Podatek od wygranych i zysków – kryptowaluty, kasyno, broker. Co trzeba wiedzieć?

608
Podatek od wygranych

Wygrane w konkursach, kasynie, zyski z obrotu kryptowalutami czy akcjami podlegają opodatkowaniu. Co trzeba wiedzieć o podatku od wygranych i zysków? Jak się rozliczać z tytuły takich przychodów?

Handel kryptowalutami a rozliczenie PIT

Obrót kryptowalutami jak bitcoin, ethereum, litecoin, wymaga trochę innego podejścia podatkowego. Obowiązują szczególne zasady w przypadku rozliczania zysków z tytułu kopania kryptowalut lub zarabiania na handlu nimi. Także rozliczenia wykonywane w kryptowalutach wymagają innego podejścia. W roku 2020 – począwszy od rozliczeń za rok 2019 – zmienił się sposób się rozliczania kryptowalut. Podatnicy obracający walutami wirtualnymi są zobowiązani do rozliczenia w rocznej deklaracji PIT przychodów i kosztów transakcji z tego tytułu. Te kategorie rozlicza się w PIT-38 w źródle kapitały pieniężne. Przychody i koszty są rozliczane oddzielnie od pozostałych kwot w ramach grupy kapitałów pieniężnych, co oznacza, że przychody z tytułu kryptowalut nie są sumowane z przychodami z tytułu sprzedaży akcji, praw finansowych, udziałów etc., a koszty nie mogą być sumowane z kosztami z tytuły tych czynności. Różnicę przychodów i kosztów także rozlicza się oddzielnie w ramach kryptowalut, wpisując ją w oddzielnej rubrykę. Warto też wiedzieć, że nie można kupować kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać ich w firmie, korzystając z PIT-36, PIT-36L czy PIT-28.

Wysokość podatku PIT ze sprzedaży kryptowalut

Podatek od kryptowalut wynosi 19% podstawy opodatkowania, czyli przychodu po odjęciu kosztów. Nie ma tu możliwości stosowania odliczeń czy ulgi podatkowej. Podatek od sprzedaży kryptowalut nie musi by rozliczany w ciągu roku – rozlicza się go dopiero na koniec w deklaracji rocznej i uiszcza sumaryczny roczny podatek.

Podatek od zysków kapitałowych

Zyski kapitałowe to wszelkie dochody uzyskane z tytuły inwestycji w obligacje, fundusze kapitałowe, pożyczki, papiery wartościowe oraz od dywidend czy wkładów oszczędnościowych na lokatach i depozytach. Podatnik, który osiągnie zysk od inwestycji, musimy odprowadzić od niego podatek. Nazywa się to podatkiem od zysków kapitałowych, potocznie zwanym też podatkiem Belki – bo to ten minister finansów go wprowadził w roku 2002. Początkowo stawka podatku Belki wynosiła 20% i obejmowała jedynie oszczędności w bankach, po dwóch latach zmniejszono stawkę do 19% i rozszerzono go na inne zyski. Stawka podatku jest stała, niezależnie od zarobionej kwoty – to podatek liniowy.

FP Markets

Rozliczenie podatku Belki

Stała kwota podatku oznacza, że prosto go rozliczyć. Nie ma tu progów, ulg i kwoty wolnej od podatku. Wystarczy odliczyć 19% od dochodów. Co ważne, gdy chodzi o lokaty i konta oszczędnościowe, to bank zajmuje się rozliczeniem podatku Belki. W przypadku innych zysków kapitałowych, podatek Belki rozlicza się na formularzu PIT-38. Łatwiej jest rozliczyć się z podatku Belki przy współpracy z biurem maklerskim, bo to ono przygotowuje zestawienie transakcji z wykazem zysków i wysyła do podatnika na formularzu PIT-8C. Wystarczy te dane przepisać do odpowiedniej kolumny na PIT-38. Co ważne, także straty trzeba wpisać do formularzu PIT-38 – choć oczywiście w tej sytuacji nie płaci się podatku Belki.

Podatek od wygranych w kasynie, loteriach

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT od początku stycznia 2018 roku środki wygrane w grach hazardowych – jak zyski od wygranej są objęte podatkiem, tak samo jak wygrane w konkursach czy innego rodzaju grach oraz w zakładach wzajemnych. Ten podatek jest ryczałtowy i wynosi 10% dla jednorazowych wygranych wynoszących powyżej 2280 zł. Podatki pobiera się przy wypłacie nagrody lub organizator powiększa wygraną, by wypłacić kwoty już po potrąceniu podatku i wynoszące dokładnie tyle, co wartość nominalna nagrody. Innym słowy, to operator gier i loterii musi zadbać o to, by odprowadzić zryczałtowany podatek. Podatek od wygranej płaci się zarówno w przypadku zysków uzyskanych z tytułu wygranych w konkursach, grach, zakładach wzajemnych w Polsce, jaki za granicą, na terytorium państwa należącego do Europejskiego Terytorium Gospodarczego.

Trader's Area
Trader's Area tworzymy z pasji do rynków finansowych i tradingu online. Tym zajmujemy się na co dzień i w tym jesteśmy najlepsi. Nasz cel jest jasny – dostarczyć Ci najbardziej sprawdzonych narzędzi, które wykorzystasz w swoim tradingu. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię, uwolnimy Twój potencjał i przyczynimy się do Twojego sukcesu w inwestowaniu na rynkach finansowych. Wierzymy, że dzięki tradingowi online będziesz w stanie zrealizować swoje marzenia i wyznaczone cele.