Wstęgi Bollingera – Bollinger Bands

J2T Trade

Przeglądając narzędzia na platformie MT4 oraz na większości popularnych platforma transakcyjnych natrafiamy w pewnym momencie na takie narzędzie, jak Wstęgi Bollingera. Po zaimplikowaniu go bardzo szybko orientujemy się, że tworzą je zaledwie 3 linie. Twórcą wskaźnika jest John Bollinger, od którego nazwiska pochodzi nazwa. John Bollinger urodził się w 1950 roku i jest amerykańskim pisarzem oraz analitykiem finansowym. Początki tego wskaźnika sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. Od tamtego czasu nie tylko narzędzie to na stałe zagościło na wszelkich platformach transakcyjnych, ale także stało się częścią analizy technicznej. Wskaźnik Bollinger Bands jest narzędziem korzystającym ze średniej kroczącej oraz dwóch linii, które znajdują się powyżej i poniżej średniej. Linie te oddalone są o określoną wielkość odchylenia standardowego.

Wielu współczesnych traderów nie wyobraża sobie tradingu bez wykorzystania tego narzędzia w praktyce. Wskaźnik ten jest wynikiem adaptacji band Keltnera oraz popularnego w latach osiemdziesiątych, kanału Donchiana. Fama głosi, że autor bardzo długo nie posiadał nazwy narzędzia, z którego korzystał, aż w końcu zmuszony był znaleźć nazwę na ostatnią chwilę, gdy zdobyło ono większą popularność. Bez większego wysiłku określił linie – Bollinger Bands.

Budowa i działanie wskaźnika Wstęgi Bollingera

Ustawienia fabryczne na platformie MT4 wynoszą – 20, 2. Należy to interpretować jako średnią dwudziestookresową oraz górną i dolną bandę oddaloną o dwa odchylenia standardowe.

Bollinger Bands
Źródło: MetaTrader 4

Wstęgi Bollingera z racji swojej konstrukcji bardzo często są wykorzystywane przez inwestorów krótkoterminowych. Nie oznacza to rzecz jasna, że można z nich korzystać tylko na niskich interwałach. Na niższych interwałach są wykorzystywane na rynkach o dużej zmienności, takich jak np. rynek Forex. Skokowość cen cechująca rynek walutowy sprawia, że narzędzie to znajduje wielu zwolenników. Wykorzystanie wstęg pozwala zidentyfikować istotę ruchu, jak również potencjalne punty zwrotne. Bollinger Bands prezentuje nie tylko zasięg ceny, ale również jej zmienność. Zmienność w tym wskaźniku jest zależna od rozpiętości górnych i dolnych band. Im większa przestrzeń występuje pomiędzy średnią kroczącą a wstęgami, tym zmienność jest większa.

FP Markets

Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Działanie Wstęg Bollingera na prawdziwym rynku najlepiej przetestować na platformie transakcyjnej brokera. Rachunek demo pozwoli Ci sprawdzić działanie wskaźnika na prawdziwych kursach walut i innych instrumentów, ale na wirtualnych środkach. Dzięki temu, nie ponosisz ryzyka utraty swoich środków. Bezpłatne demo utworzysz tutaj.


Wykorzystanie wskaźnika Bollinger Bands

Jest kilka sposobów na korzystanie z tego narzędzia. Ten, z którego będziemy korzystać zależy w sporej mierze od obecnie panującego trendu na rynku.

Zacznijmy od przykładu zastosowania w silnym trendzie. W przypadku silnego trendu wzrostowego, gdzie mamy do czynienia z coraz to wyższymi szczytami i dołkami, zajmujemy pozycje długie przy dolnej bandzie. W ten sposób zajmując pozycje zgodne z trenem wyższego rzędu, wchodzimy w trade korzystając ze wstęg.

Bollinger Bands
Źródło: MetaTrader 4

Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku pozycji krótkich. Wówczas po zidentyfikowaniu coraz niższych dołków oraz coraz niższych szczytów na wykresie, szukamy okazji do zajęcia krótkiej pozycji przy górnej bandzie.

Bollinger Bands
Źródło: MetaTrader 4

Innym sposobem do wykorzystania tego narzędzia jest trading pod wybicie w sytuacji, gdy zidentyfikowaliśmy konsolidację. Konsolidacje najłatwiej zaobserwować w momencie zawężenia się linii. Jest to wynik poruszania się ceny w coraz to węższym zakresie. Dodatkowym potwierdzeniem jest spłaszczenie się średniej ruchomej na wykresie. Wówczas nie widząc dokładnie, w którym momencie oraz w którą stronę dojdzie do wybicia. Doświadczony trader powinien ustawić zlecenia stop, powyżej oraz poniżej obszaru konsolidacji.

Bollinger Bands
Źródło: MetaTrader 4

W trendzie bocznym, w którym ciężko zidentyfikować możliwość wybicia, sposobem na wykorzystanie Wstęg Bollingera, będzie kupno przy dolnej bandzie, zaś sprzedaż przy górnej.

Bollinger Bands
Źródło: MetaTrader 4

Najpopularniejszym z kolei sposobem wykorzystania narzędzia Wstęgi Bollingera, który dodatkowo generuje sygnał kupna, bądź sprzedaży jest wyjście poza obszar górnej/dolnej bandy. W zależności od sytuacji na wykresie bandy rozszerzają się, bądź zawężają. Wyjście poza obszar bandy z reguły jest sygnałem odwrotu.

Bollinger Bands
Źródło: MetaTrader 4

Tutaj pojawia się krytyka tego narzędzia, ponieważ często wyjściu poza obszar bandy towarzyszy kontynuacja ruchu. Przeciwnicy Wstęg Bollingera uznają, że tak jak wiele innych narzędzi to generuje sygnały w określonych momentach i nie idzie za tym żadne przekonanie o słuszności interpretacji. W związku z tym warto te sygnały odpowiednio filtrować, poprzez zejście na niższe interwały w celu potwierdzenia sygnału. Gdy kilka interwałów potwierdza zajęcie pozycji wówczas można uznać, że prawdopodobieństwo fałszywego sygnału jest zdecydowanie mniejsze.

Bollinger Bands
Źródło: MetaTrader 4

Plusy Bollinger Bands

  • Łatwość wykorzystania
  • Możliwość użycia na wszystkich interwałach
  • Łatwe odczytywanie sygnałów
  • Nieskomplikowana konstrukcja

Minusy Wstęg Bollingera

  • Kilka interpretacji

Nasza ocena: 8/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.