Kongresem, w 1999 roku przyjęto przepisy zabraniające CFTC regulowania derywatów, a Brooksley E. Born zrezygnował ze stanowiska.

FP Markets

Raporty CFTC

Raporty CFTC to przygotowywane przez Commodity Futures Trading Commission raporty zmiany wielkości pozycji na kontraktach futures. Ich tworzenie możliwe jest, ponieważ CFTC wymaga od uczestników rynku raportowania wszystkich swoich transakcji, których wartość przekracza określone limity. Raporty CFTC dotyczą dwóch giełd, na których odbywa się handel kontraktami terminowymi – Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade.

W raporcie ujmowanych jest przeszło 70% pozycji otwartych na rynku kontraktów futures. Raport CFTC i dane w nim zawarte umożliwiają obserwować oraz przewidywać trendy na wykresach poszczególnych instrumentów finansowych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że raporty te publikowane są z trzydniowym opóźnieniem, co praktycznie uniemożliwia ich wykorzystanie w handlu krótkoterminowym. W inwestowaniu średnio oraz długoterminowym raporty CFTC mogą być jednak niezwykle przydatne. Zadaniem raportów jest publiczne udostępnianie informacji o pozycjach największych graczy na rynku i umożliwienie prognozowania długoterminowych trendów rynkowych, co ma obniżać ryzyko rynkowe. Co do zasady, wzrost liczby kontraktów otwieranych zgodnie z trendem oznacza kontynuację panującego trendu, z kolei spadek liczby kontraktów lub odwracanie pozycji graczy świadczy zwykle o możliwości wygaśnięcia trendu i jego zmianie.

Commodity Futures Trading Commission podczas analizy danych do cotygodniowych raportów dzieli wszystkich uczestników rynku na cztery kategorie: Producer, Swap Dealer, Money Manager oraz Other Reportables.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.