Moving Average, czyli Średnia Krocząca

Średnie kroczące
J2T Trade

Inwestorów, spekulantów, traderów, analityków rynkowych łączy nieustanne poszukiwanie coraz nowszych i coraz lepszych (cokolwiek to znaczy) wskaźników analizy technicznej. Wszelkiego rodzaju narzędzia mają im pomóc w lepszym odczytaniu sytuacji panującej na rynku, w stworzeniu lepszych prognoz, wyznaczeniu dokładniejszych poziomów, w wygenerowaniu celniejszych sygnałów transakcyjnych. W tej pogoni za nowością zapominamy o najbardziej podstawowych wskaźnikach Forex, które sprawdzają się na rynkach finansowych od dziesiątek lat. I nie ma tu znaczenia, czy handluje się akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi, towarami, walutami czy czymkolwiek innym – warto pamiętać o podstawowych narzędziach analizy technicznej, ponieważ to, że są stare, wcale nie oznacza, że są gorsze.

Tak właśnie wygląda kwestia średnich kroczących (MA – Moving Average), czyli absolutnej podstawy analizy wykresów cenowych. Spotkał się z nimi każdy, kto miał cokolwiek wspólnego z czytaniem wykresów notowań. Średnie kroczące wykorzystywane są zarówno w najprostszych strategiach inwestorów indywidualnych jak i w złożonych systemach transakcyjnych, z których korzystają banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe.

Średnie kroczące, zwane też średnimi ruchomymi, za pomocą prostej formuły są w stanie pokazać panujące na rynku trendy, a dzięki ich odpowiedniej interpretacji można także oszacować moment, w którym trend ten się odwróci. Ogromną zaletą średnich kroczących jest ich niebywała uniwersalność. Bardzo łatwo jest je zaprogramować i dołączyć do wykresu cenowego i co bardzo ważne, nie dają one zbyt dużego pola do interpretacji, co odróżnia je od formacji cenowych, które są stosunkowo subiektywne, to znaczy takie, które każdy może zinterpretować inaczej.

Rodzaje średnich kroczących

Każdy rodzaj średnich kroczących to średnia cena z przeszłych okresów. A dlaczego krocząca? Ponieważ, stale uwzględnia taką samą ilość okresów. Obliczając średnią kroczącą z pięciu ostatnich okresów na wykresie dziennym uwzględnia się ceny z pięciu ostatnich dni notowań. W kolejnym dniu do średniej dołożona zostanie najświeższa cena, a odpadnie cena z pierwszego dnia uwzględnionego do średniej w dniu poprzednim.

FP Markets

Istnieją trzy zmienne w ustawieniach średnich kroczących: uwzględniana wartość, okres oraz rodzaj średniej. Jeżeli chodzi o wartość, średnią kroczącą oblicza się na podstawie cen otwarcia, cen maksymalnych, cen minimalnych lub cen zamknięcia. Te ostatnie są zdecydowanie najpopularniejsze. Na podstawie cen zamknięcia z okresu obliczane są średnie kroczące w większość strategii inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o okres, dla którego oblicza się średnią kroczącą, należy powiedzieć „to zależy”. Nie ma gotowej odpowiedzi na pytanie: „Jakiego okresu używać w średnich kroczących?”. W zależności od rynku, interwału, a przede wszystkim horyzontu inwestycyjnego, używa się innych okresów średnich kroczących. W niektórych strategiach scalpingowych spotykane są średnie choćby z kilku okresów, a w analizach długoterminowych używane są przykładowo średnie 200-okresowe. Wybór okresu pozostaje więc absolutnie w gestii inwestora.

No koniec pozostaje sprawa rodzaju średniej kroczącej. Istnieje kilka średnich, z czego trzy najpopularniejsze to: prosta średnia krocząca (SMA – simple moving average), wykładnicza średnia krocząca (EMA – exponetial moving average) oraz liniowo ważona średnia krocząca (linear weighted moving average).

Prosta średnia krocząca, czyli SMA, to zwykła średnia z cen – obliczana jest jako suma cen z okresu (w zależności od średniej cen otwarcia, zamknięcia, maksymalnych lub minimalnych) podzielona przez ilość okresów. W przypadku średniej z pięciu ostatnich okresów na interwale dziennym z cen maksymalnych, zsumowane zostaną ceny maksymalne z pięciu ostatnich dni i zostają podzielone przez 5. W przypadku średniej ze stu ostatnich okresów na interwale minutowym z cen zamknięcia, zsumowane zostaną ceny zamknięcia ze 100 ostatnich minut notowań i zostaną podzielone przez 100.

Wykładnicza średnia krocząca, czyli EMA to średnia ważona, jednak wagi średniej nie zmieniają się liniowo, a jak nazwa wskazuje, wykładniczo. Obliczana jest na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje bardziej aktualnym okresom i mniejszą wagę okresom bardziej odległym – każdy okres ma inną wagę. Przykładowo, jeżeli obliczymy EMA z 10 okresów to cena z okresu oddalonego o 10 okresów od ceny aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia cena będzie najbardziej istotna. Exponential Moving Average przebiega w związku z tym bliżej ceny niż Simple Moving Average. EMA lepiej dostosowuje się do ruchów na wykresie, ponieważ „świeże zmiany” mają na nią większy wpływ.

Liniowo ważona średnia krocząca jest obliczana niemal identycznie jak średnia krocząca wykładnicza, z tą jednak różnicą, że w jej przypadku wagi kolejnych okresów rosną liniowo.

Zasada jest dość prosta – jeżeli panuje trend wzrostowy lub spadkowy, to im dłuższy okres brany jest pod uwagę przy obliczaniu średniej, tym większe różnice pomiędzy średnia prostą, wykładniczą oraz liniowo ważoną występują. W przypadku konsolidacji średnie te przebiegają bliżej siebie.

Średnie Kroczące

Źródło: platforma MetaTrader 4


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Średnia krocząca to jeden z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej.Teoria mówi, że najlepiej sprawdza się ona w silnych trendach. Skuteczność średnich sprawdzisz na platformie demo.


Zastosowanie średnich ruchomych

Średnie kroczące są bardzo przydatnym i używanym na nieporównywalną do innych wskaźników skalę narzędziem analizy technicznej. Ze średnich kroczących korzysta się przede wszystkim jak ze wskaźników potwierdzenia zmiany trendu, czyli jako oscylatora opóźnionego. Dzięki nim, w bardzo prosty i szybki sposób możemy zbadać panujący na danym instrumencie trend, co jest podstawą analizy wykresów cenowych. Co więcej, nie pokazują one jedynie trendu, a dzięki swoim poziomom nachylenia, także jego siłę. Zdarzają się przykładowo strategie wykorzystujące średnie kroczące wraz z wachlarzem Fibonacciego. Rosnąca średnia nachylona do poziomu pod kątem większym niż 45 stopni wskazuje na bardzo silny trend wzrostowy, a nachylona pod mniejszym kątem na słabszy trend. Opadająca średnia krocząca oznacza oczywiście spadek ceny, czyli trend południowy.

Poza tym, wszelkiego rodzaju średnie kroczące wykorzystywane są jako linie wsparcia i oporu w przypadku istotniejszych zmian kursów. Przyjmuje się, że przełamanie od góry średniej kroczącej jest sygnałem sprzedaży, a przełamanie jej od dołu jest z kolei sygnałem kupna.

Oprócz tego korzysta się czasem z dwóch lub więcej średnich kroczących – jednej szybszej, czyli krótkoterminowej oraz jednej wolniejszej – średnio bądź długoterminowej. Przełamanie wolniejszej średniej przez szybszą od dołu będzie stanowić sygnał kupna. Przełamanie wolniejszej średniej przez szybszą od góry będzie stanowić z kolei sygnał sprzedaży.

Średnie kroczące są podstawą budowy wielu wskaźników analizy technicznej, z wyjątkowo popularnym MACD (Moving Average Covergence Divergence) na czele. SMA czy EMA stosowane są także jako linie sygnału dla różnych narzędzi analizy technicznej. Ich ogromną zaletą jest to, ze mogą być wykorzystywane na wszystkich rynkach, na wszystkich interwałach i przez wszystkich inwestorów.

Niestety, tak jak zostało to już wspomniane wcześniej – nie ma złotego środka jeśli chodzi o użycie średnich kroczących. To oznacza, że ich przetestowanie i dostosowanie do własnych strategii zajmuje naprawdę wiele czasu. Niemniej jednak warto. Mimo, że jest to jeden z najprostszych i najstarszych wskaźników analizy technicznej, to średnie kroczące są wciąż bardzo cenionym narzędziem. Na pewno nie raz miałeś już z nimi do czynienia, jeżeli choćby przez chwilę zajmowałeś się analizowaniem wykresów cenowych. Chwila to jednak zdecydowanie za mało. Różne instrumenty, różne interwały i różne systemy inwestycyjne wymagają różnych rozwiązań, a więc także różnych średnich kroczących. Pamiętaj jednak, aby ich wskazania dostosowywać wyłącznie na rachunku demonstracyjnym – absolutnie nie można sprawdzać nowych rozwiązań na rachunku rzeczywistym, ponieważ ich ewentualna (i bądź co bądź bardzo prawdopodobna) niedoskonałość, wiązać się będzie z niepotrzebnymi i bolesnymi stratami.

Średnie kroczące możesz wykorzystywać zarówno pojedynczo jak i w zestawach kilku średnich, a także w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej takimi jak wspomniany już MACD, czy też RSI lub oscylator stochastyczny. To jaką strategię wybierzesz zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Granicą jest tylko Twoja wyobraźnia. Nie zapominaj jednak o tym, że przerost formy nad treścią w analizie technicznej nie przyniesie wymiernych zysków, a bardzo możliwe, że wręcz przeciwnie.

Plusy Średniej Kroczącej

  • Jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej
  • Szerokie pole zastosowań w strategiach inwestycyjnych
  • Możliwość wykorzystania na wszystkich rynkach
  • Jasne sygnału kupna i sprzedaży
  • Możliwość określenia nie tylko kierunku, ale także siły trendu

Minusy Średniej Kroczącej

  • Konieczność dostosowania wskaźnika do każdego instrumentu i interwału
  • Konieczność filtrowania sygnałów

Nasza ocena: 10/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.