Wskaźnik Gator Oscillator Billa Williamsa

J2T Trade

Bill Williams, jeden z najbardziej znanych traderów w historii i twórca wielu doskonałych narzędzi analizy technicznej nie tylko opracowywał wskaźniki, które są teraz używane przez inwestorów na całym świecie, ale także starał się je później jeszcze bardziej udoskonalać, a także optymalizować pod katem różnych rynków oraz strategii. W ten właśnie sposób stworzona została cała gama Forex wskaźników, które można wykorzystywać w nawet najbardziej skomplikowanych systemach transakcyjnych.

Podobnie jak w przypadku Awesome Oscillator’a, dla którego został stworzony dodatkowy wskaźnik – Accelerator Oscillator, dla wskaźnika Alligator, Bill Williams stworzył wskaźnik Gator Oscillator. Podobnie jak duża część wskaźników pomocniczych w analizie technicznej, Gator Oscillator ma za zadanie pokazywać różnicę wartości pomiędzy wskazaniami narzędzia bazowego. O tym jednak nieco później.

Istotnym jest, że choć Gator nie jest wskaźnikiem tak popularnym jak inne dzieła Bill’a Williams’a, czyli przede wszystkim Alligator, Fraktal oraz Awesome Oscillator – zdecydowanie zasługuje on na uwagę. To jednak, prawdę mówiąc, można powiedzieć o wszystkich narzędziach analizy technicznej, które wyszły z warsztatu Williams’a. Gator, jak cała twórczość Bill’a Williams’a opiera się przede wszystkim na cykliczności rynku, teorii fal Elliotta (czyli fundamentach całej analizy technicznej rynków finansowych) i teorii chaosu.

Zaletą podobnych podstaw systemów Williams’a jest to, że jego wskaźniki zdecydowanie się uzupełniają, dlatego też naprawdę warto opierać się o strategie inwestycyjne stworzone na bazie kilku jego prac. Wiele z nich możemy znaleźć w sieci, co zdecydowanie ułatwia sprawę, przynajmniej początkującym inwestorom, którzy jeszcze nie mają zbyt dużego doświadczenia w budowaniu systemów. Pamiętajmy jednak, że zanim zacznie się handel na rynku rzeczywistym każdą strategię inwestycyjną musimy przetestować – w różnych warunkach, na różnych instrumentach i oczywiście na różnych interwałach.

FP Markets

Budowa i działanie wskaźnika Gator Oscillator

Tak jak zostało to już wspomniane wcześniej, Gator Oscillator jest wskaźnikiem pomocniczym dla innego produktu Bill’a Williams’a – wskaźnika Alligator Oscillator. Z tego powodu najpierw kilka słów właśnie o nim. Oscylator ten składa się z trzech linii biegnących mniej więcej wzdłuż wykresu cenowego analizowanego instrumentu. Domyślnie linie te występują w kolorach: niebieskim, czerwonym oraz zielonym. Zmiana tych kolorów nie jest zalecana, ponieważ po pobraniu różnych strategii inwestycyjnych z Internetu, z ustawionymi kolorami domyślnymi, linie te mogą zacząć się nam mylić, a to z pewnością nie ułatwi odczytywania sygnałów transakcyjnych.

Najważniejszym zadaniem wskaźnika Alligator jest wskazanie odpowiedniego momentu do zajęcia pozycji na rynku – niestety raczej nie należy go wykorzystywać do podejmowania decyzji czy ma to być pozycja długa, czy też krótka. Trzy linie symbolizują wargi, zęby i szczęki Alligator’a – są to trzy przesunięte wygładzone proste średnie kroczące, które obrazują jak współgrają ze sobą trzy różne okresy czasu. Linia niebieska to szczęki aligatora. Matematycznie rzecz ujmując jest to 13 okresowa średnia krocząca z połowy sumy maksimum i minimum z tych 13 okresów, przesunięta o 8 okresów w przód. Czerwona linia to zęby aligatora. Jest to linia obliczona dla znacznie krótszego okresu czasu – jest to 8 okresowa średnia krocząca z połowy sumy maksimum i minimum, przesunięta o 5 okresów do przodu. Ostatnia linia, czyli zielona, to wargi aligatora. Wargi aligatora to 5 okresowa średnia krocząca z połowy sumy maksimum i minimum, przesunięta o 3 okresy do przodu.

Filozofię Alligatora najlepiej wyjaśnić słowami jego twórcy – Bill’a Williams’a – trendy na rynku występują tylko przez 15 do 30% całego czasu notowań. W związku z tym bardzo ważne jest, aby śledzić pojawiające się trendy i za nimi podążać. Co bardzo ważne, zdecydowanie nie należy inwestować czy też spekulować w chwili, w której cena obserwowanego instrumentu zmienia się wyraźnie tylko w jednym okresie.

Wskazania narzędzia Gator Oscillator oparte są więc na wskazaniach generowanych przez wskaźnik Alligator. Pokazują one stopień dywergencji (bądź jej braku) średnich kroczących. Wartości oscylatora, podobnie jak w przypadku oscylatorów Awesome i Accelerator, przedstawiane są na histogramie za pomocą zielonych i czerwonych słupków. Górna część histogramu obrazuje różnicę pomiędzy wartościami linii niebieskiej i czerwonej. Z kolei dolny histogram jest różnicą wartości linii czerwonej i zielonej.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Wskaźnik Gator Oscillator Billa Williamsa, podobnie jak 50 innych wskaźników analizy technicznej, znajdziesz na popularnej platformie transakcyjnej brokera. Zarejestruj bezpłatne demo platformy i przekonaj się sam, który z dostępnych wskaźników będzie dla Ciebie najlepszy. Rachunek demo znajdziesz tutaj!


Wykorzystanie wskaźnika Gator Oscillator

Powiedzmy sobie szczerze – są wskaźniki, których wskazania odczytać jest łatwiej niż te generowane przez wskaźnik Alligator, które choć są bardzo jasne, wymagają dużej uwagi. Ruchy średnich kroczących są często bardzo lekkie i w związku z tym łatwo jest przeoczyć zmianę, a tym samym utracić szansę na zajęcie odpowiedniej pozycji w najlepszym do tej czynności momencie. Na szczęście Bill Williams o tym pomyślał i przyszedł z pomocą oferując właśnie Gator Oscillator. Ma on na celu pokazać inwestorowi różnicę pomiędzy wartościami średnich kroczących, czyli mówiąc wprost, ma wyłapywać te zmiany, które inwestor mógłby przeoczyć i pokazać je w bardziej obrazowy sposób.

Gator

Tak więc, tak jak wskaźnik Alligator Oscillator, wskaźnik Gator Oscillator pokazuje kolejne składowe cyklu aktywności rynku. Są one obrazowane dwiema symetrycznymi kreskami – jedną ponad, a drugą poniżej linii zera. Wskazania odczytuje się w następujący sposób: kiedy aligator śpi obie kreski są czerwone, w momencie gdy aligator się budzi jedna z kresek histogramu (nie ważne, czy górna, czy dolna) jest czerwona, a druga zielona. Gdy aligator je, obie kreski histogramu są zielone. Z kolei, gdy aligator jest w stanie satysfakcji, czyli ostatniej fazie cyklu, jedna z kresek ponownie zmieni się na kolor czerwony.

To jak wykorzystać zmiany kolorów oscylatora bezpośrednio wynika już z działania wskaźnika Alligator. W czasie, gdy szczęki, zęby i wargi są całkowicie zaciśnięte, albo są chociaż mocno zaplecione, czyli wtedy, gdy obie kreski są czerwone aligator śpi. W tym czasie lepiej jest nie handlować. Kiedy się obudzi, czyli jedna kreska stanie się zielona na wykresie będzie można zobaczyć pewien poziom rynkowego niezdecydowania. Kiedy trwa polowanie obie kreski są zielone i wtedy właśnie jest najlepszy czas na szukanie pozycji.

Mniej popularnym zachowaniem wśród inwestorów jest zajmowanie pozycji tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania tego wskaźnika, jednak takie strategie również istnieją. Przykładowe sygnały transakcyjne to te generowane w oparciu o rozszerzanie się i zwężanie histogramu. Kiedy wskaźnik się rozszerza, czyli górna linia rośnie a dolna maleje – wówczas pojawia się sygnał kupna, analogicznie generowany jest sygnał sprzedaży. Warto jednak, do wyszukiwania dokładniejszych sygnałów transakcyjnych, spróbować wykorzystać inne wskaźniki analizy technicznej z arsenału Bill’a Williams’a.

Plusy Gator Oscillator

  • Ułatwienie odczytywania sygnałów Alligatora
  • Możliwość określania siły trendu
  • Możliwość określania kierunku trendu
  • Możliwość wykorzystania z innymi, dowolnymi wskaźnikami

Minusy Gator Oscillator

  • Bardzo duża ilość sygnałów – konieczność ich filtrowania

Nasza ocena: 8/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.