Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie GPW S.A.

    Polska giełda papierów wartościowych założona 12 kwietnia 1991 roku przez Skarb Państwa, sprywatyzowana w 2010 roku. Główne indeksy giełdy to WIG (Warszawski Indeks Giełdowy); WIG 20; mWIG 40 oraz sWIG 80. Na GPW notowane są akcje, obligacje, prawa poboru, opcje oraz kontrakty futures na indeks WIG 20 i inne instrumenty finansowe.

    FP Markets
    Inwestor
    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.