Strategia Inside Bar Day Trading

3628
strategia inside bar
J2T Trade

Dziś na warsztat ląduje Inside Bar strategia. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, krótkie wprowadzenie. Price Action (PA) jest bardzo popularną formą analizowania wykresu. Jej popularność wiąże się zapewne z prostotą tej techniki. W sieci można znaleźć tysiące setupów, jak również analiz z jej wykorzystaniem.

Dodatkowo każdy z brokerów Forex, czy CFD oferuje szereg szkoleń inwestycyjnych, dotyczących analizowania wykresów, metod wejścia, czy wyjścia z pozycii oraz pozostałych tematów tradingowych. Częstym ich bohaterem jest wspomniana technika Price Action.

Obejmuje ona zakres wielu podtematów takich jak, wsparcia i opory, czy formacje świecowe. PA jest to ogromny zbiór wiedzy, a osobiście jestem zdania, że zawsze należy poszerzać swoje horyzonty, zwłaszcza gdy mówimy o tak trudnej dziedzinie, jaką jest bez wątpienia trading.

Jednakże celem poniżej opisanej strategii Inside Bar system, nie jest samo określanie tendencji na podstawie reakcji cenowej, a podejście bardziej szczegółowe. Mówiąc o tego typu podejściu mam na myśli skupieniu się na jednym z elementów wspomnianej sztuki Price Action, by móc w pełni się w niej doskonalić. Dlatego też strategia ta skupia się na jednej z setek formacji świecowych. Formacją tą jest Inside Bar.

FP Markets

Znaleźć ją można w dziesiątkach różnych publikacji, artykułów, książek, czy też szkoleń. Wydaje mi się, że znaczna część czytelników kojarzy tę formację, jednakże dla rozwiania wszelkich wątpliwości przypomnę, że jest to formacja, w której kolejna świeca mieści się w zasięgu świecy ją poprzedzającą. Dla przykładu, jeśli cena minimalna poprzedniej świecy wynosiła 100 pkt, a maksymalna 150 pkt, to cały zakres świecy kolejnej, będzie się mieścił pomiędzy tymi dwiema wartościami.

Inside Bar – Maciej Goliński

Inspiracją tej strategii jest bez wątpienia książka o tytule Inside Bar, Macieja Golińskiego. Strategia ta jest zbiorem wniosków, jakie zostały z niej wysunięte, jak również własnych przeprowadzonych testów. Zachęcam do zapoznania się tą strategią, jak również ze wspomnianą lekturą. Tym bardziej, że osobiście sięgając po tę pozycję nie miałem wygórowanych oczekiwań.

Przeczytałem bowiem już wiele publikacji, dotyczących zarówno analizowania rynków, jak też wszelakiej maści strategii inwestycyjnych. Jednak książka ta przedstawiła bardzo istotne podejście do handlu, opierające się na wyspecjalizowaniu w jednej tylko technice. Wtedy zacząłem ją zgłębiać z coraz to większym zainteresowaniem.

Prawdą jest, że każdy zainteresowany tematyką inwestycji, jak również spekulacji, czyta szereg publikacji, bądź artykułów o strategiach, nowych wskaźnikach, czy podejściach do money management. Zaskakujące jest jednak to, jak rzadko spekulanci decydują się wybrać jedną możliwą technikę, zbadać ją od A do Z, pod katem efektywności, następnie zoptymalizować ją do możliwie najlepszego rezultatu. Zamiast tego przeskakują z jednej strategii na drugą, po drodze „zaśmiecając” wykres cenowy nowo odkrytymi wskaźnikami i oscylatorami.

Przy założeniu, że z dowolnych wskaźników można ułożyć różne rodzaje strategii, reagujące na różne stadia rynku, z każdym kolejnym „przeskokiem” na inną strategie, spekulant poznaje ją w sposób pobieżny. Specjalizacja natomiast pozwala do wysnuwania wniosków i zadawania coraz bardziej odważnych pytań, które w świecie tradingu są wielce wskazane. Inside Bar strategy oferuje całkowite skupienie się na jednej możliwej formacji, by móc wykorzystać pełnię jej potencjału oraz doskonalić się w zakresie zmysłu obserwacji.

Inside Bar Strategia

Na obecnym etapie zapewne wszyscy wiedzą, czym jest formacja Inside Bar, która stanowi trzon omawianej strategii spekulacyjnej. Wykorzystywanym interwałem strategii Inside Bar Price Action jest wykres dzienny (D1), który prezentuje zachowanie się ceny w przeciągu trwania całej sesji danego instrumentu.

Chociaż świat przyśpiesza w zawrotnym tempie i wielu ze spekulantów wykorzystujących maksymalny dostępny lewar, handluje na znacznie niższych interwałach, to należy pamiętać, że cena zamknięcia dziennego interwału, od wielu lat w handlu stanowi istotny punkt odniesienia dla kolejnej sesji.

Strategia Inside Bar trading skupia się na instrumentach, na których świeca Inside Bar setup posiada największą skuteczność. Jest ona mierzona pod kątem zarówno wybicia zgodnego z założeniami, jak również częstotliwości występowania fałszywych wybić. Instrumentami tymi są:

  • znana para walutowa z grupy majors – USD/JPY
  • oraz trzy mniej popularne instrumenty z rynku towarowego – sok pomarańczowy, soja i benzyna

Dodatkowo strategia Inside Bar breakout korzysta ze wskaźnika ATR ustawionego dla 20 okresów. Cel użycia tego narzędzie został wyjąsniony w dalszej części.

Inside Bar Trading System – Wejście w Pozycję

Wejście w transakcję stanowi esencję każdej strategii inwestycyjnej. Dzięki niej trader może osiągać profity, wykorzystując nadarzające się okazje spekulacyjne.

Każdorazowe otwarcie pozycji jest poprzedzone wystąpieniem formacji inside bar. Choć w wielu esejach z zakresu analizy technicznej i wykorzystania świec japońskich pada informacja, że należy poczekać na zamknięcie świecy wybijającej ponad zakres „świecy matki”, to w prezentowanym podejściu, trader zajmuje pozycję w momencie, gdy świeca wybijająca, przekroczy zakres świecy wewnętrznej.

  • Zajęcie pozycji długiej następuje wówczas, gdy po wystąpieniu formacji inside bar, kolejna świeca wybija maksimum świecy ją poprzedzającej.
  • Z kolei krótka pozycja jest otwierana wówczas, gdy po wystąpieniu formacji inside bar, dochodzi do wybicia ceny minimum świecy poprzedzającej.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że ze względu na krótkoterminowy charakter omawianej strategii Inside Bar trading system, nie jest ona filtrowana za pomocą średnich kroczących, bądź innych wskaźników trendu.

Inside Bar formacja na soi
źródło: xStation

Technika Inside Bar – Wyjście z Pozycji

Wejście w transakcję stanowi raptem jeden z elementów skutecznego handlu na rynkach. Chociaż młodzi adepci tradingu posiadają często mylne przekonanie, że stanowi ono klucz do zarabiania pieniędzy. Przy zarządzaniu pozycją równie istotną, a czasem nawet i uznawaną za ważniejszą, jest sztuka odpowiedniego wyjścia z rynku.

Wyjście z pozycji w strategii Towary / Forex Inside Bar formacja następuje w jeden możliwy sposób. Mianowicie, chodzi o chwilę przed zamknięciem dziennej świecy, w przypadku rachunków brokerskich dających dostęp do instrumentów CFD. Wyjście następuje na chwille przed zamknięciem, ponieważ instrumenty CFD nie oferują możliwości zamykania transakcji na fixing.

Inside bar Forex USDJPY
źródło: xStation

Jednocześnie należy pamiętać, że instrumenty w strategii Price Action Inside Bar, na których dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży, posiadają różne godziny transakcyjne, co powoduje, że zamknięcie transakcji będzie miało miejsce najpóźniej o godzinie 23:59, tylko w przypadku pary walutowej USDJPY.

W przypadku rynku soji, czy soku pomarańczowego, zamknięcie pozycji będzie miało już miejsce o 19:59. Z racji wykorzystania potencjału strategii krótkoterminowej, zamknięcie przed naliczeniem punktów swap, jest kluczowe do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu.

Inside Bar Strategia a Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie kapitałem nie tylko ma na celu poinformować tradera, jak wiele może zaryzykować w pojedynczej transakcji, ale przede wszystkim ma za zadanie takie rozdysponowanie środków finansowych, by móc bez obaw generować dodatni przepływ dla spekulanta instrumentów CFD.

Zaprezentowana strategia Inside Bars, może budzić skrajne uczucia ze względu na brak zastosowania klasycznego zlecenia stop loss, które ogranicza straty. W Inside Bar Forex trading system, celem jest wykorzystać możlwie w pełni dany ruch ceny, przy jednoczesnym wystawieniu się na ryzyko wynikające z działania procedury stop out. Dlatego też handel wykorzystujacy wskaźnik inside bar nie zakłada przetrzymywania pozycji na dni kolejne ze względu na wysokie prawdopodobieństwo luki cenowej na takich instrumentach jak soja, czy sok pomarańczowy.

By móc dobrać odpowiednie proporcje do transakcji, handel online na platformie transakcyjnej, pozwala na wykorzystanie narzędzi do określenia potencjału danego ruchu cenowego. Jednym z takich wskaźników jest wspomniany na pozzątku Average True Range (ATR). Jego wykorzystanie pozwoli na określenie potencjału danego ruchu, w tym także i ponoszonego ryzyka.

Dlaczego ATR?

Inside Bar trategia zakłada rozpoczęcie handlu od jednostki 0,01 lota na rachunku, po czym systematyczne zwiększana jest pozycja w zależności od wyników. W tym celu inwestor powinien na początku posiadać na swoim rachunku dwukrotność wyrażonej w kapitale wartości 20-okresowego ATR na handlowanym instrumencie.

Dla przykładu, załóżmy że soja posiada wartość ATR na poziomie $20. Jako, że jeden kontrakt futures (5000 buszli) daje zysk bądź stratę wielkości 12,50 USD za 1 cent (1250 USD za dolar), trader powinien mieć na rachunku ponad 50 000 USD. Załóżmy, że broker CFD oferuje mikro kontrakt CFD odpowiadajacy 1/100 bazowego futures. Wtedy trader potrzebuje 500 USD na rachuneku.

Dla wielu spekulantów może się to wydawać abstrakcyjną kwotą, przy tak niskim zleceniu, jednakże ze względu na sporą zmienność tego instrumentu, kapitał ten może zostać powielony w szybkim tempie. Ci, którzy uznali tą kwotę z zaporową, powinni zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku pary walutowej – dolar amerykański do jena japońskiego – przy średniej dziennej zmienności 74 pipsów, początkowa wartość rachunku powinna wynosić co najmniej 13 USD dla handlu mikrolotem.

Przedstawia to ogromny rozrzut na tych dwóch instrumentach w pierwotnie ustalonych wartościach rachunku, którego nie sposób ukryć. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, iż rynki były filtrowane pod kątem skuteczności omawianej formacji, nie zaś zbliżonej zmienności.

W momencie, w którym początkowa kwota została powiększona, trader powinien zacząć handlować z wykorzystaniem 0,02 lota. Ten proces powinien w miarę wzrostu salda rachunku traderskim być kontynuowany – 0,04 lota, 0,08, 016, etc.

W przypadku osiągnięcia maksymalnego drawdownu przekraczającego 25% spekulant winien wypłacić pozostałą liczbę środków. Nie oznacza to tylko sytuacji, w której pierwotnie posiadał na rachunku 20 000 zł i wypłaca kapitał inwestycyjny, przy stracie 5000 zł, lecz zawsze punktem odniesienia jest maksymalny poziom na krzywej kapitału.

Także, jeśli jego maksymalny poziom krzywej osiągnie pułap 40 000 zł, wówczas przy obsunięciu kapitału rzędu 10 000, spekulant wypłaca pozostałą liczbę środków pieniężnych. Z kolei wypłacając 30 000 zł, wypłaca o 10 000 zł więcej, niż zdecydował się wpłacić. A jak zapewne każdy trader zdaje sobie sprawę, że właśnie w tym prostym rozrachunku, tkwi cały sens handlu na rynkach finansowych.

Inside Bar – Podsumowanie

Wskaźnik Inside Bar to prosta formacja, która daje wiele możliwości. W omówionej strategii nie ma mowy o magicznych wskaźnikach ani tajnych metodach tradingu. Ten inside bar Forex system bazuje na prostocie i obserwacjach zachowania instrumentów finansowych.

Pamiętaj, że możesz wyszukać własne pary walutowe, towary lub inne instrumenty, które w Twoijej opinii będą spełniać wytyczne i pozwolą Ci generować dodatni wynik z Twojego handlu za pamocą Inside Bar day trading.

No bo przecież nie chodzi o nic innego jak właśnie generowanie zysku. Mam nadzieję, że technika inside bar w połączenie z wytycznymi tego systemu pozwoli Ci czerpać korzyści z rynku.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Day Trader
Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.