Commodity Channel Index CCI

    1909

    Indeks kanału towaru. Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez Donalda Lamberta. Jego głównym przeznaczeniem była analiza techniczna rynku towarowego, później został przeniesiony także na inne rynki. Jeden z najpopularniejszych oscylatorów na świecie. Mierzy odchylenie ceny instrumentu finansowego od jej średniej wartości. Commodity Channel Index bazuje na cenach zamknięcia, maksimum oraz minimum. Analiza odczytów wskaźnika bazuje na przekroczeniu poziomów 100 oraz -100.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.