Strategia Day Trading Pivot Points

7104
Day Trading Pivot Points
J2T Trade

Day trading od zawsze przykuwał uwagę inwestorów indywidualnych. Wynika to z prostej matematyki, która stoi murem za wszystkimi, którzy handlują na niskich interwałach. Dzięki wykorzystaniu procentu składanego trader ma możliwość generowania ponadprzeciętnego zysku. Jako, że poziomy Pivot Points są wyznaczane na podstawie zachowania ceny, można tę strategię wykorzystywać na każdym instrumencie, który posiada wystarczającą płynność, by móc handlować w przeciągu jednej sesji.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Day Trading Pivot Points

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w strategii jest wskaźnik Pivot Points. Wskaźnik ten automatycznie rysuje poziomy wsparcia i oporu na podstawie punktu równowagi (pivot point – PP). Punkt ten jest rysowany na podstawie typical price (cena maksymalna + cena minimalna + cena zamknięcia / 3). Wsparcia i opory wyznaczane są na podstawie poniższych wzorów:

Pierwszy opór (R1) = (2 x PP) – Cena minimalna
Drugie wsparcie (S1) = (2 x PP) – Cena maksymalna
Drugi opór (R2) = PP + (Cena maksymalna – Cena minimalna)
Drugie wsparcie (S2) = PP – (Cena maksymalna – Cena minimalna)
Trzeci opór (R3) = Cena maksymalna + 2 x (PP – Cena minimalna)
Trzecie wsparcie (S3) = Cena minimalna – 2 x (Cena maksymalna – PP)

USDJPY Pivot Points
źródło: platforma MT4

Dzięki temu automatycznie dochodzi do wyznaczenia istotnych poziomów na kolejną sesję po zakończeniu handlu w danym dniu. Pivot Points można wyznaczać również na interwałach godzinowych oraz tygodniowych, jednakże w tej strategii skupimy się na podstawowej wersji, czyli dzienne Pivot Points. Posiadając rozrysowane na wykresie najważniejsze poziomy, należy skupić się na wykresie M30. Dzięki takiemu interwałowi trader może doskonale pomóc w odnajdywaniu setupów.

FP Markets

Wejście w pozycję z użyciem Pivot Points

„Trend is your friend” głosi słynne powiedzenie traderów, dlatego też nie należy walczyć z panującym trendem, a jedynie szukać okazji, by jak najdłużej móc go wykorzystać. W przypadku strategii daytradingowej z wykorzystaniem Pivot Points należy ocenić panującą tendencję. Oczywiście ocena na wykresie panującego trendu jest możliwa za sprawą wprawionego oka zwolennika Price Action. Trendy możemy wyznaczyć na podstawie nowo tworzących się dołków oraz szczytów. Interwał jest również bardzo istotnym elementem z racji tego, iż na tym samym walorze spoglądając na różne okresy często możemy odnosić wrażenie, że spoglądamy na odmienne instrumenty. Dlatego też w każdej strategii należy dokładnie określić, w jakiej sytuacji mamy do czynienia z określonym trendem. Tak samo w strategii Day Trading Pivot, trend określany jest na podstawie położenia punktu równowagi (Pivot Points) względem poprzedniego dnia. W przypadku kiedy Pivot z dzisiejszego dnia znajduje się powyżej wczorajszego, mamy do czynienia z trendem wzrostowym. W przypadku gdyby znalazł się poniżej, wówczas mielibyśmy wyklarowany trend spadkowy.

DAX30 Pivot Points
źródło: platforma MT4

Wejście w pozycję za pomocą strategii Day Trading Pivot Points odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na zajęciu transakcji przy jednym z oporów (R1, R2, R3) w przypadku określenia tendencji spadkowej. Następuje wtedy, gdy trader zidentyfikuje formację cenową, bądź spadkową. W trendzie wzrostowym zajęcie pozycji następuje wtedy, gdy cena pojawia się w okolicy wsparcia (S1, S2, S3). Jeżeli dodatkowo wsparcie zostanie potwierdzone określoną formacją wówczas zajmuje pozycję.

Kolejnym sposobem na wykorzystanie tej strategii jest handel pod przebicie poziomu oporu R1 lub wsparcia S1. Przy zdefiniowaniu trendu spadkowego, gdy następuje wybicie poziomu S1, potwierdzające zdefiniowany wcześniej trend, warto rozważyć handel pod kontynuację tego ruchu. I podobnie w przypadku trendu wzrostowego, gdy następuje wybicie poziomu R1.


Day TraderDay Trader radzi:

Nie ryzykuj własnych środków, dopóki nie sprawdzisz, że strategia Day Trading Pivot Points działa i potrafisz z niej korzystać. Skuteczność strategii pzetestujesz na rachunku demo – środki są wirtualne, dzięki czemu nie ryzykujesz utraty prawdziwych pieniędzy. Bezpłatne demo zarejestrujesz tutaj.


Pivot Points – wyjście z pozycji

Podstawową kwestią, przed która każdy szanujący się trader powinien się wzbraniać jest utrata kapitału. By kapitał mógł być dostatecznie chroniony, inwestor powinien zawsze rozpocząć trading od ustalenia racjonalnego poziomu Stop loss. Dzięki temu zawsze będzie wychodził od założenia czy nie ponosi zbyt dużego ryzyka, które nie jest w żaden sposób uzasadnione potencjalnym zyskiem. Dlatego też wyjście z pozycji możliwe jest na dwa sposoby – ucinając stratę, bądź księgując zysk. Stop Loss powinien znajdować się poniżej S1 (ewentualnie S2, w celu zapewnienia dostatecznego miejsca do poruszania się ceny) w przypadku długiej pozycji, przy obronie wsparcia w trendzie wzrostowym. W przypadku odbicia się ceny od poziomu R1 na rynku niedźwiedzia, zlecenie obronne winno znaleźć się powyżej R1 (bądź R2). Zlecenie Take profit powinno znaleźć się w okolicach poziomu R1 – dla zlecenia kupna, oraz S1 – dla zleceń sprzedaży.

Drugim sposobem zajmowanie pozycji, które zostało opisane we wcześniejszej części artykułu jest gra pod tzw. wybicia (z angielskiego break-out). W tym wypadku również, należy pamiętać o tym, jak ważne jest ustawienie SL, bez którego trader naraża się na utratę całości swojego kapitału, który posiada na rachunku. W przypadku wybicia ponad poziom R1 na rynku byka, trader powinien zlokalizować swoje zlecenie obronne poniżej Pivot Point (PP). W sytuacji trendu spadkowego, spekulant na rynku kontraktów CFD, powinien umieścić zlecenie Stop Loss powyżej Pivot Point centralnego (PP). W przypadku zagrania pod wybicie z danego przedziału cenowego, należy pamiętać, że cena często wykracza ponad swój średni zasięg ruchu, co tworzy sytuację, w której można osiągnąć ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka (r/r ratio). Dzięki temu, ustawianie poziomu Take profit traci swoje uzasadnienie, na rzecz ręcznego przesuwania zlecenia SL. Wtedy możemy połączyć wykorzystanie poziomów Pivot Point z lokalnymi dołkami/szczytami. Często dochodzi do wybicia się ponad/poniżej poziom R3/S3, co powoduje że dalej powinniśmy przesuwać SL na podstawie obserwacji zachowania ceny.

EURUSD Pivot Points
źródło: platforma MT4

Money management w strategii Day Trading Pivot Points

Co do zarządzania kapitałem powstało już wiele książek, wykładów, oraz różnych sugestii, wszelkiej maści guru inwestycyjnych, czy szkoleniowców. Zarządzanie kapitałem należy do kwestii związanych z własną oceną, w zależności od stylu inwestowania oraz indywidualnego podejścia związanego z awersją do ryzyka. Przedstawiona strategia Pivot Points należy do grupu daytradingu, co sugeruje zamykanie pozycji w przeciągu trwania jednej sesji giełdowej (w przypadku instrumentów kwotowanych na giełdach), bądź do końca doby (w przypadku instrumentów kwotowanych 24 godziny na dobę). Metoda ta pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, związanych z naliczeniem swap oraz niepewności wynikającej z potencjalnego pojawienia się luki cenowej przy otwarciu kolejnej sesji.

Daytrading może polegać na otwieraniu jednej, bądź kilku transakcji dziennie, jak również może się wiązać z zajmowaniem kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset transakcji dziennie. Strategię Day Trading Pivot Point, możemy z pewnością zaliczyć do pierwszej grupy, gdzie tych transakcji dziennie będzie raptem kilka. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zajmujemy pozycje na więcej niż jednym instrumencie. W związku z powyższym zarządzanie kapitałem może dopuszczać klasyczne 1-2 % ryzyka na transakcję w przypadku 1-2 instrumentów, na których aktywnie dokonujemy zleceń. Z kolei w przypadku transakcji na większej ilości instrumentów finansowych należy zachowywać się bardziej zachowawczo. Mowa bowiem o ryzyku nie przekraczającym 0,5-0,75% na jedną transakcję. Wynika to z faktu, że w sytuacji kiedy będziemy mieli serię strat, które potrwają np. kilka dni, to nie będziemy w stanie otworzyć żadnej kolejnej pozycji, jeżeli angażowaliśmy zbyt wiele kapitału. Należy o tym zawsze pamiętać, zanim wpadniemy w wir overtradingu.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Day Trader
Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.