Waluta bazowa

  2569

  Waluta wykorzystywana jako punkt odniesienia dla kursu walutowego lub prezentacji wszelkiego rodzaju danych finansowych. W rozumieniu rynku walutowego (czyli rynku Forex) jest to pierwsza waluta w kwotowaniu (w parze walutowej), której wartość wyrażana jest za pomocą waluty kwotowanej, czyli drugiej waluty w parze walutowej. Przykładowo, w przypadku pary walutowej EUR/USD, euro jest walutą bazową, a dolar amerykański walutą kwotowaną, a kurs tej pary walutowej to wartość euro wyrażona w dolarach amerykańskich (np. kurs 1,1000 oznacza, że 1 EUR kosztuje 1,1 USD).

  Występuje w poniższych artykułach:

  FP Markets
  Ekonomista
  Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.