Teoria Fal Elliotta

J2T Trade

Teoria fal Elliotta pochodzi z lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Została stworzona przez Ralpha Nelsona Elliotta. Autor urodził się 28 lipca 1871 roku w Marysville w stanie Kansas w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jako dziecko przeniósł się wraz z rodziną do Teksasu, a w latach 1891 – 1916 mieszkał w Meksyku, gdzie pracował jako księgowy dla amerykańskich i meksykańskich linii kolejowych. W kolejnych latach żył w Los Angeles, New Jersey, a także w Nowym Jorku. Co ciekawe, pod koniec 1924 roku został mianowany przez Departament Stanu USA na głównego księgowego Nikaragui, a później został głównym audytorem Międzynarodowych Kolei Ameryki Środkowej (International Railway of Central America). W 1926 roku przeniósł się z powrotem do Nowego Jorku, gdzie założył firmę konsultingową.

Po zamknięciu firmy konsultingowej wynikającym z choroby Ralpha Elliotta, rozpoczął on analizy zmiany wartości różnych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatnich 75 lat. Na podstawie swoich badań stworzył teorię fal, którą w 1934 roku zaprezentował Charles’owi J. Collins’owi twierdząc przy tym, że jego teoria stanowi uzupełnienie istniejącej już wtedy i rozpowszechnionej na szeroką skalę teorii Dowa. Charles J. Collins na podstawie testu Ralpha Elliotta opublikował w 1938 roku pozycję „The Wave Principle”, gdzie została opisana cała Teoria fal Elliotta. Rok później ukazała się seria 12 artykułów, w których Elliott sam przedstawił swoje koncepcje dotyczące własnej teorii. W 1946 roku Elliott wydał z kolei ostatnią pracę na ten temat, zatytułowaną „Nature’s Law – The Secret of the Universe”. Ralph Nelson Elliott zmarł 15 stycznia 1948 roku w Nowym Jorku na zapalenie mięśnia sercowego.

Elliott obserwując i badając zachowania cen akcji na nowojorskiej giełdzie odkrył, że ceny instrumentów zmieniają się w powtarzający się sposób, jednak powtórzenia te różnią się od siebie zarówno czasem i długością występowania, jak i amplitudą. Właśnie te spostrzeżenia leżą u podstaw książki „The Wave Principle”. Na ich podstawie stworzony zestaw reguł i zasad, które pokazują w jaki sposób zmieniają się ceny na giełdach całego świata.

W Teorii Fal Elliotta to cena jest najważniejsza. Cena jest z kolei wypadkową psychologii i emocji uczestników rynków finansowych. Z pewnego względu teoria ta jest wyjątkowa. Wszystkie narzędzia analizy technicznej – średnie kroczące, oscylatory, wskaźnik, formacje świecowe itp. tworzone są na podstawie przeszłych ruchów cenowych i zakładają powtarzalność pewnych układów.

FP Markets

Teoria fal Elliotta mówi o tym, że ceny poruszają się w falach, które się od siebie różnią – nie zakłada ona identyczności zmian cenowych. Według Elliotta zmiany są do siebie mniej lub bardziej podobne, ale historia nie powtarza się według niego precyzyjnie. Ralph Nelson Elliott wiedział również, że nie ma strategii o 100 procentowej skuteczności, dlatego też Teoria fal Elliotta opisuje wszystkie możliwe scenariusze, według których mogą potoczyć się wydarzenia na danym rynku czy instrumencie finansowym.

Co więcej, teoria ta bada zmiany cen na różnych interwałach czasowych, ponieważ nie generuje pojedynczego sygnału, a mierzy całą zmianę ceny, a także sprawdza się na każdym płynnym rynku i mimo, że została stworzona 80 lat temu, wcale się nie zdezaktualizowała. Za pomocą Teorii fal Elliotta istnieje możliwość wyznaczenia poziomu otwarcia transakcji oraz jej zamknięcia poprzez zlecenie take profit i zabezpieczenia za pomocą zlecenia stop loss.

Podstawowe założenia Teorii Fal Elliotta

Kluczem do działania Teorii fal Elliotta są liczby Fibonacciego. Według teorii cena instrumentów zmienia się zgodnie z cyklami opartymi na ciągu liczb Fibonacciego: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1957, 2584, 4181 i tak dalej – każda kolejna wartość ciągu jest sumą dwóch poprzednich wartości. Ciąg ten został omówiony 1202 roku przez Leonarda z Pizy, zwanego Fibonaccim – włoskiego matematyka, w dziele Liber Abaci, co można przetłumaczyć jako Księga rachunków lub Księga liczydła. W Liber Abaci opisane zostały system pozycyjny liczb oraz podstawy arytmetyki. Podsumowując, liczby Fibonacciego są matematyczną podstawą Teorii fal Elliotta.

Dla Elliotta liczyły się trzy kwestie – kształt, proporcje oraz czas. Bardzo istotne dla działania strategii opartej o pracę Elliotta jest określenie formacji fali, a następnie proporcji tej fali, dzięki czemu możliwe jest oszacowanie zasięgu ruchu ceny oraz relacji tego ruchu w czasie, co ma służyć potwierdzeniu wcześniejszych ruchów cenowych (wcześniejszych fal).

Zgodnie z Teorią fal Elliotta rynek porusza się według ściśle określonej sekwencji kolejnych szczytów oraz kolejnych dołków. Teoria zakłada, że do wzrostu potrzeba większej ilości fal niż do spadków ceny. Wzrost odbywa się za pomocą dokładnie pięciu fal impulsu, a spadek za pośrednictwem trzech fal korekty.

Cały cykl składa się więc z 8 fal – pięciu impulsów oznaczanych zawsze cyframi 1, 2, 3, 4, 5 oraz trzech fal korekcyjnych oznaczanych literami A, B, C. Fale 1, 3 oraz 5 są falami poruszającymi się w kierunku trendu głównego (są wzrostowe w przypadku impulsu wzrostowego oraz spadkowe w czasie trwania impulsu spadkowego), a fale 2 i 4 to fale korygujące, które poruszają się w kierunku przeciwnym do fal 1, 3 i 5. Falą korygującą fale korekty jest fala B.

Cykl prezentuje się następująco: wzrostowa fala nr 1, spadkowa fala korygująca nr 2, która znosi część fali nr 1, wzrostowa fala nr 3, spadkowa fala korygująca nr 4, która znosi część fali nr 3 oraz wzrostowa fala nr 5, następnie spadkowa fala A, wzrostowa fala korygująca B, znosząca część fali A oraz spadkowa fala C. Później cykl rusza od początku (rozpoczyna się impulsem wzrostowym lub spadkowym). Każda z fal składa się z fal niższego rzędu oraz składa się na fale wyższego rzędu.

W celu określania zasięgu fal wykorzystuje się wspomniane wcześniej proporcje Fibonacciego, a dokładnie narzędzie analizy technicznej znane pod nazwą poziomów Fibonacciego. Poziomy te wynikają z proporcji występujących pomiędzy kolejnymi składnikami ciągu.

Pelny cykl Elliotta


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Teoria Fal Elliotta jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych teorii w analizie technicznej, mając tyle samo zwolenników co przeciwników. Czy warto poznać Teorię Fal? Zdecydowanie tak – zapisz się na bezpłatny webinar online i przekonaj się sam.


Zasady układu falowego

Jak już zostało wspomniane, istnieją fale impulsu oznaczane cyframi 1, 2, 3, 4, 5 oraz fale korekty oznaczane literami A, B, C. Istnieje kilka podstawowych zasad, które muszą być spełnione, aby teoria miała w danym wypadku wartość analityczną.

  1. Fala nr 2 nie może znieść całej fali nr 1, czyli nie może zejść poniżej jej początku w przypadku impulsu wzrostowego oraz powyżej jej początku w przypadku impulsu spadkowego.
  2. Fala nr 3 nie może być najkrótsza spośród fal 1, 3 oraz 5.
  3. Fala nr 4 nie może z kolei zejść do poziomów, na których znajdowała się fala nr 1, czyli w przypadku impulsu wzrostowego nie może spaść poniżej poziomu zakończenia pierwszej fali, a w przypadku impulsu spadkowego nie może wejść powyżej poziomu zakończenia pierwszej fali.

To jednak nie wszystko. Fale dzielą się na podfale – czyli wymienione wyżej fale niższego rzędu. Każda z fal zgodnych z ruchem głównym, czyli 1, 3, 5 oraz A i C składa się z pięciu fal niższego rzędu, a fale korekcyjne, czyli 2, 4 oraz B składają się z trzech podfal.

Oprócz tego istnieje zależność, która znacząco podnosi prawdopodobieństwo odpowiedniego wyznaczenia przyszłego ruchu cenowego. Jest to sytuacja, gdy fala nr 2 znosi 61,8% fali nr 1, a fala nr 4 znosi 38,2% fali nr 3 (ewentualnie 23,6%, jeżeli fala nr 3 jest wyjątkowo długa – to jednak rzecz względna). Ważne także, aby fale korekcyjne 2 oraz 4 nie były do siebie podobne – powinny różnić się nie tylko wielkością zniesienia fali impulsu, ale także czasem formowania.

Teoria Fal Elliotta – Podsumowanie

Teoria Fal Elliotta to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych teorii rynków finansowych. Ludzie od setek, a nawet tysięcy lat starają się za pomocą wzorów i liczb opisać otaczającą nas rzeczywistość. Nie inaczej było z próbami opisania rynków finansowych. Ralph Nelson Elliott nie był ani pierwszą ani ostatnią osobą, która starała się bądź stworzyła teorię, która w jakiś sposób opisuje zasady panujące na rynkach finansowych bądź na jego poszczególnych częściach. Trzeba przyznać, że teoria stworzona przez tego amerykańskiego księgowego wzbudza wiele emocji i ma ona równie dużo przeciwników jak i zwolenników. Można powiedzieć, że się ją kocha albo nienawidzi.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy korzystanie ze strategii opartych o twórczość Elliotta i liczby Fibonacciego jest opłacalne czy opłacalne nie jest. Zależy to od tego, w jaki sposób się ją wykorzystuje i na jakich rynkach. Nie da się jednak zaprzeczyć, że zasługuje ona przynajmniej na sprawdzenie jej funkcjonalności. W Internecie krąży wiele historii o osobach, które dzięki Teorii Fal Elliotta dorobiły się wielotysięcznych stóp zwrotu. Do wszystkiego trzeba jednak podchodzić z dystansem i realizmem.

Pamiętaj o tym, że każda strategia wymaga odpowiedniego przygotowania i sprawdzenia na rachunku demonstracyjnym – nawet tak znana jak Teoria Fal Elliotta. Dopiero po otrzymaniu zadowalających wyników na wirtualnych środkach, można ją zacząć wykorzystywać na rachunku rzeczywistym. Pamiętaj również o tym, że żadna, nawet najlepsza strategia inwestycyjna, nie przyniesie odpowiednich rezultatów, jeżeli nie będzie konsekwentnie realizowana. Żadna strategia nie uchroni Cię także przed stratami, jeśli nie będziesz odpowiednio zarządzał kapitałem zaangażowanym w inwestycje i ryzykiem w każdej transakcji. Oprócz tego nie zapominaj, że strategia to nie wszystko – psychologia handlu też ma ogromne znaczenie.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.