Jak Grać na Forex i CFD [Poradnik dla Początkujących]

Jak grać na Forex i CFD
J2T Trade

Wielu początkujących traderów zadaje sobie pytanie, jak grać na Forex i CFD? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla młodych adeptów sztuki spekulacji.

Forex trading online może się jedynie wydawać bardzo prosty, zaś w rzeczywistości stanowi zarówno wyzwanie, jak też próbę charakteru dla uczestników tego największego światowego rynku. Zanim odpowiemy na pytanie, jak inwestować na Forex, zacznijmy od podstaw.

Czym Jest Rynek Forex?

Forex jest międzynarodowym rynkiem walutowym, na którym największe instytucje finansowe na świecie, takie jak banki, czy fundusze, zajmują się handlem walutami. Gra na forex trwa przez 24 godziny, 5 dni w tygodniu.

Tydzień pracy na Forex rozpoczyna się wraz z otwarciem nowozelandzkiej giełdy (późny wieczór w niedzielę, czasu polskiego), a kończy się zamknięciem giełdy w Stanach Zjednoczonych (piątkowy wieczór, czasu polskiego).

FP Markets

Inwestorzy indywidualni nie handlują bezpośrednio z bankami, natomiast dzięki dostępności platform u brokerów Forex, mają możliwość uczestniczenia w Forex trading online. Mogą to robić z dowolnego miejsca na ziemi, jeśli ich komputer, smartphone, czy tablet posiada dostęp do Internetu.

Gra na rynku Forex przewiduje handel parami walutowymi. Pary walutowe są kwotowane do 4 miejsca po przecinku – jest to tzw. pips. Często u brokera Forex i CFD, możemy zauważyć pary walutowe z 5 miejscami po przecinku – jest to tzw. minipips.

Jak Grać na Forex?

Handlując na rynku walutowym bardzo szybko orientujemy się, że wszystkie instrumenty występują w parach, nazywanych parami walutowymi. Pierwszą walutą w parze jest waluta bazowa, zaś drugą waluta kwotowana.

Otwierając pozycję, spekulant dokonuje transakcję na walucie bzowej, zaś w kwotowanej dokonuje się rozliczenie tej transakcji, które jest przeliczane na walutę rachunku – w zależności od preferencji, trader może założyć rachunek w dowolnej walucie dostępnej u brokera.

Fakt, że pary walutowe występują w parach wynika z tego, że każda wycena potrzebuje punktu odniesienia. W przypadku handlu na polskiej giełdzie GPW, punktem odniesienia jest polski złoty (PLN). Z kolei na amerykańskiej giełdzie będzie to dolar amerykański (USD). W innych państwach będzie to oficjalna waluta danego kraju.

Co z kolei będzie punktem odniesienia dla jednej waluty na rynku walutowym? Rzecz jasna druga waluta.

Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z wykorzystaniem dźwigni finansowej, która umożliwia zajmowanie pozycji o ekspozycji znacznie większej, niż posiadany przez tradera kapitał dostępny na rachunku.

By móc zawrzeć transakcję na Forex, trader zobligowany jest uiścić depozyt zabezpieczający, który jest zależny od wysokości dźwigni finansowej. Wielkość dźwigni finansowej jest zależna od typu aktywa danego instrumentu bazowego, na który jest zawierany kontrakt, jak również od typu sklasyfikowania klienta.

Klient może zostać określony jako klient detaliczny, bądź klient profesjonalny. Klienci detaliczni w Europie mogą liczyć na dźwignię finansową od 1:2 do 1:30. W praktyce oznacza to, że klient detaliczny zawierając transakcję na Forex musi posiadać na rachunku dostępne środki w wysokości między 50%, a 3,33% wartości zlecenia.

Dla przykładu – klient detaliczny chcąc zawrzeć transakcję o wartości 100 000 EUR (tzw. 1 lot) na instrument EURUSD, który posiada dźwignię finansową o wielkości 1:30, zobowiązany jest posiadać na rachunku przynajmniej 3333 EUR, bądź ekwiwalent w walucie rachunku.

Teraz już wiesz, jak grać na rynku Forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej. A czy wiesz, że klienci profesjonalni mogą korzystać z dowolnego lewarowania oferowanego przez brokerów Forex – nawet 1:500.

Kontrakty CFD Co To Jest

Aby móc odpowiedzieć na pytanie, jak grać na CFD, przede wszystkim należy dokładnie zrozumieć, co to są kontrakty CFD? Kontrakt CFD jest akronimem Contracts For Difference, które w języku polskim oznacza kontrakt na różnice kursowe.

Przedmiotem kontraktów CFD są instrumenty m. in. z rynku akcyjnego, towarowego, czy walutowego, które nazywane są instrumentami bazowymi. By móc zrealizować transakcję potrzebne są dwie strony – kupujący oraz sprzedający.

Kupujący posiada wówczas pozycję długą i zakłada wzrost instrumentu bazowego. Sprzedający z kolei, posiada pozycję krótką i spodziewa się spadków instrumentu bazowego – jest to Forex gra na spadki.

W praktyce oznacza to, że jeśli aktualna cena będzie wyższa od ceny transakcji, wówczas sprzedający płaci różnicę kupującemu. W przeciwnym wypadku, jeśli aktualna cena będzie znajdować się poniżej ceny transakcji, wówczas kupujący zobligowany jest zapłacić różnicę sprzedającemu.

Forex jest niezwykle popularnym rynkiem, ze względu na możliwość wykorzystania deprecjacji danej waluty, w celu zainkasowania zysku. Dzięki tej możliwości spekulant walutowy wie, jak grać na spadkach Forex.

Kontrakty CFD opinie mają różne. Traderzy widzą w nich potencjał do zarabiania pieniędzy na Forex zarówno w trendach wzrostowych oraz spadkowych, jak również szansę do zabezpieczenia swojego portfela przed ryzykiem systematycznym.

Inni z kolei zarzucają temu rynkowi brak transparentności, ze względu na fakt, iż często drugą stroną transakcji jest dostawca usługi, czyli broker. Niektórzy przedstawiciele środowiska traderskiego zarzucają brokerom, że będąc drugą stroną transakcji powstaje jawny konflikt interesów. Wraz z rozwojem usług brokerskich, dostawcy usług zaczęli określać rynek referencyjny danego instrumentu, co pozwala zobaczyć, w jakim stopniu zachowanie instrumentu na rachunku, odzwierciedla instrument bazowy.

Jak Tradować na Kontraktach na Różnice Kursowe

W poprzedniej części zostało powiedziane kontrakty CFD co to jest. Teraz kiedy wiesz już, co to są kontrakty na różnice kursowe CFD, kolejnym ważnym pytaniem powinno być, jak grać na CFD?

Handel z wykorzystaniem instrumentów na różnice kursowe CFD odbywa się w identyczny sposób, jak inwestowanie na rynku Forex. Spekulant określa na podstawie swojej analizy, czy większe jest prawdopodobieństwo wzrostu, czy może spadku określonego instrumentu.

Następnie, jeśli spodziewa się wzrostu powinien zająć pozycję długą, czyli dokonać transakcji kupna. W przypadku, gdy spodziewa się deprecjacji ceny, wówczas powinien zająć pozycję krótką, czyli dokonać sprzedaży. To właśnie odpowiedź Forex jak grać na spadkach!

Handel z wykorzystaniem kontraktów CFD umożliwia składanie zleceń po cenach rynkowych, jak również z limitem, bądź limitem aktywacji (zlecenie STOP). Dzięki temu inwestor może dokładnie określić, jaka cena kupna, bądź sprzedaży go interesuje.

Jednocześnie każda platforma inwestycyjna umożliwia odpowiednie zarządzanie ryzykiem, dzięki takim zleceniom, jak Take Profit oraz Stop Loss. Zlecenie Take Profit[/gossary] umożliwia zamknięcie pozycji i zainkasowanie zysku, w momencie gdy cena dojdzie do ustalonego punktu docelowego.

Zlecenie Stop Loss jest zleceniem ograniczającym stratę, w przypadku gdy doszłoby do odwrotnej sytuacji, niż w zakładanym przez tradera scenariuszu. Spekulant określa, przy jakiej cenie instrumentu, na którym zdecydował się zawrzeć pozycje, wycofa się z transakcji.

Choć zlecenie Stop Loss kojarzy się z koniecznością zamknięcia transakcji na stracie, należy pamiętać, że ustalenie poziomu Stop Loss jest kluczowe. Wynika to z faktu, iż wykorzystanie wysokiej dźwigni finansowej może doprowadzić do utraty wszystkich środków na rachunku inwestycyjnym.

Zacznij od Rachunku Demonstracyjnego!

Po zapoznaniu się z informacjami, jak wygląda gra na giełdzie Forex oraz co to są kontrakty CFD, powstaje pytanie, jak zacząć grać na Forex. Chociaż wizja zarobienia dużych pieniędzy na Forex i CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest niezwykle kusząca, należy mieć na względzie, że nie należy ona do najłatwiejszych.

Traderzy bardzo często pomijają konieczność nauki i decydują się na handel na rachunkach rzeczywistych, automatycznie narażając się na utratę swojego depozytu.

Praktycznie każdy broker Forex i CFD umożliwia swoim klientom handel na rachunku demonstracyjnym – znanym jako rachunek demo. Dzięki temu, inwestor może handlować za pomocą wirtualnych środków w warunkach odzwierciedlających rzeczywisty rynek. Sprawia to, że trader może testować różne podejścia do handlu, sprawdzić różne interwały czasowe, w celu wybrania najlepszego pod swój handel online.

Teraz już wiesz, jak zacząć grać na giełdzie Forex. Nie zapominaj jednak o zarządzaniu ryzykiem i kapitałem!

Zbuduj Swoją Strategię i Model Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem

Budowanie strategii inwestycyjnej stanowi trzon i absolutny fundament tego, jak grać na Forex oraz jak grać na Forex i CFD. Bez określonej strategii inwestycyjnej, trader nie będzie w stanie określić, w którym momencie powinien otworzyć zlecenie, jak również czy zająć pozycję długą, czy może krótką oraz kiedy je zamknąć.

Wspomniane wcześniej konto demonstracyjne pozwala na testowanie różnych podejść do rynku i wykorzystanie najlepszego, w celu pomnażania swojego kapitału.

Sposób otwierania i zamykania pozycji, to tylko jeden z elementów skutecznej drogi spekulacji. Należy pamiętać, że równie kluczowym jest sposób, w jaki trader decyduje się zarządzać swoim kapitałem.

Zarządzanie kapitałem określa szereg działań związanych, z tym w jaki sposób wykorzystujesz swój kapitał na rachunku. Jednym z nich jest kwestia, jak duże decydujesz otwierać transakcje. Idea wykorzystania całości dostępnych środków, w celu szybkiego pomnożenia pieniędzy, stanowi ogromną pokusę, natomiast Ty jako świadomy spekulant i inwestor, powinieneś się jej oprzeć.

Musisz określić, jakiej wielkości transakcje będziesz otwierać, by ewentualna seria strat nie wyeliminowała możliwości dalszego inwestowania na Forex. Gra na giełdzie Forex jest bezlitosna dla tych, którzy nie potrafią kontrolować swoich emocji.

Dobrym podejściem jest stosowanie wielkości Stop Loss odpowiadającego określonemu procentowi Twojego rachunku – np. 2%. Jeśli przykładowo swój Stop Loss chcesz postawić w odległości 50 pipsów od ceny wejścia, na parze walutowej EURUSD, a na Twoim rachunku jest 10 000 USD, wówczas maksymalne ryzyko wynosi 200 USD.

Transakcja o wielkości jeden Lot Forex, opiewa na 100 000 jednostek waluty bazowej, a zmiana o jeden pips, przyczynia się do zmiany salda rachunku o 10 USD na EURUSD. W związku z powyższym, wielkość transakcji ze zleceniem stop loss 50 pipsów od ceny transakcji, nie powinna przekraczać 0,4 lota (40 000 jednostek waluty bazowej).

W momencie, gdy będziesz miał gotową skuteczną strategię inwestycyjna oraz model zarządzania ryzykiem, wówczas możesz przejść na rachunek rzeczywisty u sprawdzonego brokera, gdyż wtedy bedziesz już wiedzieć, jak grać na giełdzie Forex.

Jak Grać na Forex i CFD – Podsumowanie

Z powyższego artykułu dowiedziałeś się, w jak zacząć grać na Forex, co to są kontrakty CFD oraz jak w praktyce wygląda inwestowanie na Forex. Warto by rozpocząć swoją naukę czym prędzej. Założyć rachunek demonstracyjny i sprawdzić, która strategia inwestycyjna spełnia Twoje oczekiwania.

W zależności od przyjętego systemu można handlować w interwałach minutowych, godzinnych, albo dziennych. Kwestia doboru jest całkowicie indywidualna, także długoterminowa gra na Forex jest także możliwa, aczkolwiek wiąże się z wykorzystaniem odpowiednio mniejszej dźwigni finansowej.

Jeśli nie masz pomysłu na Forex trading online, skorzystaj z dostępnych w sieci strategii inwestycyjnych, przetestuj je na demo, a następnie sam określ, czy są skuteczne. Pamiętaj, że w wybranym okresie czasowym każda strategia może okazać się skuteczna. Warto więc testować strategie w różnych okresach, by móc sprawdzić czy ich sukces nie jest związany z chwilowym zachowaniem rynku.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Day Trader
Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.