Waluta kwotowana

    2445

    W rozumieniu rynku walutowego (czyli rynku Forex) jest to druga waluta w kwotowaniu (w parze walutowej), która wyraża wartość waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej. Przykładowo, w przypadku pary walutowej GBP/USD, funt jest walutą bazową, a dolar amerykański walutą kwotowaną, a kurs tej pary walutowej to wartość funta wyrażona w dolarach amerykańskich (np. kurs 1,3000 oznacza, że 1 GBP kosztuje 1,3 USD).

    Występuje w poniższych artykułach:

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.