ETF

    2184

    Fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowanie konkretnego indeksu giełdowego. Tytuły uczestnictwa w funduszach ETF notowane są na giełdzie. Fundusze ETF zostały wprowadzone w USA w 1993 roku, a w Polsce dopiero w roku 2010 – był to ETF odzwierciedlający wartość indeksu WIG 20, czyli indeksu 20 spółek o najwyższej kapitalizacji.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.