IMF

    1842

    International Monetary Fund, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Międzynarodowa instytucja finansowa powołana w 1944 roku. Jej celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy walutowej oraz utrzymanie płynności międzynarodowych systemów płatniczych. Zadaniem MFW jest także rozwój handlu międzynarodowego oraz wsparcie państw mających problemy finansowe.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.