Para walutowa

    1978

    Na rynku walutowym inwestorzy nie mają do czynienia z pojedynczymi walutami, a z parami walutowymi. Para walutowa to dwie waluty, których wartość jest do siebie porównywana. Pierwsza waluta w parze to waluta bazowa, a druga waluta to waluta kwotowana. Kurs pary walutowej to wartość jednej jednostki waluty bazowej wyrażona w walucie kwotowanej.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.