CFTC

    1795

    Commodity Futures Trading Commission. Niezależna agencja nadzorcza działająca w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest regulacja rynku kontraktów futures i ochrona tego rynku przed nadużyciami. Jest to odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego skierowanej wyłącznie na rynek kontraktów futures. W każdy piątek Commodity Futures Trading Commission publikuje tygodniowy raport CFTC o zmianie wartości pozycji na rynku kontraktów futures.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.