Najpopularniejsze ETF na świecie

11966
Miasto nocą
J2T Trade

W ostatnich latach rynek funduszy ETF bardzo się rozwinął. Handlem opartym o fundusze ETF zainteresowani są zarówno prywatni inwestorzy jak i doradcy inwestycyjni, fundusze inwestycyjne oraz fundusze hedgingowe. Możliwość tworzenia unikalnych strategii inwestycyjnych, przejrzystość inwestycji, możliwość dywersyfikacji, kwestie optymalizacji podatkowej oraz niskie koszty wejścia, wyjścia i zarządzania to potężna ilość zalet. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ETF-ów, handlu nimi oraz ich specyfikacji i pozostałych szczegółów zapraszamy do lektury tego artykułu. W tym artykule znajdziesz informacje na temat najpopularniejszych funduszy ETF na świecie oraz na temat ETF-ów, które znaleźć możesz na polskim parkiecie giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przede wszystkim inwestorzy poszukują ETF-ów, które zapewniają odpowiednią płynność. Oznacza to, że kolejni inwestorzy dołączają do handlu ETF-ami, które już są najpopularniejsze i w ten sposób spirala się nakręca. O popularności funduszu ETF świadczy wartość obrotu oraz ilość „przehandlowanych” tytułów uczestnictwa. Wysoki obrót to nie tylko łatwość zakupu i zbycia jednostek, ale także niższy spread, czyli niższy koszt zawarcia transakcji.

Najpopularniejsze ETF Exchange Traded Fund

Więcej szczegółów odnośnie funduszy ETF znajdziesz w artykule Wprowadzenie w fundusze ETF. Teraz czas skupić się na tych najważniejszych Exchange Traded Funds.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Niekwestionowanym królem ETF-ów jest SPDR S&P 500 ETF (SPY). Resztę stawki oddziela od niego dystans kilku okrążeń. W 2015 roku wartość obrotu wygenerowana na tym ETF-ie wyniosła ponad 6,3 biliona dolarów. W koszyku funduszu znajdują się akcje 506 spółek z różnych sektorów, a jego wartość śledzi oczywiście jeden z najważniejszych indeksów świata – S&P 500. Żadna spółka nie stanowi więcej niż 3,4% wartości portfela, a najsilniejszą reprezentację w tym ETF-ie stanowią spółki IT, finansowe, sektora ochrony zdrowia, sektora dóbr luksusowych oraz przemysłu. Każdy z tych sektorów stanowi ponad 10% indeksu. W zarządzaniu funduszu SPDR S&P 500 znajdują się aktywa o wartości 183 miliardów dolarów.

FP Markets

iShares Russell 2000 ETF (IWM)

Numer dwa na świecie to iShares Russell 2000 ETF (IWM). Jest to fundusz zdecydowanie mniejszego kalibru w porównaniu do SPDR S&P 500 ETF (SPY) – obrót jaki wygenerował w 2015 roku wyniósł „zaledwie” 962 miliardy dolarów. Jest to najpopularniejszy ETF oparty o spółki o niskiej kapitalizacji z indeksu Russell 2000 – wartość aktywów w zarządzaniu wynosi 27,8 miliarda złotych, choć jego portfel składa się z akcji aż 1993 różnych spółek. Jest to portfel doskonale zdywersyfikowany – żadne z aktywów nie przekracza 0,38% wartości portfela. Za jedną czwartą portfela odpowiadają spółki finansowe. Cztery kolejne najszerzej reprezentowane branże w iShares Russell 2000 ETF to IT, opieka zdrowotna, dobra luksusowe oraz przemysł.

PowerShares QQQ (QQQ)

Trzecie miejsce na świecie zajmuje ETF PowerShares QQQ (QQQ). W jego skład wchodzą akcje 106 spółek amerykańskich i zagranicznych, śledzące indeks Nasdaq 100. W skład ETF nie wchodzi żadna spółka finansowa i jest on silnie skorelowany z akcjami firmy Apple, które stanowią 11,3% składu funduszu i Microsoft, którego udział wynosi 8,4%. Ponad połowa portfela składa się ze spółek sektora IT, a na kolejnych dwóch miejscach znajdują się spółki sektora dóbr luksusowych i opieki zdrowotnej. W zarządzaniu indeksu znajdują się prawie 42 miliardy dolarów, a obrót w 2015 roku wyniósł 875 miliardów dolarów.


InwestorInwestor radzi:

Instrumenty SPDR S&P 500 ETF czy PowerShares QQQ (QQQ) znajdziesz na platformie transakcyjnej brokera. Poznaj potencjał, który kryje się w inwestowaniu w ETFy – zarejestruj bezpłatne demo i ćwicz na wirtualnych środkach.


iShare MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

Czwarte miejsce przypada dla iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – fundusz, którego ekspozycja skierowana jest na rynki wschodzące. Podąża on za indeksem MSCI Emergring Markets Index. Fundusz zgromadził aktywa o wartości 21,7 miliarda dolarów, a obrót w 2015 roku wyniósł 527,3 miliardy USD. W portfelu znajdują się akcje 849 spółek. Żaden z papierów nie stanowi więcej niż 3,48% aktywów, ale ponad jedną czwartą aktywów – 27,8% reprezentuje sektor finansowy. 21% aktywów to sektor IT. Największą reprezentację stanowią spółki z Chin – 26,4%. Dwucyfrowe udziały mają także spółki z Korei Południowej oraz Tajwanu.

Energy Sector SPDR (XLE)

Piąte miejsce to ETF Energy Sector SPDR (XLE). Obrót w 2015 roku wyniósł niemal 340 miliardów dolarów. W koszyku znajdują się akcje 42 spółek podążających za Energy Select Sector Index. Fundusz ten, z racji ekspozycji na jeden sektor, jest dużo słabiej zdywersyfikowany – 1/3 funduszu stanową akcje spółek Exxon Mobil oraz Chevron. Pozostałe spółki stanowią maksymalnie 7,6% aktywów. W portfelu ETF Energy Sector SPDR znajdują się aktywa o wartości 11,9 miliarda dolarów.

ETF w Polsce

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie istnieje możliwość zainwestowania w trzy fundusze ETF.

ETF na WIG20

Pierwszy z nich to oczywiście ETF na indeks WIG20. Jest to pierwszy ETF, który pojawił się na warszawskim parkiecie. Emitentem ETF-ów na indeks WIG 20 jest LYXOR Asset Management należący do grupy kapitałowej Société Générale. Tytuły uczestnictwa w funduszu ETF notowane są w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Podstawową notowaną jednostką jest 1 tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla 1/10 wartości indeksu WIG 20. Tytuły uczestnictwa notowane są pod skróconą nazwą ETFW20L. Nad zapewnieniem płynności tytułów uczestnictwa w ETF na rynku wtórnym pracują firmy inwestycyjne, które mają za zadanie zapewnić odpowiednią płynność notowań.

ETF na DAX

Drugim funduszem ETF jest ETF na indeks DAX. Na warszawskim rynku dostępny jest od 31 maja 2011 roku. Jego wartość w polskich złotych odpowiada 1/100 wartości indeksu DAX w euro. Tytuły uczestnictwa w funduszu ETF na DAX notowane są w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Podstawową notowaną jednostką jest 1 tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa notowane są pod skróconą nazwą ETFDAX. Podobnie jak w przypadku ETFW20L nad zapewnieniem płynności tytułów uczestnictwa w ETF na rynku wtórnym pracują firmy inwestycyjne, które zapewniają odpowiednią płynność notowań.

ETF na S&P500

Trzecim funduszem ETF jest ETF na indeks S&P500. Na warszawskim rynku dostępny jest od 31 maja 2011 roku. Jego wartość w polskich złotych odpowiada 1/100 wartości S&P 500 w USD. Tytuły uczestnictwa w funduszu ETF na S&P 500 notowane są w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Podstawową notowaną jednostką jest 1 tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa notowane są na warszawskim parkiecie pod skróconą nazwą ETFSP500. Podobnie jak w przypadku pozostałych ETF-ów nad zapewnieniem płynności tytułów uczestnictwa w ETF na rynku wtórnym pracują firmy, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.