Pips / Pip Forex – co to jest?

pips
J2T Trade

Rynek Forex (FX) jest przepełniony nazewnictwem, które dla początkujących spekulantów brzmi, jak całkowicie nowy język. Słowa takie jak:  pip, pips, punkt, spread, czy tick, mogą przyprawić amatora o zawrót głowy. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie – co to jest pips – to bardzo dobrze trafiłeś. Po zapoznaniu się z artykułem, pipsy nie będą już Ci straszne.

Pierwsze kroki związane z rynkiem lewarowanym wyglądają bardzo podobnie wśród młodych traderów. Reklama w Internecie odnośnie możliwości uzyskania dodatkowych środków, szkolenie online, bądź natrafienie na artykuł albo książkę zachęca do podjęcia odpowiednich kroków. Spekulant rozpoczyna swoją fascynującą przygodę i bada po omacku, nieznany grunt pełen enigmatycznych pojęć, takich jak pip Forex, tick czy pipsy.

Zrozumienie podstawowych pojęć jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Co to jest pips FX?

Testując wybranego brokera CFD, jednym z pierwszych działań jest założenie rachunku demonstracyjnego. Jest to zrozumiałe posunięcie, zważywszy że to właśnie platforma brokera Forex, będzie areną wszelkich działań spekulanta na rachunku tradingowym. Najpopularniejszą platformą wśród brokerów Forex jest platforma firmy Meta Quotes – MetaTrader 4 (MT4). Zawdzięcza to swojej funkcjonalności, wynikającej z przejrzystości oraz łatwości obsługi. Dodatkowo coraz większą popularność, zyskuje jej nowsza wersja, czyli MetaTrader 5 (MT5).

Przede wszystkim trader powinien przejść przez proces instalacji platformy na swoim komputerze, bądź urządzeniu mobilnym. Po włączeniu jej, w celu sprawdzenia jej funkcjonalności, w naturalny sposób zwraca uwagę na listę instrumentów oraz ich cenę. Wówczas, często po raz pierwszy, świeżo upieczony uczestnik rynku walutowego, natrafia na MT4 pips indicator, czy tick. Tick i Forex pips co to jest?

FP Markets

Na rynku Forex dokonuje się transakcji na parach walutowych. Wynika to z tego, że w celu nabycia danej waluty, kupujący musi sprzedać inną walutę. Stąd też zawsze na rynku walutowym waluty występują w parach. Pary walutowe kwotuje się do jednego pip. Nazwa „pip” oznacza po angielsku Percentage In Point. Pips jest to czwarta cyfra po przecinku (0,0001). Na rynku walutowym 1 pip jest punktem odniesienia, w określaniu zmian wartości w cenach pary walutowej. Rynek międzybankowy, który generuje wielomiliardowe obroty walutami, umożliwił kwotowanie par walutowych do 1/100 „grosza”, w celu umożliwienia uzyskania przez uczestników rynku, najlepszej możliwej ceny.

W przypadku par walutowych, gdzie drugą walutą w parze jest jen japoński, wielkość pojedynczego pips jest wyznaczana na drugą liczbę po przecinku (0,01). Jeden jen japoński jest niepodzielny, co oznacza że najmniejszą wartością w japońskim systemie monetarnym, jest jeden JPY, stąd też wynika konieczność zmniejszenia wartości pips do drugiego miejsca po przecinku.

Co to jest punkt Forex?

Obok pojęcia pips, równie popularnym określeniem jest punkt Forex. W tym momencie pewnie zadajesz sobie pytania: Jaka jest definicja punktu? Co to jest punkt bazowy? Punkt tak często się przewija w traderskiej nomenklaturze, że można go uznać za tożsamy z określeniem pip.

Prawdą jest, że przez długie lata pips stanowił minimalną możliwą zmianę pary walutowej, co zaczęło tworzyć jednoznaczne skojarzenia, a sam pips zaczął być kojarzony z tą samą wartością co punkt. Jednakże, w miarę rozwoju rynku walutowego Forex, zaczęto wprowadzać dodatkowe kwotowania, do piątej cyfry po przecinku. W przypadku par walutowych kwotowanych w japońskim jenie, będzie to trzecia liczba po przecinku. W ten sposób pojedynczy punkt, zaczął wyznaczać najmniejszą możliwą zmianę na rynku FX.

Tick a pips

Obok wartości punkt i pips, częstym określeniem jest także tick. Czym jest tick? Czy tick jest tożsamy z pojęciem punkt lub pip? Tick oznacza wartość pojedynczej najmniejszej zmiany. Zostało wyjaśnione we wcześniejszej części artykułu, że na rynku Forex najmniejszą możliwą zmianą jest jeden punkt, czyli 1/10 pip. Natomiast warto pamiętać o tym, że nie samym Forexem człowiek żyje i istnieje cały szereg instrumentów, które są dostępne dla handlujących na rynku. Brokerzy CFD oferują poza rynkiem walutowym, dostęp do szeregu instrumentów opartych o kwotowania indeksów, towarów, czy akcji. Instrumenty spoza rynku FX posiadają swój własny minimalny tick, o który może się zmienić cena.

Dobrym przykładem wykorzystania tick są rynki regulowane, gdzie giełdy wyznaczają wartość tick dla danych instrumentów. Tak dla przykładu, kontrakt terminowy na warszawskiej GPW, posiada tick wielkości 1 pkt, podczas gdy kontrakt na indeks S&P 500 na giełdzie CME, wynosi 0,25 pkt. To czyni zmianę o 0,5 pkt na kontrakt FW20 niemożliwym od wykonania. Z kolei spekulant na kontrakcie SP500, nie musi czekać na zmianę instrumentu o pełen punkt. W przypadku handlu na instrumentach akcji CFD, należy pamiętać że papiery wartościowe o różnych wartościach pojedynczej akcji, mogą posiadać różne kroki notowań (wielkości tick).


Swing TraderSwing Trader radzi:

Pips, spread, dźwignia finansowa czy swap – to definicje bliskie każdemu traderowi rynków Forex i CFD. Jeżeli nie czujesz się komfortowo w tej terminologii, weź udział w bezpłatnych szkoleniach z rynków finansowych. Najbliższe szkolenie online znajdziesz tutaj.


Spread Forex – czym jest i jak obliczyć spread?

Zastanawiasz się pewnie, spread co to jest? Co wspólnego mają pipsy i spread? Na platformie tradingowej podczas zajmowania zleceń kupna i sprzedaży, pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy, są dwie ceny znajdujące się obok instrumentu. Jedna z nich to cena kupna, czyli bid. Druga z kolei to cena sprzedaży, nazywana ceną ask, bądź offer.

Na pytanie o bid i offer definicja jest bardzo prosta. Offer jest to cena, po której trader otwiera pozycję długą i zamyka pozycję krótką. Natomiast bid jest ceną, po której spekulant otwiera pozycję krótką, albo zamyka pozycję długą. Czym w takim razie jest wspomniany spread? Spread transakcyjny to właśnie różnica pomiędzy jedną, a drugą ceną. Ze względu na to, że handlując na rynku, zawsze jedna cena służy do otwarcia pozycji, a druga do zamknięcia, kwestia wysokości spread staje się kluczowa.

pips - spread

Wielkość spread jest podstawowym kosztem spekulanta.

Spread w pierwszej chwili, może się wydawać sprawą drugorzędną, jednakże obok prowizji za dokonanie transakcji (jeśli takowa występuje) spread stanowi podstawowy koszt dla spekulanta. Na pytanie, jak obliczyć spread, trader otrzymuje błyskawiczną odpowiedź. Wystarczy wartość spread, którą wyrażają pipsy, pomnożyć przez wartość pozycji wyrażoną w lotach. Wówczas trader otrzymuje pozycję, którą musi odrobić, gdyż przy otwarciu pozycji, o tę wielkość spread, będzie on stratny.

Im więcej handluje na rynku, tym większą stratę będzie miał do odrobienia. Dlatego przy aktywnym tradingu, wielkość spread będzie wyznaczała poziom opłacalności. Co to lot oraz ile jest wart jeden pips? – odpowiedź na te pytania zostanie udzielona w kolejnym podrozdziale.

Dźwignia finansowa na instrumentach CFD

Handel na rynku walutowym Forex odbywa się z dokładnością do jednego punktu. Jeden punkt obecnie, jest to 1/10 pip. Gdy zastanowić się nad generowanymi obrotami na rynku walutowym, zaczyna nabierać sensu kwotowanie walut z dokładnością do tak ułamkowych wartości. Stąd też praktycznie każdy broker CFD, dostarcza swoim klientom detalicznym możliwość handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Dźwignia finansowa (znana także jako lewar) jest to rozwiązanie polegające na wnoszeniu określonej części wartości zlecenia, jako niezbędnego minimum do otwarcia transakcji. Tego typu minimum, to depozyt zabezpieczający. Obecnie (zaktualizowano 1 sierpnia 2018) w Polsce, największa dostępna dźwignia dla inwestora detalicznego, wynosi 1:30, co oznacza że otwarcie transakcji jest możliwe, jeśli spekulant walutowy posiada na swoim rachunku, co najmniej 3,33% wartości zlecenia.

Wartość otwieranych zleceń jest wyrażana w lotach. 1 lot jest to wartość 100 000 jednostek waluty bazowej. Waluta bazowa jest pierwszą walutą w parze, zaś waluta kwotowana – drugą. Waluta bazowa jest walutą, która jest przedmiotem transakcji. Natomiast waluta kwotowana, służy do jej rozliczenia.

Wykorzystanie dźwigni finansowej umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Ile wart jest jeden pips dla najważniejszych par walutowych?

Najlepiej zrozumieć wyliczenia dotyczące rynku Forex na przykładzie: Trader otworzył pozycję wielkości 1 lota, na parze walutowej EURUSD. Pod tą enigmatyczną nomenklaturą, kryje się informacja, że dokonał on transakcji o wartości 100 000 EUR, zaś rozliczenie jej odbędzie się w USD.

Rynek Forex został w taki sposób skonstruowany, że dokonując transakcji na konkretnym instrumencie określamy jednocześnie, która waluta będzie się umacniała, a która osłabiała względem drugiej. Jeśli trader zajmie długą pozycję (dokona transakcji kupna), wówczas zakłada, że EUR zacznie umacniać się względem USD. Z kolei analogicznie, w przypadku zajęcia pozycji krótkiej (transakcji sprzedaży), zakładałby że EUR będzie osłabiało się względem USD.

Najpopularniejsze pary walutowe na FX to: EURUSD, USDJPY, USDCAD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD. Te pary walutowe posiadają swoją nazwę – majors – oznaczające główne pary walutowe. W takim razie 1 lot ile pipsów? Czy istnieje kalkulator pipsów Forex? Dla każdego 1 lota, wartość pojedynczego pip będzie równa 10 jednostkom waluty kwotowanej.

W przypadku transakcji o wartości 1 lota na EURUSD, 1 lot to 10 USD. Z kolei w przypadku pozycji otwartej na USDCAD, o tej samej wielkości zlecenia, 1 pips będzie wart 10 CAD. Dla USDCHF, 1 pips przy wielkości transakcji 1 lota, to 10 CHF. W przypadku AUDUSD i NZDUSD, będzie taka sama metodologia obliczeń. Wyjątek stanowi USDJPY, ze względu na jena japońskiego, który występuje jako waluta kwotowana. W przypadku tej pary walutowej na FX, 1 pip jest wart 1000 JPY.

Haratanie pipsów – ile pipsów dziennie trzeba zarabiać?

Rozpoczynając swoją przygodę z tradingiem, każdemu spekulantowi przychodzi na myśl, że utrzymywanie się z handlu na instrumentach CFD, wydaje się być bardzo kuszącą alternatywą. W związku z powyższym powstaje pytanie, jak wiele pip trzeba zarobić żeby móc utrzymywać się z tego zajęcia?

Stąd też powstało określenie haratać pipsy, które ma na celu „zbierać” pipsy z rynku, w regularny sposób. Na pytanie, ile pipsów dziennie trzeba zarabiać, by zarabiać regularnie, trzeba wykorzystać proste działanie matematyczne. Załóżmy, że trader walutowy jest zainteresowany handlem jednosesyjnym na instrumencie CFD – EURUSD. Dodatkowo ustalmy, że średnia zmienność tej pary walutowej wynosi 100 pip, a strategia spekulanta pozwala załapać się na 1/5 dziennego ruchu. Oznacza to bowiem, że posiadany system umożliwia zarobienie 20 pip dziennie. Przy wartości zleceń wielkości 1 lota, trader jest w stanie generować 200 USD dziennie. Oczywiście trader może handlować ułamkami lota (np. 0.1, czy nawet 0.01 lota), co zmniejszy oczekiwany zysk, ale umożliwi handel przy niższych kwotach na rachunku.

Choć brzmi to niezwykle pociągająco, należy mieć na uwadze, że są to jedynie wyliczenia teoretyczne, a praktyczny trading zawsze jest obarczony ryzykiem. Pipsy to nie jest pewny zysk, gdyż w przypadku serii strat, spekulant naraża się na utratę kapitału. Dlatego takie istotne jest, by w pierwszej kolejności ograniczać ryzyko bankructwa, dopasowując odpowiednią wielkość transakcji do możliwości finansowych i zawsze być świadomym możliwości wystąpienia straty.

Odpowiedzialny trading jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Pip / pipsy – podsumowanie

Powyższy artykuł pozwala odpowiedzieć na pytanie, czym są pipsy, ile wart jest pips, co to jest tick oraz jak wylicza się spread. Są to podstawowe kwestie, których znajomość jest niezbędna w zrozumieniu podstaw rynku. Z kolei do odniesienia sukcesu na rynku potrzeba znacznie więcej niż pipsy.

Nawet w momencie, w którym spekulant posiada depozyt zezwalający na zajęcie pozycji rzędu 1 lota, wcale nie oznacza, że ta wielkość transakcji jest odpowiednia. Zawsze należy uwzględnić, że najbliższe 20, 30, czy nawet 40 transakcji z rzędu może przynieść stratę. W takim wypadku, jeśli trader traciłby nawet tylko 100 USD na transakcję, seria strat może pomniejszyć kapitał o 4000 USD. Należy o tym pamiętać i zawsze wybierać wielkość transakcji zgodną z indywidualnymi możliwościami kapitałowymi, jak również ze zdrowym rozsądkiem.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Swing Trader
Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.