Euronext Amsterdam

    2325

    Amsterdam Stock Exchange. Giełda Papierów Wartościowych w Amsterdamie założona w 1602 roku. Od 2000 roku wchodzi w skład grupy Euronext, którą utworzyła wraz z giełdami z Brukseli oraz Paryża. Najważniejszy indeks giełdy to AEX. Po przejęciu Euronext przez NYSE stanowi część transatlantyckiej grupy giełdowej NYSE Euronext (będącej częścią Intercontinental Exchange), do której należy giełda paryska, amsterdamska, brukselska, lizbońska, nowojorska oraz kilka innych giełd amerykańskich.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.