Dywidenda

    1899

    Część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla wspólników lub akcjonariuszy (w zależności od rodzaju spółki). O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemal zawsze dywidenda wypłacana jest w formie środków pieniężnych, jednak teoretycznie może zostać wypłacona także w formie innych aktywów posiadanych przez spółkę.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.