Strategia Trading with VWAP (Volume Weighted Average Price)

Budynek NYSE
NYSE Wall Street
J2T Trade

Krótkoterminowa spekulacja kojarzy się początkującym adeptom tradingu z emocjami oraz z przysłowiową „górą pieniędzy” wypłacaną po udanej sesji. Z kolei część traderów, którzy po nieudanych próbach ujarzmienia skalpingu, zdecydowali się na przejście na stałe na wyższe interwały czasowe, odradzają innym interwały poniżej godzinowych (H1), a czasem nawet dziennych wykresów (D1). Częstym argumentem dla tego stanowiska jest twierdzenie, że handel w tak krótkich interwałach jest po prostu nieprzewidywalny.

Prawdą jest, że wyobrażanie sobie, jak dzień w dzień daytrader wypłaca sobie solidną „dniówkę” jest myśleniem życzeniowym oraz bardzo naiwnym. Jednakże przerzucanie się na wykresy średnio- i długoterminowe jako panaceum na straty w handlu jest wylaniem „dziecka razem z kąpielą” w stosunku do short term tradingu. Dodatkowo wyższy interwał czasowy w żadnym wypadku nie jest nie gwarantem sukcesu w spekulacji giełdowej. Ewentualna strata jest rozłożona w czasie, co generuje mylne przekonanie o słuszności tego podejścia.

Co do samych emocji w krótkoterminowym tradingu, to należy przyznać, że jest prawdą jakoby zajęcie to powodowało podwyższony poziom kortyzolu w organizmie. Stres jest nieodłącznym elementem day tradingu i dlatego wskazany jest jedynie dla osób, które są świadome ryzyka, jak również odporne psychicznie. Poza silnym ładunkiem emocjonalnym handel ten generuje wyższe koszty transakcyjne, dlatego też, by móc przetrwać na rynku, należy posiadać strategie dokładnie sprawdzoną pod katem ekonomicznej wartości dodanej. W poniższej strategii Trading with VWAP wykorzystywane jest narzędzie, którym posługują się traderzy instytucjonalni, zarówno w manualnym handlu, jak również w tworzeniu algorytmów do otwierania zleceń oraz zarządzania pozycją.

Narzędzia wykorzystane w strategii Trading with VWAP

Strategia wykorzystuje narzędzie o nazwie VWAP, które jest akronimem Volume Weighted Average Price, a w języku polskim oznacza średnią cenę ważoną wolumenem. Nie sposób przecenić wolumenu na rynku akcyjnym. Wolumen jest krwiobiegiem w giełdowym organizmie i jedynie te papiery, które posiadają go na wysokim poziomie uchodzą za solidne spółki na rynku. Wynika to z faktu, że spółkami o niskich średnich wolumenach bardzo łatwo manipulować. W skrajnych przypadkach nawet jeden spekulant może pozwolić sobie na wywindowanie, bądź zbicie kursu, w celu zmylenia pozostałych inwestorów. Oczywiście wszelkie próby manipulowania kursami są na rynkach regulowanych ściśle zabronione i grożą karami pieniężnymi, a czasem nawet pozbawieniem wolności. W praktyce jednak przekonanie sądu do manipulacji giełdowej jest bardzo trudnym zadaniem dla oskarżyciela. Warto mieć to na uwadze, by nie wpaść w sidła manipulatorów giełdowych i stosować jedynie da ytrading na sprawdzonych i płynnych instrumentach finansowych.

FP Markets

W przypadku handlu jednosesyjnego, kiedy już wiemy, że dany papier cieszy się sporą zmiennością oraz cieszy się zainteresowaniem instytucji, powstaje zazwyczaj jedna ważna kwestia:

Where are the big boys? (Gdzie są duzi chłopcy?)

Istotni uczestnicy rynku giełdowego, to Ci którzy dysponują sporym kapitałem umożliwiający im na pozostawienie piętna w postaci zapoczątkowanego impulsu na wykresie. Sam trading jest walką (albo chociaż starciem) dwóch odmiennych sił – kupujących i sprzedających. Te dwie siły niczym przyciąganie i odpychanie, są niezbędne do istnienia rynku. Sama walka dotyczy jednej kwestii: wyniku. Kupujący zakładają wzrost ceny, zaś sprzedający jej spadek. To powoduje sytuację, w której możliwe jest zawarcie transakcji, gdyż w przypadku gdy wszyscy byliby zgodni co do ruchu ceny, zabrakłoby drugiej strony transakcji.

W znaczeniu walki giełdowej, narzędzie VWAP pozwala spekulantom na określenie średniej ceny. W tym momencie można by zaprotestować i użyć argumentu, że do średniej ceny wystarczy jedynie maksimum i minimum dzienne. Jest to całkowita prawda, jednakże w przypadku, gdy mamy do czynienia z dwiema transakcjami, z czego jedna przebija drugą trzykrotnością wolumenu, to w naturalny sposób należy potraktować ją z większym priorytetem. Dlatego też tak sporym zaufaniem cieszy się narzędzie Volume Weighted Average Price na amerykańskim rynku akcji. Średnią cenę ważoną wolumenem wyliczamy na podstawie poniższego wzoru:

VWAP= (∑zakupione akcje * cena akcji) / (całkowita liczba zakupionych akcji w danym dniu)

VWAP jest wyliczany na nowo z każdą kolejną transakcją i bierze pod uwagę jedynie transakcje w ciągu trwania danej sesji. Strategia Trading with VWAP wykorzystywana jest na rynku amerykańskich akcji oraz zważywszy na krótkoterminowy charakter, trading odbywa się na wykresie pięciominutowym (M5). Na wielu platformach transakcyjnych stworzonych z myślą o handlowaniu na akcjach amerykańskich dostępny jest wskaźnik VWAP, dzięki czemu trader nie musi samemu wyliczać jego wartości.

Wykres Apple z VWAP
źródło: tradingview.com

Day TraderDay Trader radzi:

Nie ryzykuj własnych środków, dopóki nie sprawdzisz, że strategia oparta o Volume Weighted Average Price (VWAP) działa i potrafisz z niej korzystać. Skuteczność strategii przetestujesz na rachunku demo – środki są wirtualne, dzięki czemu nie ryzykujesz utraty prawdziwych pieniędzy. Bezpłatne demo zarejestrujesz tutaj.


Wejście w pozycję w strategii handlu z VWAP

Teraz należy przybliżyć kwestie związane z zastosowaniem strategii Trading with VWAP w praktyce. Jak już zostało wspomniane wcześniej, należy się skupić na instrumentach płynnych, na których generowany jest wysoki wolumen. W związku z powyższym trader powinien szukać okazji na papierach z 500 największych spółek w USA, czyli tych które wchodzą w skład indeksu S&P 500. Większość strategii tradingowych przywiązuje ogromne znaczenie do handlu zgodnie z trendem wyższego rzędu. Nie inaczej jest także w przypadku tej strategii. Wprawdzie ocena trendu jest nieco problematyczna ze względu na dość niski interwał, jednakże istnieje „salomonowe wyjście”, dzięki czemu ta kwestia zostaje rozwikłana.

Amerykańska sesja giełdowa rozpoczyna się od części zwanej Premarket, która oznacza notowania przedsesyjne. W czasie tej części występuje ograniczona płynność na instrumentach, natomiast możliwe jest zawieranie transakcji. W ten sposób nim zabije dzwon na Wall Street można ocenić jaka tendencja panuje na instrumentach w danym dniu. Dodatkowo za pomocą stron poświęconym tematyce giełdowej, łatwo śledzić wynik notowań Premarket.

Notowania przedsesyjne Premarket
źródło: pl.investing.com

W zależności czy dany instrument wzrósł, czy spadł w trakcie notowań przed otwarciem sesji, istnieje duże prawdopodobieństwo na wystąpienie luki cenowej na danym papierze. Luka cenowa jest pustą przestrzenią pomiędzy zamknięciem wczorajszej sesji, a dzisiejszym otwarciem (więcej o luce cenowej przeczytasz tutaj). Ta luka będzie wyznacznikiem panującego trendu, dlatego też w sytuacji wzrostu instrumentu w czasie notowań przedsesyjnych, inwestor będzie poszukiwał jedynie okazji do zajęcia długiej pozycji. Analogicznie, jeśli instrument systematycznie tracił na wartości w czasie trwania sesji Premarket, uwaga tradera zostanie skupiona na poszukiwaniu okazji do zajęcia pozycji krótkiej.

Długa pozycja zostaje zawarta w momencie, gdy w czasie trwania notowań ciągłych, świeca M5 zamknie się powyżej VWAP.

Długa pozycja na TAHOE
źródło: tradingview.com

Natomiast krótka pozycja zostaje zajęta, gdy spekulant zaobserwuje zamknięcie świeczki na interwale pięciominutowym poniżej VWAP.

Short na Freeport
źródło: tradingview.com

Wyjście z pozycji w strategii Trading with VWAP

Zamknięcie transakcji stosując strategię inwestycyjną handlu z VWAP następuje w momencie, gdy pojawi się przeciwstawny sygnał do zajętej pozycji. W przypadku długiej pozycji zamknięcie następuje, gdy świeca zamyka się poniżej średniej VWAP. W przypadku pozycji krótkiej z kolei, gdy świeca zamyka się powyżej średniej VWAP. Czasem jednakże może dojść do silnego ruchu w trakcie notowań ciągłych, dlatego też rozważny trader powinien ustawić zlecenie obronne Stop loss poniżej świecy generującej sygnał kupna, bądź powyżej świecy, która była sygnałem sprzedaży. W ten sposób trader nie czeka na zamknięcie świecy, które w skrajnych przypadkach może być dalekie od maksimum, czy minimum świecy sygnałowej.

Zważywszy na to, że występowanie luk cenowych na instrumentach notowanych na NYSE, czy NASDAQ jest nagminne, należy zawsze domykać pozycję przed zamknięciem sesji, nawet jeśli nie wystąpił sygnał do zamknięcia transakcji. W przypadku polskiego tradera zgłębiającego tajniki amerykańskiego rynku papierów wartościowych, granicą tego działania jest godzina 21:59. O godzinie 22:00 czasu polskiego spekulant giełdowy, nie powinien posiadać już żadnej otwartej pozycji! W innym przypadku naraża się na ryzyko wystąpienia luki cenowej następnego dnia, co razem z efektem dźwigni finansowej może całkowicie zrujnować jego rachunek inwestycyjny.

Zarządzanie kapitałem w strategii Trading z VWAP

Strategia inwestycyjna Trading with VWAP nie ma na celu podążania za trendem do jego zakończenia, a jedynie zwiększania prawdopodobieństwa, dzięki skupieniu uwagi na papierach, na których wystąpienie silnego impulsu zgodnego z kierunkiem luki cenowej jest wielce prawdopodobne. Natomiast warto mieć na uwadze, że strategia Trading with VWAP, może generować kilka, bądź kilkanaście sygnałów w ciągu dnia, z czego największa aktywność przypada na początek notowań ciągłych w Nowym Jorku – czyli 15:30 czasu polskiego. Dlatego też maksymalne ryzyko na transakcję powinno wynosić nie więcej niż 0,5% wartości kapitału inwestycyjnego i nie więcej niż 3% w ciągu jednej sesji. Oznacza to, że trader chcąc otworzyć pozycję na więcej niż sześciu spółkach, powinien zmniejszyć ryzyko na pojedynczą transakcję. Zawsze należy pamiętać, że dobry spekulant to ten, który przede wszystkim chroni swój kapitał inwestycyjny, tak jak dobry dowódca na wojnie dba o swoich żołnierzy.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Day Trader
Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.