Dolar wstrząśnięty wykonuje korektę. Złoto wraca do gry! Rentgen Rynków, odc. 86

0
Mijający tydzień upłynął pod znakiem słabości dolara amerykańskiego, która zaskoczyła nie tylko inwestorów ale też wielu ekspertów. Para USD/PLN spadła do 3,95 z kolei na EUR/USD odnotowujemy najdłuższą serię wzrostów od 2004 roku. Ze słabości dolara korzysta złoto, którego cena wróciła w okolice 1 985 dolarów za jedną uncję. Lepiej radzą sobie też notowania ropy naftowej, które znalazły się pod presją na początku tygodnia z powodu słabych danych z Chin. Na Wall Street trwa sezon wyników kwartalnych, który napędza indeksy giełdowe.
 • Łukasz Klufczyński, Analityk InstaForex Polska zaprasza na kolejny odcinek programu “Rentgen Rynków”.
 • Analizy przeprowadzane są na platformie brokera InstaForex. Wypróbuj ją już teraz w tym miejscu

Instant Trading EU Ltd jest cypryjską firmą inwestycyjną regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), numer licencji 266/15, która świadczy usługi inwestycyjne pod marką InstaForex i prowadzi stronę internetową www.instaforex.eu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Porównywarka kredytów gotówkowych

Zaciąganie kredytu gotówkowego jest często koniecznością, kiedy pojawiają się nieszczęśliwe sytuacje, wymagające od nas poniesienia nagłych, nieoczekiwanych wydatków, lub gdy planujemy większe zakupy. Warto jednak wiedzieć, że przy odpowiednim wykorzystaniu ten produkt finansowy może stanowić cenną pomoc w realizacji naszych celów.

Mało tego, gdy decydujemy się zaciągnąć kredyt gotówkowy, właściwy wybór oferty może nam w takiej sytuacji przynieść spore, a czasem również długofalowe oszczędności w porównaniu do impulsywnego zawarcia pierwszej z brzegu umowy kredytowej.

Nie zmienia to faktu, że decyzja o wzięciu kredytu gotówkowego powinna być podjęta po przemyślanym rozważeniu zalet i potencjalnych ryzyk związanych z podpisaniem danej umowy kredytowej.

W tym artykule postaramy się przedstawić wszystko, co powinniśmy wiedzieć o kredycie gotówkowym:

Kredyt gotówkowy – podstawowe informacje

Kredyt gotówkowy to popularny produkt finansowy, oferowany przez banki. Stanowi on formę pożyczki, której warunki i regulacje są określane przez umowę między instytucją a kredytobiorcą.

Kredyty gotówkowe są jednym z najczęściej wykorzystywanych środków do finansowania różnorakich potrzeb – od niespodziewanych wydatków, przez realizację większych projektów, po sfinansowanie codziennych wydatków.

Kredyt gotówkowy wyróżnia kilka elementów. Po pierwsze, jest to zobowiązanie finansowe, które klient zaciąga na określony czas. Czas ten może wynosić już od trzech miesięcy do nawet kilkunastu lat.

Po drugie, kredyt gotówkowy jest udzielany na dowolny cel. W tym przypadku, w przeciwieństwie do kredytu hipotecznego czy kredytu samochodowego, bank nie wymaga informacji na co zostanie przeznaczona pożyczona kwota.

kredyt gotówkowy

Po trzecie, maksymalna kwota kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych nie powinna przekraczać górnego limitu określonego w Ustawie o kredycie konsumenckim, czyli około 250 tysięcy złotych.

Warto również wiedzieć, że środki otrzymane z tytułu uzyskania kredytu gotówkowego są zazwyczaj przelewane na konto bankowe klienta, choć niektóre instytucje nadal mogą oferować również wypłatę gotówki.

Kredytobiorca jest natomiast oczywiście zobowiązany do regularnego spłacania kredytu zgodnie z harmonogramem spłat, który ustalany jest podczas zawierania umowy kredytowej.

Komu przyznany zostanie kredyt gotówkowy?

Konkretny, szczegółowy proces zaciągania kredytu gotówkowego zależy oczywiście od danego banku – w każdej instytucji może on bowiem przebiegać nieco inaczej. Z reguły jednak obejmuje on kilka podstawowych etapów.

W pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, że konsument, który pragnie zaciągnąć kredyt musi skompletować odpowiednie dokumenty, które zwykle obejmują dowód osobisty, dokumenty potwierdzające dochód (na przykład wyciąg z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie czy zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach) oraz inne dokumenty wymagane przez bank.

W kolejnym kroku klient składa wniosek o kredyt gotówkowy, który jest analizowany przez bank. Analiza ta obejmuje sprawdzenie zdolności kredytowej klienta, co oznacza ocenę czy klient będzie w stanie spłacić kredyt.

Jeśli wniosek jest zatwierdzony, konsument otrzymuje propozycję umowy, która zawiera wszystkie warunki kredytu, takie jak oprocentowanie, okres spłaty, wysokość raty i inne opłaty.

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zdolność kredytowa to po prostu weryfikacja zdolności potencjalnego kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym czasie. To właśnie na podstawie oceny zdolności kredytowej bank decyduje, czy udzieli kredytu, a także jakie będą jego warunki.

kredyt gotówkowyW procesie weryfikacji zdolności kredytowej, bank bierze pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim analizuje dochody kredytobiorcy, czyli jego wynagrodzenie za pracę, ale też inne źródła dochodów, takie jak renty, emerytury czy dochody z najmu.

Co bardzo istotne, bank uwzględnia w tej procedurze także obciążenia finansowe kredytobiorcy, czyli inne zobowiązania, które ma do spłacenia, takie jak choćby kredyt hipoteczny, inne pożyczki, karta kredytowa czy alimenty.
Kolejnym istotnym elementem oceny zdolności kredytowej jest historia kredytowa. W tym aspekcie bank sprawdza, czy kredytobiorca terminowo spłacał swoje poprzednie zobowiązania, a informacje na ten temat znajduje w bazach danych – takich jak Biuro Informacji Kredytowej. Historia kredytowa ma wpływ na ocenę ryzyka kredytowego, czyli prawdopodobieństwa, że kredytobiorca nie spłaci kredytu.

Jak długo bank bada zdolność kredytową przy kredycie gotówkowym?

Proces analizy złożonego przez kredytobiorcę wniosku kredytowego – w tym ocena zdolności kredytowej – może zająć od kilku minut do kilku dni, w zależności od banku, kwoty kredytu oraz okresu kredytowania.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Oprocentowanie to jeden z kluczowych elementów każdej umowy kredytowej. To właśnie na jego podstawie obliczane są odsetki, które kredytobiorca musi zapłacić bankowi za korzystanie z pożyczonych pieniędzy.

Oprocentowanie kredytu jest wyrażane w procentach i może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie, jak sama nazwa wskazuje, nie zmienia się przez okres ustalony w umowie kredytowej. Takie oprocentowanie daje pewność, że koszt kredytu nie wzrośnie w ustalonym w umowie okresie, ale z drugiej strony, nie pozwala skorzystać z ewentualnych spadków stóp procentowych.

Oprocentowanie zmienne zależy natomiast od zmian stóp procentowych na rynku finansowym – konkretnie o jego wysokości decyduje wskaźnik WIBOR lub WIRON oraz marża banku. W praktyce oznacza to, że koszt kredytu gotówkowego przy oprocentowaniu zmiennym może wzrosnąć lub spaść w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Gdy podejmujemy decyzję o zawarciu umowy kredytowej, naszym zadaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi na oprocentowanie i rzetelne przeanalizowanie, jakie ma ono znaczenie dla całkowitego kosztu kredytu.

Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze najniższe oprocentowanie zmienne nie będzie w każdym przypadku oznaczało najtańszego kredytu, biorąc pod uwagę cały okres trwania umowy – gdyż stopy procentowe mogą zostać podniesione.

Na co zwrócić uwagę przy analizowaniu umowy kredytu gotówkowego?

Ostateczne zawarcie umowy kredytowej jest często naprawdę poważnym zobowiązaniem, które potrafi mieć długotrwałe skutki finansowe. Z tego powodu przed podjęciem finalnej decyzji należy zwrócić uwagę co najmniej na kilka kluczowych aspektów. Pierwszy z nich to:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Bardzo często nominalne oprocentowanie kredytu gotówkowego jest wśród konsumentów złudnie utożsamiane z jego realnym kosztem. W rzeczywistości jednak stanowi ono tylko jedno z wielu obciążeń, które musi ponieść kredytobiorca Jak zatem poznać rzeczywiste oprocentowanie naszego zobowiązania?

stopy procentoweZ pomocą przychodzi tutaj rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). To zaawansowany wskaźnik, uwzględniający nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również wszystkie dodatkowe koszty, w tym prowizję za udzielenie kredytu, opłaty za obsługę kredytu czy ewentualne ubezpieczenie kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wyrażana w procentach, a liczy się ją w skali roku. Należy przy tym jednak pamiętać, że RRSO jest wskaźnikiem teoretycznym i zakłada, że kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem, a wszystkie koszty pozostaną niezmienne przez cały okres kredytowania.

W praktyce koszty kredytu mogą się zmieniać, na przykład w wyniku zmiany stóp procentowych, jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt gotówkowy ze zmiennym oprocentowaniem.

Harmonogram spłaty kredytu gotówkowego

Przed finalnym zawarciem umowy kredytowej zawsze powinniśmy upewnić się, że rozumiemy, jak i kiedy musimy spłacać nasz kredyt. W tym aspekcie przede wszystkim należy zwrócić uwagę na terminy płatności.

Co więcej, trzeba także uwzględnić, czy rata naszego kredytu gotówkowego jest stała czy malejąca. W pierwszej z tych opcji dopóki nie zmienia się oprocentowanie kredytu, nasza rata – jak sama nazwa wskazuje – pozostaje stała.

Z biegiem czasu zmienia się jednak proporcja kapitału i odsetek spłacanych w każdej racie. Na początku jesteśmy winni bankowi najwięcej, a zatem przewagę mają odsetki. Pod koniec spłaty kredytu regulujemy przede wszystkim należność kapitałową.

Drugi wariant stanowią raty malejące. Działają one w nieco innych sposób. W przypadku rat malejących w każdej racie spłacamy bowiem dokładnie tyle samo kapitału, ale z biegiem czasu maleją odsetki.

Należy jednak wiedzieć, że w przypadku raty malejącej przy ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę pierwsze płatności. A pierwsze raty malejące są oczywiście wyższe niż rata równa dla takiej samej kwoty kredytu, co czasami zmniejsza szansę na zaciągnięcie kredytu gotówkowego na wyższą kwotę.

Warunki wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego

Warto również mieć świadomość, że kredyt gotówkowy zawsze można spłacić wcześniej, niż wynika to z harmonogramu. Mówi o tym art. 48 Ustawy o kredycie konsumenckim. Jednocześnie bank może sobie jednak zastrzec “odszkodowanie na wypadek wcześniejszej spłaty kredytu”.

Pod tym określeniem kryje się rekompensata za utracone odsetki, które bank przestaje otrzymywać, gdy kredyt zostaje spłacony szybciej niż zakładał pierwotny harmonogram.

Co ważne, opisywana prowizja ta dotyczy tylko i wyłącznie kredytu o stałej stopie oprocentowania. Nie może więc pojawić się ona przy kredycie gotówkowym o zmiennym oprocentowaniu.

Wysokość omawianej rekompensaty zależy od wielu czynników, takich jak stopa procentowa, czas do końca umowy kredytowej oraz wysokość spłacanego kredytu. Warto przy tym wiedzieć, że maksymalna wysokość tej prowizji nie może przekroczyć:

 • 1% kwoty wcześniej spłaconego kredytu – jeśli do końca umowy kredytowej pozostał więcej niż rok
 • 0,5% kwoty wcześniej spłaconego kredytu – jeśli do końca umowy kredytowej pozostał maksymalnie rok.

Przed podpisaniem umowy kredytowej powinniśmy zatem dowiedzieć się, jaka jest w niej zapisana wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę naszego kredytu gotówkowego – może się bowiem okazać, że oferta konkurencyjnego banku, o identycznej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania posiada niższą prowizję za wcześniejszą spłatę lub w ogóle wynosi ona 0%.

Co się dzieje, przy opóźnieniu w spłacie raty?

Gdy decydujemy się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego, powinniśmy także przeanalizować skutki nieterminowej spłaty naszego zobowiązania. Co się stanie, jeżeli nie będziemy w stanie spłacić kredytu na czas? Jakie opłaty zostaną nam naliczone, gdy będziemy spóźniać się ze spłatą jednej lub paru rat?

Zawsze powinniśmy bowiem brać pod uwagę taki czarny scenariusz, nawet jeśli dziś nie wydaje się on nam realny – takie podejście potrafi nas skutecznie uchronić przed bardzo przykrymi konsekwencjami w przyszłości.

Kredyt gotówkowy a pożyczka

kredyt gotówkowyPojęcia kredyt gotówkowy i pożyczka w mowie potocznej regularnie i powszechnie bywają stosowane zamiennie. Wiele osób sądzi bowiem, że oba te terminy odnoszą się do tego samego produktu finansowego. W rzeczywistości sprawa wygląda inaczej.

Kluczową różnicę stanowi tutaj źródło finansowania. Pożyczka na raty może zostać zaciągnięta od prywatnej osoby lub od firmy pożyczkowej. O kredyt gotówkowy natomiast możemy ubiegać się wyłącznie w banku.

Co więcej, warto wiedzieć, że pożyczka gotówkowa jest umową, na podstawie której pożyczkodawca udostępnia środki pieniężne lub niematerialne pożyczkobiorcy. Umowa ta, wobec której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, określa termin zwrotu pieniędzy lub rzeczy w takiej samej ilości, a także wysokość odsetek oraz innych opłat związanych z udostępnieniem danej kwoty.

Zasady przyznawania kredytu gotówkowego reguluje zaś art. 69 ustawy Prawo bankowe, który mówi, że poprzez umowę zawarcia kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta na określony w umowie czas, konkretną kwotę pieniędzy.

Kredyt gotówkowy a kredyt konsumpcyjny

Kredyt gotówkowy bywa też często określany kredytem konsumpcyjnym. Czy takie nazewnictwo również jest błędne? Niekoniecznie. Trzeba przy tym jednak wyjaśnić co dokładnie kryje się pod pojęciem kredytu konsumpcyjnego.

Okazuje się, że kredyt konsumpcyjny jest szeroką kategorią produktów bankowych, w ramach których klient pozyskuje środki finansowe na dowolny cel. Zasadniczo pieniądze z takiego kredytu mogą posłużyć sfinansowaniu bieżących potrzeb gospodarstwa domowego – czyli można je wydać na konsumpcję.

Oznacza to, że kredyt konsumpcyjny odnosi się do kredytów udzielanych wyłącznie przez instytucje bankowe i obejmuje takie zobowiązania jak:
-Kredyt w rachunku bieżącym
-Kredyt na karcie kredytowej
-Kredyt ratalny
-Kredyt gotówkowy

Jak zatem rzetelnie porównać oferty kredytów gotówkowych?

Nie jest żadną tajemnicą, że rynek kredytów gotówkowych jest bardzo konkurencyjny.

Banki oferują bowiem wiele produktów finansowych o tej nazwie, które mogą znacząco się różnić – zarówno pod względem warunków, jak i finalnych kosztów. Dlatego naszym celem powinno być rzetelne przeprowadzenie analizy porównawczej różnych ofert, co przy takiej ilości propozycji ze strony banków prawdopodobnie okaże się jednak dla nas wielkim wyzwaniem.

Jak zatem skutecznie możemy podołać temu zadaniu? Z pomocą przychodzi tutaj porównywarka kredytów gotówkowych. To niezwykle przydatne narzędzie, które umożliwia nam oszacowanie kosztów naszego zobowiązania w sposób naprawdę szybki i intuicyjny.

Prezentowany ranking uwzględnia wszystkie istotne parametry charakteryzujące kredyty gotówkowe, co skutecznie ułatwi wybór najtańszego, a zarazem optymalnego dla nas produktu finansowego.

Kurs EUR/USD odbił od poziomu 1,10. Złoto wraca do gry? Rentgen Rynków, odc. 85

Kilku czołowych bankierów centralnych na świecie powiedziało w środę, na konferencji w portugalskim kurorcie Sintra, że odporne gospodarki utrzymują inflację na zbyt wysokim poziomie i potrzebne będzie dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. Na rynku walutowym para EUR/USD oddaliła się od ważnego oporu przy 1,10, problemy zaczyna też mieć nasza waluta. Kłopoty w związku z jastrzębimi głosami i silniejszym dolarem ma również złoto, które zbliża się do poziomu 1,900 dolarów za jedną uncję, ropa WTI wciąż waha się w okolicach 70 USD za baryłkę. Na Wall Street wraca entuzjazm.
 • Łukasz Klufczyński, Analityk InstaForex Polska zaprasza na kolejny odcinek programu “Rentgen Rynków”.
 • Analizy przeprowadzane są na platformie brokera InstaForex. Wypróbuj ją już teraz w tym miejscu

Instant Trading EU Ltd jest cypryjską firmą inwestycyjną regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), numer licencji 266/15, która świadczy usługi inwestycyjne pod marką InstaForex i prowadzi stronę internetową www.instaforex.eu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71.92% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kurs złota spadł na miesięczne minima. Banki nie dają za wygraną! Rentgen Rynków, odc. 84

0
Rynki w tym tygodniu skupiły się na zeznaniach Powella przed kongresem oraz decyzjami banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Stopy podniósł SNB, Norges Bank, BoE oraz CBRT, na obniżkę z kolei zdecydował się Ludowy Bank Chin. Na rynku surowców spora przecena na metalach szlachetnych, szczególnie na złocie które spadło na miesięczne minima. Na rynku walutowym wciąż mocny pozostaje PLN a EUR/USD testuje poziom 1.10
 • Łukasz Klufczyński, Analityk InstaForex Polska zaprasza na kolejny odcinek programu “Rentgen Rynków”.
 • Analizy przeprowadzane są na platformie brokera InstaForex. Wypróbuj ją już teraz w tym miejscu

Instant Trading EU Ltd jest cypryjską firmą inwestycyjną regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), numer licencji 266/15, która świadczy usługi inwestycyjne pod marką InstaForex i prowadzi stronę internetową www.instaforex.eu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Większościowi akcjonariusze Games Box S.A. podpisali nowe umowy lock-up

0

Od początku 2023 roku kurs akcji Games Box S.A. wzrósł o ponad 120%. Przychody i zysk spółki w I kwartale 2023 r. poprawiły się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022. Dodatkowo na dzień 31 marca 2023 r. Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 918 tys. zł, co pozwala ze spokojem myśleć zarówno o produkcji gry Primitive, jak również 2 innych ważnych gier tj. Repo Man i Riot Control Simulator.

W jednym z ostatnich raportów bieżących spółka poinformowała, że zarówno Prezes spółki oraz Ultimate Games S.A., czyli główny akcjonariusz spółki podpisali nowe umowy lock-up. Na mocy tych umów podmioty te zobowiązywały się do nie zbywania posiadanych akcji przez 12 miesięcy, tj. do dnia 24 czerwca 2024 r. Oznacza to, że akcjonariusze posiadający ponad 53% akcji Games Box S.A. wierzą w rozwój spółki i wzrost jej wartości.

Spółka w najbliższym czasie mocno koncentruje się na produkcji gry Primitive, której wersja demonstracyjna ma się pojawić do końca tego roku. Primitive to przygodowo-survivalowa gra akcji, w której gracz przenosi się do epoki kamienia łupanego czyli około 40 000 lat wstecz. Główny bohater gry został wraz z rodziną wygnany ze swojej wioski i musi się zmagać z przeciwnościami losu. Potencjał gry obrazują dwie liczby. Na wishlistę zapisało się ponad 31.000 graczy oczekujących na grę, a trailer na kanale IGN obejrzało już ponad 636.000 osób.

Chyba nic nie działa lepiej na sentyment inwestorów, wysokie ceny akcji i ogólną percepcję spółki niż dodatnie wyniki finansowe i dobre wieści dotyczące działalności operacyjnej dotyczące np. nowych produktów. W przypadku Games Box S.A. czyli spółki notowanej od czerwca 2022 r. na rynku New Connect zarówno kwestie operacyjne, finansowe, a także korporacyjne mogą skłaniać do optymizmu.

Fed i gołębia decyzja w jastrzębim tonie. Jak wpłynie na rynki? Rentgen Rynków, odc. 83

0
To był super tydzień na rynkach finansowych w związku z decyzjami banków centralnych. W środę pauzę w cyklu ogłosił Fed, w czwartek stopy o 25 pb zgodnie z oczekiwaniami podniósł EBC. Z sytuacji na rynkach warto wspomnieć o “muśnietym” ATH przez Dax oraz 33-letnim szczycie japońskiego indeksu Nikkiei. Na rynku surowców swoje kłopoty wciąż ma ropa naftowa.
 • Łukasz Klufczyński, Analityk InstaForex Polska zaprasza na kolejny odcinek programu “Rentgen Rynków”.
 • Analizy przeprowadzane są na platformie brokera InstaForex. Wypróbuj ją już teraz w tym miejscu

Instant Trading EU Ltd jest cypryjską firmą inwestycyjną regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), numer licencji 266/15, która świadczy usługi inwestycyjne pod marką InstaForex i prowadzi stronę internetową www.instaforex.eu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Najskuteczniejsze formacje techniczne. Jak korzystać z nich w praktyce? Webinar online!

0

Formacje cenowe i formacje świecowe są jednymi z najstarszych metod prezentowania i interpretowania wykresu. Posiadają one swoją kluczową funkcję w analizie technicznej. Każda ze świec to zakodowana informacja, jednak nie każda jest tak samo istotna. Skuteczność konkretnych świec i tworzonych przez nie formacji zależy od kilku zmiennych, m.in. od ich położenia względem całego wykresu. To wszystko sprawia, że dwie na pozór podobne świece mogą sygnalizować zupełnie coś innego. Jak zatem rozpoznawać najskuteczniejsze układy i rozgrywać je w praktyce?

Nauka analizy technicznej w praktyce

Podejmując decyzje o zajęciu określonej pozycji warto zidentyfikować moment, który może charakteryzować się większym prawdopodobieństwem oczekiwanego ruchu. Jak jednak wybrać najskuteczniejsze formacje?

By odpowiedzieć na to pytanie, wspólnie z brokerem Conotoxia Ltd. organizujemy specjalny webinar, w trakcie którego przedstawimy najpopularniejsze formacje wykresu oraz wskażemy warunki rynkowe, których wystąpienie zwiększa skuteczność poszczególnych układów.

W trakcie tego spotkania poznasz najpopularniejsze formacje cenowe sygnalizujące odwrócenie bądź kontynuację trendu, a także dowiesz się jak poprawnie interpretować formacje świecowe.

Biorę udział!

Spotkanie odbędzie się w środę, 21 maja 2022 r. o godz. 20:00.

Kim jest Arkadiusz Jóźwiak?

Arkadiusz JóźwiakRedaktor naczelny Comparic.pl, autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy.

Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz statuetką Nexusa w kat. Analityk Roku 2019. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs oraz twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób.

Dołącz do wydarzenia i zadaj swoje pytania na żywo!

Banki centralne zaskakują podwyżkami! Czas na Fed? Rentgen Rynków, odc. 82

0
Na początku tygodnia decyzją o podwyżce stóp procentowych rynki zaskoczył Bank Rezerw Australii, w ślad za nim podążył w środę Bank of Canada. Jak to wpłynęło na rynki? Po opublikowaniu decyzji Banku Kanady sentyment uległ zmianie. Para EUR/USD zawróciła z dziennych maksimów, a metale szlachetne ruszyły w dół. Na Wall Street z kolei obserwujemy redukcję ostatniego impulsu wzrostowego przede wszystkim na akcjach technologicznych. Ciężki czas mają też kryptowaluty po tym jak Coinbase zostało pozwane przez SEC. Trwa też dalsza wyprzedaż liry tureckiej.
 • Łukasz Klufczyński, Analityk InstaForex Polska zaprasza na kolejny odcinek programu “Rentgen Rynków”.

Instant Trading EU Ltd jest cypryjską firmą inwestycyjną regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), numer licencji 266/15, która świadczy usługi inwestycyjne pod marką InstaForex i prowadzi stronę internetową www.instaforex.eu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ropa znów tanieje. Chiny rozczarowały. Złoto traci blask! Rentgen Rynków, odc. 81

Cena ropy WTI spadła w tym tygodniu w okolice 67 dolarów za baryłkę! Spadki wynikają m.in. z gorszych od oczekiwań danych PMI z Chin, co sugeruje, że popyt z Państwa Środka na surowiec będzie mniejszy niż zakładano. Drugim czynnikiem negatywnie wpływającym na ceny ropy jest przekonanie inwestorów o utrzymaniu dotychczasowych limitów produkcji ropy naftowej przez OPEC+. Decyzja na ten temat ma zapaść na posiedzeniu już 4 czerwca. Inflacja CPI w Polsce spowalnia i spada do 13%. Nvidia staje się 9 spółką, której wartość rynkowa przekroczyła 1 bilion dolarów a turecka lira osiągnęła nowy rekordowo niski poziom wobec USD.
 • Łukasz Klufczyński, Analityk InstaForex Polska zaprasza na kolejny odcinek programu “Rentgen Rynków”.

Instant Trading EU Ltd jest cypryjską firmą inwestycyjną regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), numer licencji 266/15, która świadczy usługi inwestycyjne pod marką InstaForex i prowadzi stronę internetową www.instaforex.eu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

USA na tykającej bombie. Niemcy wpadły w techniczną recesję. Co z Polską? Rentgen Rynków, odc. 80

Zegar tyka, pierwszy dzień czerwca coraz bliżej a kwestia pułapu zadłużenia USA pozostaje wciąż nierozwiązana i wciąż, jest to główny czynnik który wpływa na sentyment rynkowy. Paradoksalnie w tym całym zamieszaniu dobrze radzi sobie dolar amerykański, którego indeks przekroczył poziom 104. Ciężkie chwile z kolei przeżywają surowce, szczególnie metale szlachetne takie jak złoto czy srebro. Z danych gospodarczych warto zaznaczyć, że po kolejnym słabszym odczycie PKB, Niemcy wpadły w techniczną recesję.
 • Łukasz Klufczyński, Analityk InstaForex Polska zaprasza na kolejny odcinek programu “Rentgen Rynków”.

Instant Trading EU Ltd jest cypryjską firmą inwestycyjną regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), numer licencji 266/15, która świadczy usługi inwestycyjne pod marką InstaForex i prowadzi stronę internetową www.instaforex.eu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.