Bollinger Bands

    Wstęgi Bollingera. Wskaźnik analizy technicznej oparty na zmienności cen danego instrumentu. Składa się z trzech wstęg biegnących wzdłuż wykresu cenowego. W teorii mniejsza szerokość wstęgi wskazuje na niższą zmienność, a więc na niższe ryzyko inwestycyjne. Wstęgi Bollingera mogą być wykorzystywane zarówno na wyższych jak i niższych interwałach. Bollinger Bands jest jednym z narzędzi analizy technicznej doskonale nadającym się do ustawiania zleceń oczekujących oraz zabezpieczających.

    FP Markets
    Analityk Techniczny
    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.