Nasdaq

    2084

    National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Nowojorska giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, posiadająca filie w Kandzie, Chinach, Japonii oraz Dubaju. Należy do grupy giełdowej NASDAQ OMX Group. Powstała 8 lutego 1971 roku. Pierwsza giełda z całkowicie zautomatyzowanym systemem obrotu papierami wartościowymi na świecie. Na początku na NASDAQ notowane były przede wszystkim akcje spółek technologicznych, stąd często występujące określenie giełda technologiczna. Na Nasdaq notowane są takie spółki jak Google, Apple, Microsoft, czy Intel.

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.