Formacja flagi

    1951

    Pojawia się na wykresie jako kanał cenowy będący korektą trwającego ruchu. Występuje zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym. Zwykle buduje się mniej więcej w połowie ruchu. Flaga w trendzie wzrostowym skierowana jest w dół, a flaga w trendzie spadkowym skierowana jest w górę. Wybicie z formacji flagi w stronę zgodną z poprzedzającym ją ruchem jest sygnałem kontynuacji trendu. Jej budowa trwa zwykle około trzech tygodni.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.