Strategia Scalping RSI BB EURUSD

5288
J2T Trade

Kiedyś usłyszałem zdanie: „Skalping to nie system, skalping to sztuka”. Jestem rzecz jasna daleki od łączenia poezji z tradingiem, gdyż jest to nieco absurdalne połączenie. Zadaniem głównym każdego biznesu, w tym również spekulacji, jest generowanie dodatniego wyniku finansowego.

Jednakże prawdą jest, że krótkoterminowa spekulacja wymaga od tradera dokładnego obserwowania wykresu oraz „wczuwania się” w zachowania uczestników rynku. Strategie krótkoterminowe wymagają od handlujących posiadania dokładnego planu działania, gdyż w przeciwnym razie grozi im „śmierć rachunku”, polegająca na utracie wszystkich posiadanych środków na koncie tradingowym.

Narzędzia wykorzystane w strategii Scalping RSI BB EURUSD

W poniższej strategii wykorzystywane są wskaźniki zwane relatywną siła indeksu (RSI) oraz bandami Bollingera (Bollinger Bands). Są to bardzo znane i popularne wskaźnik w środowisku traderów. RSI jest wykorzystywany do określania poziomów przewartościowania/niedowartościowania instrumentu.

W analizie fundamentalnej spółek określenie niedowartościowania oznacza, że cena akcji nie przekracza jej wartości godziwej. Oznacza to wówczas, że z ekonomicznego punktu widzenia inwestor powinien w takiej sytuacji rozważyć kupno akcji, gdyż rynek wycenia walor poniżej potencjału danego papieru. Odwrotna sytuacja jest w momencie, gdy papier jest przewartościowany. Wtedy bowiem, rynek wycenia instrument powyżej jego wartości. Wówczas, właściwym byłoby rozważenie sprzedaży akcji i odkupienie ich po niedowartościowanej cenie. „Kup tanio, sprzedaj drogo”, głosi stare powiedzenie inwestorów.

FP Markets

W przypadku analizy technicznej przewartościowanie/niedowartościowanie może zostać określone jedynie na podstawie zachowania ceny. Właśnie to stanowi główne założenie wskaźnika RSI. Gdy wskaźnik znajdzie się w obszarze 0-30, wówczas trader powinien rozważać jedynie zajęcie długiej pozycji. Z kolei w przypadku, gdy wartość RSI będzie w obszarze 70-100, jedyną transakcją godną rozważenia jest sprzedaż. Jeżeli chodzi o parametry wskaźnika, to utrzymujemy standardowe ustawienia 14-okresowe.

Bollinger Bands jest połączeniem średniej kroczącej z odchyleniem standardowym. Odchylenie standardowe informuje tradera w jakiej rozpiętości od średniej porusza się średnia. Oczywiście zawsze może się zdarzyć ponadprzeciętne odchylenie od normy, dlatego we wskaźniku mamy możliwość ustalenia „krotności” dla wartości odchylenia standardowego. Im większa będzie to wartość, tym bardziej górna i dolna banda znajdzie się dalej od średniej. Bollinger Bands w strategii przyjmuje parametry 20 okresów i 2 odchyleń standardowych. Strategia z racji zajmowania pozycji na interwale minutowym (M1), wymaga od spekulanta wykorzystania pary walutowej o najmniejszym możliwym spreadzie. Dlatego polecana para walutowa przy tej strategii to EURUSD, z racji iż jest najpłynniejsza na rynku Forex, co umożliwia utrzymywanie niskiego spreadu przez większość czasu.


ScalperScalper radzi:

Strategię Scalping RSI BB EURUSD najlepiej sprawdzisz na rachunku demo. Dzięki takiemu podejściu, nie musisz ryzykować pieniędzy, aby przekonać się, czy ten system inwestycyjny się sprawdza. Bezpłatne konto demo możesz zarejestrować tutaj.


Strategia Scalping RSI Bollinger Bands – Wejście w pozycję

Podstawową kwestią, która zdefiniuje nasze dalsze działania jest obserwacja wskaźnika RSI. Kiedy znajduje się on w obszarze niedowartościowania, wówczas szukamy okazji do zajęcia pozycji długiej. Zajęcie pozycji długiej następuje w momencie, kiedy cena wybija z dolnej wstęgi Bollinger Bands, gdy jednocześnie RSI znajduje się w obszarze niedowartościowania. Zajęcie pozycji krótkiej, następuje analogicznie w momencie, gdy dochodzi do wybicia górnej wstęgi BB przy RSI powyżej wartości 70.

EURUSD M1

Skalping należy do specyficznych form zarabiania pieniędzy na rynku. Przy większości strategii trader ogranicza swoje podejście do zaimplementowania określonych wskaźników na platformę, po czym określa czy już doszło do wygenerowania danego sygnału, czy też nie.

W przypadku krótkoterminowej spekulacji istotne jest również, w którym momencie sesji zdecydujemy się na rynkową aktywność. Źle dobrany czas na trading może nas kosztować masę błędów, co przyczyni się do zaksięgowania strat na rachunku. Natomiast każdy trader z doświadczeniem wie, że im dłużej trwa seria strat, tym większe spustoszenie pozostawia w jego psychice.

Rynki europejskie startują o godzinie 9:00, zaś kontrakty na indeksy giełdowe kwotowane są już wcześniej. Często powtarzam, że rynek walutowy jest rynkiem wtórnym, co oznacza że wyraża on sentymenty z tendencji panujących na rynku akcyjnym, towarowym oraz giełdowym. Fakt wtórności tego segmentu gospodarki światowej wynika z tego, iż pieniądze są dewizami, za które przychodzi nam zapłacić za określone dobra. Dlatego też w momencie, kiedy rusza giełda europejska, możemy zaobserwować pozycjonowanie się określonych uczestników rynku, zainteresowanych danym walorem.

Trader krótkoterminowy powinien wykorzystać czas pomiędzy 8-11, by móc zarobić na pozycjonowaniu się inwestorów instytucjonalnych. Po godzinie 11 można odpocząć przez najbliższe 3 godziny, aż do godziny 14, kiedy na rynku „przebudzają się” spekulanci ze Stanów Zjednoczonych. Pomiędzy 14-17, trader powinien znów obserwować parę walutową EURUSD, by móc wyszukać opisane wyżej sygnały. Jednakże należy porzucić handel na 30 minut przed oraz po publikacji istotnych danych makroekonomicznych, które wprowadzają spory zamęt na wykresie i sprowadzają na manowce sporą ilością fałszywych sygnałów.

Wyjście z pozycji – RSI BB EURUSD

Każda transakcja przynosi zysk, bądź stratę na naszym rachunku transakcyjnym. Otwarcie pozycji stanowi jedynie określony element naszego tradingowego biznesplanu. By móc określić, że transakcja przyniosła określony zysk, bądź stratę trzeba w określonym momencie zdecydować się na jej zamknięcie. Oznacza to bowiem, że musimy dokładnie zaplanować, kiedy dojdzie do „zabrania pieniędzy ze stołu”, bez względu na to, czy z profitem czy też ze stratą.

W strategii Scalping RSI BB EURUSD, do zaksięgowania zysku dochodzi w momencie, kiedy cena wróci w obszar średniej kroczącej Bollinger Band. Natomiast zawsze należy dopuścić do siebie możliwość poniesienia straty. Ci, którzy tego nie robią zazwyczaj ryzykują wszystko, by z czasem wszystko stracić. Zlecenie Stop loss należy umieścić w okolicach 7 pipsów od miejsca zajęcia pozycji.

Zarządzanie kapitałem

Strategie z wykorzystaniem niskich interwałów czasowych wymagają od inwestora odpowiedniego przygotowania czasowego, merytorycznego, jak również odpowiednich środków pieniężnych. Jednakże, najważniejszą kwestią jest podejście do zarządzania ryzykiem. Wprawdzie po serii udanych transakcji, kiedy w głowie pojawia się myśl, że inwestor rozgryzł tajemnicę inwestowania, kwestie związane z ryzykiem schodzą na dalszy plan. Ważne żeby zawsze pamiętać, że trading to właściwie nic innego, jak zarządzanie ryzykiem.

Żaden trader nie ma wpływu na emocje uczestników rynku, czy wynik publikowanych danych. Jedyne o czym może zadecydować, to jak wiele jest w stanie zaryzykować w poszczególnej transakcji. Handlując na wykresie M1, spekulant musi dobrać taki poziom ryzyka, by móc przetrzymać 100 stratnych transakcji. W ten sposób będzie mógł przesunąć kwestie obsunięcia kapitału na dalszy plan, natomiast skupić się na poprawnej realizacji założeń strategii. Dlatego też zalecana maksymalna strata nie powinna przekraczać 0,5% kapitału przeznaczonego na inwestycje.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Scalper
Transakcje zawiera w ultrakrótkim horyzoncie inwestycyjnym, trwającym od kilkunastu sekund do kilku minut. Posługuje się różnymi systemami transakcyjnymi opartymi wyłącznie na wskazaniach analizy technicznej. Jego styl tradingu jest bardzo czasochłonny, przez co przy komputerze spędza wiele godzin, zawierając każdego dnia od kilku do kilkudziesięciu transakcji. Dzięki znacznej liczbie składanych zleceń, scalper efekty swoich zmagań rynkowych widzi praktycznie natychmiast.