Nasdaq 100

    1767

    NDX. Jeden z dwóch najważniejszych indeksów giełdowych giełdy NASDAQ. Na indeks składają się akcje 100 największych spółek niefinansowych notowanych na NASDAQ, spełniających dodatkowo inne wymogi. Indeks publikowany od 31 stycznia 1985 roku.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.