Strategia Price Action Fractals Scalping FX

6519
Scalping Dollar
J2T Trade

Scalpingowe systemy transakcyjne przeznaczone są dla najbardziej wytrzymałych traderów. Całość akcji rozgrywa się w przeciągu minut, a czasem sekund, co uniemożliwia handel z wyeliminowaniem emocji szargających spekulantem. Czas reakcji musi bowiem być błyskawiczny, a to z kolei powoduje wzrost adrenaliny, co w naturalny sposób budzi różne obawy oraz lęki. Oczywiście scalping ma swoją cenę, natomiast należy pamiętać, iż odpowiednia strategia w niskim interwale czasowym, która generuje profity, pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Stąd też możemy odnaleźć ogromne zainteresowanie wśród społeczności traderów metodami spekulacyjnymi.

Jedni uważają tego typu podejścia za genialne, dzięki czemu w kilka dni, czy tygodni mogą uzyskać stopy zwrotu rzędu kilkuset, czy nawet tysięcy procent względem wpłaconych środków. Z kolei inni unikają metody scalpingowej jak ognia, gdyż uważają, że handel w tak niskich interwałach jest jedynie sposobem na szybkie wyczyszczenie rachunku inwestycyjnego z uwagi na ogromny „szum informacyjny” na niskich interwałach. Zarówno jedni jak i drudzy mają swoje racje, a przysłowiowy „diabeł” jak zwykle tkwi w szczegółach. Przyjrzyjmy się zatem strategii, która stara się łączyć okazje inwestycyjne ze zdrowym rozsądkiem, by móc ostatecznie wybrnąć z walki z rynkiem obronną ręką.

Narzędzia wykorzystane w strategii Price Action Fractals Scalping

Podstawowym elementem strategii jest wykorzystywanie fraktali, które Bill Williams dołączył do zasobów traderów korzystających z analizy technicznej. Fraktale mają na celu wyznaczania lokalnych dołków oraz szczytów. Lokalny szczyt jest wyznaczany na podstawie pięciu ostatnich świec, z czego środkowa jest najwyższa. Z kolei lokalny dołek zostaje ustalony na tej samej zasadzie, z tym że środkową świecą będzie ta, która jest najniżej usytuowana. W związku z powyższym, fraktale tworzą się w następujących sytuacjach:

Fraktale

FP Markets

Dodatkowo w strategii Price Action Fractals Scalping Trading wykorzystuje się średnie wykładnicze, które często przewijają się w różnego rodzaju strategiach. Wynika to z prostoty konstrukcji średnich oraz ich wykładniczej odmiany, która przydaje się w niskich interwałach. Strategia ta wykorzystuje EMA 6, 12 oraz 34-okresowe. Wszystko to odbywa się na interwałach 5-minutowych. Parametry dobrane do strategii odpowiadają 30-minutom, godzinie oraz dwóm godzinom i pięćdziesięciu minutom. Średnie te (EMA), które ze swojej natury skupiają się na najświeższych danych oraz ich parametry, pozwalają na jednoczesne skupienie się na niskich interwałach oraz wyzbycie charakterystycznych dla nich „szumów”. Strategia Price Action Scalping wykorzystywana jest na jednych z najpłynniejszych par walutowych z grupy Forex majors, czyli EURUSD, GBPUSD i AUDUSD.


ScalperScalper radzi:

Chcesz sprawdzić, jak strategia Price Action Fractals Scalping FX działa w praktyce? Zacznij od demo – środki na koncie demonstracyjnym są wirtualne, dzięki czemu nie ryzykujesz utraty prawdziwych pieniędzy. Zarejestruj się tutaj.


Wejście w pozycję w strategii Price Action Fractals

Podstawową kwestią związaną z handlem za pomocą Price Action Fractals Scalping Trading Strategy jest identyfikacja trendu. Trend ten jest wyznaczany na podstawie położenia ceny względem średnich. Trend wzrostowy jest identyfikowany w momencie, w którym cena znajduje się powyżej 6-okresowej średniej wykładniczej (EMA), która to znajduje się powyżej średniej 12-okresowej. Natomiast obie wspomniane średnie znajdują się ponad 34-okresową EMA. W przypadku trendu spadkowego, cena znajduje się poniżej 6-okresowej średniej. Analogicznie do trendu wzrostowego, średnia 12 i 34-okresowa potwierdzają trend wyższego rzędu. W tym wypadku znajdują się powyżej 6-okresowej EMA.

AUDUSD M5

Oczywiście kluczowym punktem strategii są fraktale, które w doskonały sposób identyfikują punkt lokalnego wsparcia bądź oporu. Dlatego też warto zająć pozycję w momencie, kiedy trend został jednoznacznie zidentyfikowany, a cena oddali się od fraktala o co najmniej 2 pipsy.

EURUSD M5

Wyjście z pozycji – Take profit i Stop loss

Każda strategia musi zostać odpowiednio sprawdzona na danym instrumencie oraz należy uwzględnić specyfikę funkcjonowania danego instrumentu. Dlatego też Stop loss w omawianej strategii jest ustawiany powyżej fraktala (świecy oznaczonej fraktalem) w przypadku zlecenia sprzedaży, bądź poniżej fraktala w przypadku zlecenia kupna. Jednocześnie uwzględniając wartość nominalną danego instrumentu, Take profit jest przewidziany na wartości 8 pipsów zysku w przypadku EURUSD. Z kolei AUDUSD posiada zlecenie księgowania zysków po 6-pipsowym ruchu w przewidzianym przez tradera kierunku, zaś GBPUSD aż 10 pipsów.

Zarządzanie kapitałem podczas stosowania strategii PA Scalping FX

Zarządzanie kapitałem stanowi podstawę każdej dobrej transakcji w tradingu. Pomimo tego, że wszyscy spekulanci przywiązują znaczenie do sygnału zawarcia transakcji oraz jej zamknięcia w miarę możliwie szybki sposób, to specyfika handlowania na rynku wymaga od nas ciągłego doskonalenia się w kwestii zarządzania ryzykiem. Część spekulantów wierzy w tradycyjny model zarządzania kapitałem. Model ten wykorzystuje całość dostępnego kapitału inwestycyjnego, by następnie móc zaryzykować określony procent swoich możliwości. W przypadku handlu na rachunku o przykładowej wielkości 10 000 PLN, trader ustaliłby np. stop loss wielkości 100 PLN, co oznaczałoby że nie zamierza on ryzykować więcej niż 1% swojego kapitału na danej transakcji. Z kolei zwolennicy maksymalizacji stopy zwrotu oraz wykorzystania dostępnej dźwigni finansowej, zdecydowaliby się na wpłatę wielkości 100 PLN i następnie postawiliby wszystko na jedną kartę, decydując się zająć pozycję z wykorzystaniem 100% dostępnych środków. W przypadku tych dwóch podejść, nominalne ryzyko wygląda identycznie, natomiast w jednym przypadku decydujemy się ryzykować niewielką kwotę, zaś w drugim kładziemy wszystko na szali.

Powyżej opisana strategia PA Fractals Scalping FX stara się wypośrodkować omówione powyżej podejścia, by móc uzyskać optymalne ryzyko, względem ponadprzeciętnych oczekiwanych zysków. Najlepiej jeśli zdecydujemy się na podjęcie ryzyka, które jesteśmy w stanie całkowicie ponieść, jednocześnie dopuszczając do siebie serię strat w wysokości 10-15 transakcji z rzędu. W ten sposób trader zostawia sobie możliwość popełnienia błędu, na tyle szeroką, że może w spokoju skupić się na generowaniu profitów na niskich interwałach. Oznacza to bowiem, że w momencie, w którym spekulant postanowi zaryzykować 1000 PLN handlując powyższą strategią, nie zdecyduje się na ryzyko wielkości wyższej niż 100 zł przy pojedynczej transakcji.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Scalper
Transakcje zawiera w ultrakrótkim horyzoncie inwestycyjnym, trwającym od kilkunastu sekund do kilku minut. Posługuje się różnymi systemami transakcyjnymi opartymi wyłącznie na wskazaniach analizy technicznej. Jego styl tradingu jest bardzo czasochłonny, przez co przy komputerze spędza wiele godzin, zawierając każdego dnia od kilku do kilkudziesięciu transakcji. Dzięki znacznej liczbie składanych zleceń, scalper efekty swoich zmagań rynkowych widzi praktycznie natychmiast.