Zawierając transakcje z wykorzystaniem tej strategii, należy przede wszystkim skupić się na instrumentach posiadających niski spread, który nie rozszerza się powyżej wartości 1 pipsa. Doskonale się sprawdzają pary walutowe z grupy majors na rynku FX, z racji tego że cechują się najniższą różnicą między cena bid oraz ask.

W przypadku obawy, że może dojść do rozszerzenia się spreadu, trzeba wykluczyć godziny „niepewności”, czyli te kiedy na rynek wpływaja dane makroekonomiczne. Dane te oraz godziny publikacji zawsze można sprawdzić w Kalendarzu Inwestora.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Standard Deviation

W strategii wykorzystujemy swego rodzaju kanał, który składają się ze średniej kroczącej oraz górnej i dolnej bandy oddalonej o określone odchylenie standardowe.

W poniższym systemie wykorzystujemy średnia kroczącą wykładniczą, która przyjmuje wartości z ostatnich 10-iu okresów. Natomiast odchylenie standardowe (standard deviation) będzie wynosiło 1, przez co zarówno górna, jak i dolna banda będą się znajdowały znacznie bliżej średniej, przez co sygnały pojawiają się znacznie częściej.

Strategia Standard Deviation Scalping – wejście w pozycję

Scalping jest strategią, którą cechuje wysoka częstotliwość zawieranych zleceń, co powoduje, że często traderzy wykorzystujący tą strategię w celu generowania pieniędzy ignorują kwestie związane z dominującym trendem. W tej strategii jednak szukamy zagrań zgodnie z dominującym trendem.

Trend ten jest określany na podstawie kąta nachylenia średniej kroczącej i w przypadku trendu wzrostowego, czekamy na sygnał kupna, jednocześnie ignorując sygnały sprzedaży. W przypadku trendu spadkowego określonego na podstawie średniej EMA, szukamy jedynie okazji do zajęcia pozycji krótkiej na rynku, z jednoczesnym zignorowaniem sygnałów kupna. Trwa to tak długo, dopóki kąt nachylenia średniej nie wskaże na zmianę tendencji rynkowej.

Sygnał kupna pojawia się, gdy w trendzie wzrostowym cena schodzi poniżej dolnej bandy, po czym wraca powyżej niej.

W przypadku sygnału sprzedaży, to pojawia się on, gdy dojdzie do wyjścia powyżej górnej bandy, w trendzie spadkowym, po czym następnie cena zawróci w obszar pomiędzy bandami.

Wykres USDJPY


ScalperScalper radzi:

Strategię Standard Deviation Scalping najlepiej sprawdzisz na rachunku demo, dzięki któremu nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo otworzysz tutaj.


Wyjście z pozycji w strategii scalping na bazie odchylenia standardowego

Stop Loss w strategii Standard Deviation Scalping wynosi 8 pipsów i w przypadku osiągnięcia tego pułapu należy bezzwłocznie zamknąć transakcję, by ochronić swój rachunek przed wyzerowaniem. Wyjście z pozycji następuje wtedy, gdy zostaje osiągnięty poziom Take Profit, który wynosi również 8 pipsów.

Dodatkową metodą zamykania zleceń jest zaksięgowanie zysku na górnej bandzie w przypadku zlecenia kupna, bądź zamknięcia na dolnej bandzie w momencie, gdy aktywne jest zlecenie sprzedaży. Tego typu zamykanie pozwoli traderowi na zwiększenie swojej skuteczności, która jest kluczowa w zarabianiu pieniędzy z wykorzystaniem tej metody.

Zarządzanie kapitałem – scalping

Z racji handlu na niskich interwałach czasowych oraz częstym zawieraniu transakcji, trader musi się liczyć z tym, że w przypadku serii strat jego kapitał inwestycyjny będzie mocno zubożony. Dlatego też, należy mieć na uwadze, iż z racji częstych transakcji nie powinno się przeznaczać więcej niż 0,4% swojego kapitału inwestycyjnego na pojedynczą transakcję.

Warto podkreślić na koniec, że to właśnie zarządzanie kapitałem jest swego rodzaju kluczem do udanych inwestycji.