Wolumen

    1916

    Łączna wartość transakcji na danym instrumencie finansowym w danym okresie czasu lub też łączna ilość instrumentów finansowych, które zmieniły właściciela w danym okresie czasu. Wielkość obrotów jaką osiąga dany instrument finansowy pokazuje stopień zaangażowania inwestorów handlujacych danym aktywem. Największe wolumeny na rynku akcyjnym osiągają czołowe spółki. Na rynku walutowy największy wolumen obrotu przypada na główne pary walutowe (EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD). Natomiast na rynku instrumentów pochodnych, największy wolumen osiągają kontrakty futures na główne indeksy.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.