RSI

    2331

    Relative Strength Index, indeks siły względnej. Jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej na świecie stworzony przez Wellesa Wilder’a. Wskaźnik szeroko wykorzystywany na rynku Forex, akcyjnym, towarowym oraz rynku długu. Zadaniem wskaźnika jest porównywanie ruchów wzrostowych i spadkowych cen zamknięcia w danym okresie czasu (domyślnie jest to 14 okresów). Porusza się w przedziale od 0 do 100 punktów. Przekroczenie poziomu 70 wskazuje na wykupienie rynku, a zejście poniżej poziomu 30 jest sygnałem wyprzedania rynku.

    FP Markets
    Analityk Techniczny
    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.